Звіт про діяльність Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України за 2013 рік

Організаційна діяльність

 

27 лютого 2013 р. в Інституті туризму Федерації профспілок України відбулася III-я (звітно-виборча) конференція Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України. Зі звітною доповіддю виступив голова правління КМО НСКУ О.П. Гончаров. В обговоренні взяли участь представники первинних осередків КМО НСКУ, навчальних закладів, бібліотек, інших установ краєзнавчого напряму: Інституту туризму ФПУ, Національної історичної бібліотеки України, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного, Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва, Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму, Центру позашкільної роботи Святошинського району тощо. Робота правління КМО НСКУ за звітний період визнана задовільною. Обрано новий склад правління у кількості 23 осіб та ревізійну комісію у складі 5 осіб. Пленум правління Київської міської організації НСКУ, який відбувся у той же день, обрав президію правління у складі 11 осіб, голову правління (Гончаров О.П.), заступників (Бабенко П.В., Вакулишин С.М., Терес Н.В.) та відповідального секретаря (Соболєв В.В.).

Протягом року велась робота з підтримання на належному рівні внутрішнього діловодства та обліку членів організації, збору членських внесків та ліквідації заборгованості деякими членами Спілки за попередні роки.

Проводилась робота по залученню нових членів до Спілки. За 2013 рік  організація поповнилась новими членами у кількості 32 осіби. Загальна кількість членів КМО НСКУ становить 148 чол. Створено два нові первинні осередки КМО НСКУ: 12 лютого 2013 р. – осередок в Київському університеті туризму, економіки і права (голова – Олександр Кручек), 4 вересня 2013 р. – в Національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (голова – Павло Сацький).

Президія правління КМО НСКУ продовжувала здійснювати інформаційне наповнення офіційного веб-сайту НСКУ матеріалами про заходи, які проводились міською організацією.

Члени Президії правління КМО НСКУ брали участь в усіх заходах, які проводилися Спілкою, засіданнях Президії правління НСКУ, які відбувалися як у Києві, так і в інших містах України. Так, 4 червня 2013 р. голова правління Київської міської організації НСКУ О.П. Гончаров виступив на засіданні Президії правління НСКУ та голів правлінь регіональних організацій НСКУ, науково-методичному семінарі (в рамках засідання Президії правління) з обміну досвідом роботи регіональних організацій Спілки (с. Світязь Волинської обл.). За результатами обговорення досвіду роботи регіональних організацій, схвалено та запропоновано перейняти досвід роботи ряду організацій, у тому числі й Київської міської (Лист головам правлінь регіональних організацій НСКУ № 65/24 від 26 червня 2013 р.). 18 жовтня 2013 р. делегація Київської міської організації НСКУ (Реєнт О.П., Войцехівський Б.М., Маньковська Р.В., Гончаров О.П., Гончарова В.С.) взяла участь у роботі II Всеукраїнського історико-культурологічного форуму  «Сікорські читання» (до 90-річчя Героя України М.І. Сікорського), спільному засідання президії НСКУ, вченої ради Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. На засіданні в числі інших лауреатів вручено премію імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців України й члену Київської міської організації НСКУ Б.М. Войцехівському. 22 листопада 2013 р. – участь у роботі Пленуму правління Національної спілки краєзнавців України (Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова), який розглянув питання: «Про відзначення Національною спілкою краєзнавців України 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» (доповідач – Реєнт О.П., в обговоренні виступив Гончаров О.П. – про заходи Київської міської організації НСКУ зі вшанування 200-ряччя від дня народження Тараса Шевченка) та «Вручення Премії імені Дмитра Яворницького НСКУ 2013 року». Серед лауреатів – член КМО НСКУ Андрущенко Віктор Петрович, ректор Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України, Президент Асоціації ректорів педагогічних університетів України, автор (співавтор) близько 500 наукових праць, серед яких 45 монографій, підручників, навчальних посібників для студентів  вищих навчальних закладів. За його підтримки на базі університету запроваджено навчальний курс з історичного краєзнавства, щороку університет готує фахівців з краєзнавства, багато років професорсько-викладацький склад університету підтримує тісні зв’язки з Малою академією наук України.

Участь у формуванні громадянського суспільства,

 пам’яткоохоронній роботі

 

Київська міська організація НСКУ брала участь у процесах формування громадянського суспільства. Так, у січні 2013 р. представники КМО НСКУ взяли участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства з формування нового складу Громадських рад на 2013 – 2014 рр.: при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА), при Печерській, Шевченківській, Подільській, Голосіївській та Святошинській райдержадміністраціях м. Києва. Члени КМО НСКУ беруть участь у роботі  громадської ради при Державній архівній службі України: Клепак Г.О. (голова громадської ради), Васильєв В.Ю. (заступник голови ), Подкур Р. Ю. (член громадської ради).

