Збірник матеріалів XV Всеукраїнської конференції “Українське краєзнавство в системі міжінституційних взаємодій: проблеми концептуалізації та практичної реалізації”

Укр. краєзнавство, конф., 2019Вийшов друком збірник матеріалів XV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції “Українське краєзнавство в системі міжінституційних взаємодій: проблеми концептуалізації та практичної реалізації”, яка відбулася у Полтаві 12 грудня 2019 р.

Повнотекстовий варіант

У виданні висвітлюються питання теоретичних засад та структури краєзнавства, його взаємодії з органами влади, освітніми установами та закладами культури, окреслю- ється місце краєзнавства в громадському секторі країни.

Збірник надруковано за загальною редакцією О.П.Реєнта, голови Національної спілки краєзнавців України, заступника директора Інституту історії України НАН України, члена-кореспондента НАН України.

Продовжувати читання Збірник матеріалів XV Всеукраїнської конференції “Українське краєзнавство в системі міжінституційних взаємодій: проблеми концептуалізації та практичної реалізації”