22 липня 2013 р. Київською міською організацією НСКУ на адресу  голови Київської міської державної адміністрації О. Попова, направлено  лист-звернення з обґрунтуванням необхідності відміни розпорядження «Про організацію постійно діючої виставки-ярмарку в алеях парку «Володимирська гірка» та на вулиці Володимирській, 1-14» (від 30.05.2013 р. № 816). 30 вересня 2013 р. на адресу Київської міської організації НСКУ від Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації надійшов лист-подяка за небайдуже ставлення до збереження культурної спадщини столиці України та активну громадську позицію.

 

Науково-дослідна та науково-популяризаторська робота

Члени Київської міської організації НСКУ входять до складу Міжвідомчої координаційної ради з питань краєзнавства при Президії НАН України: О.П. Реєнт (голова), Р.В. Маньковська (відповідальний секретар), Г.В. Боряк, В.І. Дмитрук, Б.І. Олійник, Д.Г. Омельченко, С.І. Попович, О.С. Рубльов, Л.Г. Руденко, В.А. Смолій, П.П. Толочко.

Члени КМО НСКУ у 2013 р. продовжували активно працювати в галузі наукової та науково-популяризаторської роботи, видали понад 30 окремих наукових та науково-популярних праць (монографії, навчальні посібники, брошури). Члени організації активно друкуються в науковому журналі «Краєзнавство» та інших періодичних виданнях. Так, у чотирьох номерах журналу «Краєзнавство» за 2013 р. було опубліковано 24 статті і матеріали.

Члени КМО НСКУ брали участь у різних наукових заходах. Так, вже вдруге КМО НСКУ взяла активну участь в організації Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України» в рамках II Краєзнавчих читань пам’яті Петра Тронька (за сприяння голови НСКУ Реєнта О.П., члени оргкомітету – Гончаров О.П., Маньковська Р.В.), яка відбулася 20 листопада 2013 р. в Національній історичній бібліотеці України. З доповідями на пленарному засіданні виступили члени КМО НСКУ Маньковська Р.В., Гончаров О.П., Іршенко В.М.

КМО НСКУ продовжувала співробітництво з Публічною бібліотекою імені Лесі Українки в рамках проекту «Києвознавці. Сучасні дослідники рідного краю», залучаючи до розробки цієї тематики студентів-істориків.

3-4 жовтня 2013 р. члени КМО НСКУ (Бажан О.Г., Гончаров О.П., Гончарова В.С., Дмитрук В.І., Маньковська Р.В., Реєнт О.П.) взяли участь у науково-краєзнавчій експедиції НСКУ на Поділля (Вінницька область).

 

Робота в галузі освітянського краєзнавства

Київська міська організація НСКУ продовжувала співробітництво з іншими організаціями та установами краєзнавчого та освітньо-культурного напряму, зокрема з Міжнародним центром дитячо-юнацького туризму міста Києва (МЦДЮТ) в рамках «Договору про спільну діяльність та співробітництво». Так, члени КМО НСКУ взяли активну участь в організації півфіналу IV (міського) конкурсу «Кращий екскурсовод музею при навчальному закладі», який відбувся 23 лютого 2013 р. на базі МЦДЮТ.

Київська міська організація НСКУ продовжувала брати  активну участь в організації історико-краєзнавчої практики для студентів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в закладах і організаціях м. Києва. Зокрема, 11 – 28 лютого 2013 р. забезпечено проведення практики групи студентів 4 курсу історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка на базі Національної спілки краєзнавців України, Київської міської організації НСКУ.

27 вересня 2013 р. з ініціативи первинного осередку КМО НСКУ кафедри політичної історії Інституту історії українського суспільства в  Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» започатковано Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край» (до Дня туризму розпочато 2013-2014 конкурсний рік). Партнерами конкурсу виступили Національна спілка краєзнавців України і Спілка сприяння розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні.

Члени організації (Реєнт О.П., Маньковська Р.В., Гончаров О.П.), як члени авторського колективу, продовжили роботу над підручником «Основи краєзнавства» для студентів вищих навчальних закладів.

 

Культурно-просвітницька діяльність

Членами Київської міської організації НСКУ проводилися різноманітні культурно-масові заходи. Так, 4 березня 2013 р. в Публічній бібліотеці імені Лесі Українки міста Києва відбувся вечір-реквієм, присвячений 70-им роковинам з часу трагічної події – розправи німецьких загарбників на початку березня 1943 року над мирними жителями містечка Корюківка, що на Чернігівщині. Перед присутніми виступив Василь Євдокимович Устименко – член Правління НСКУ та член Президії правління КМО НСКУ, лауреат краєзнавчої премії ім. Дмитра Яворницького, автор книги «У кожного своя правда. Істина одна: Корюківка : довічний біль» (К., 2013). У подарунок бібліотеці В. Устименко передав, окрім цього видання, також інші свої книги. 12 липня 2013 р. на Пленумі правління НСКУ Устименку В. Є. вручена премія імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України.

12 квітня 2013 р. в Центрі позашкільної роботи «Північне сяйво» відбувся круглий стіл з нагоди відзначення 40-річчя утворення Святошинського району м. Києва (організатор – Святошинський осередок КМО НСКУ). В заході взяли участь члени НСКУ, освітяни, працівники бібліотек, учні місцевих навчальних закладів. Учасники заходу порушили низку питань, які стосувалися історії та сьогодення району, ознайомилися з виставкою книг та оглянули Музей історії району. 16 жовтня 2013 р. відбулася прес-конференція з нагоди 10-ї річниці переїзду Зразкового музею історії Святошинського району до Центру позашкільної роботи «Північне сяйво».

 

Праці членів Київської міської організації  НСКУ

(2013 р.)

 

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; упоряд. Олександр Реєнт; [ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – К.: КЛІО, 2013. – 783 с.: іл., табл.

Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917-1938 рр.): [колектив. монографія] / [Кульчицький С. В. та ін.; редкол.: Смолій В. А. та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Т. 1. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 648 с.

Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917-1938 рр.): [колект. моногр.] / [Кульчицький С. В. та ін.; редкол.: Смолій В. А. та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Т. 2. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 811 с.

Генеалогія: зб. наук. пр. – Вип. 1 / [упоряд. В. В. Томазов]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т спец. іст. дисциплін музею Шереметьєвих; [ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – К.: Простір, 2013. – 439 с.: іл.

Гордуновський О. М., Гуржій О. І., Реєнт О. П. Український хліб і його реалізація в XVIII – на початку XX ст. (Нариси з історії та економіки): [монографія] / НАН України, Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 223 с.: табл.

Гуржій О. І., Реєнт О. П. Славетні битви на теренах України: від князівської  доби до поч. XX ст. – К.: Арій, 2013. – 335 с.: іл.

Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. Т.7. / Упор.: Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш. – К.: ПП «КП» УкрСІЧ», 2013. – 440 с.

Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – Т. 10: Т–Я. – К.: Наук. думка, 2013.

Енциклопедія некрополезнавства / Автор-упор. В. Жадько. – К.: Преса України, 2013. – 708 с.

Жадько В. Іваньки. Моє село, моя вербова тиша: краєзнавче видання. – К.: ТОВ «ВКП «Експрес-Поліграф», 2013. – 368 с.

З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2013.

Історія чехів в Україні / Наук. керів. Я. Вацулик; С. Дмитрук, С. Коваленко, П. Калета та ін. – К., 2013. – 600 с.

Казьмирчук Г. Вступ до спеціальності: навчально-методичний комплекс. – К.: ПП КП «УкрСІЧ», 2013. – 167 с.

Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори. Т.3: Історіографія руху декабристів. – К.: ПП «КП» УкрСІЧ», 2013. – 422 с.

Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори. Т.5: Декабристознавчі студії. – К.: ПП «КП» УкрСІЧ», 2013. – 194 с.

Киркевич В.Г. раСпутник по Подолу. – К., 2013. (Из серии «Библиотека подолянина». – 328 с.

Кочерга В.І. Людські долі. Сторінки прожитих років / Передмова, післямова, коментарі: Т.Ф. Григор’єва. – Стайки, 2013. – 104 с.

Краєзнавство. Науковий журнал. – К., 2013. – № 1; № 2 ; № 3; № 4.

Крымское культурно-просветительское общество чехов «Влтава» – 20 лет (1993–2013) / Vltava; [авт.- сост. С. Дмитрук, канд. ист. наук; Л. Савина]. – Симферополь, 2013. – 20 с.

Материк краєзнавства: Збірник присвячений лауреатам Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України / Упоряд.: Р. Маньковська, В. Устименко, Є. Букет, О. Романцов. – К.–Донецьк: ТОВ «Видавничо-поліграфічне підприємство «ПРОМІНЬ», 2013. – 134 с.

Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. – К.: Дуліби, 2013. Т.4: Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. 2013. – 584 с.

Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори»: Збірник документів та матеріалів / Авт. вступ. ст.: В. Васильєв, Р. Подкур; упоряд.: Р. Подкур, В. Васильєв, П. Кравченко, В. Петренко. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 528 с.

Оживає минувшина: Творчість ічнянців [Текст]. [Кн. 1]. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2013. – 216 с. : цв. ил. – (Книгарня Фонду Віталія Шевченка)

Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «великого терору» в СРСР: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 15 березня 2012 р. / Упоряд.: О.Г. Бажан, Р.Ю. Подкур. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 456 с.

Реабiлiтованi iсторiєю. Луганська область: у 27 томах / Головна редколегія (голова В.Ф. Солдатенко, головний редактор В.М. Литвин, заступники голови В.А. Смолій, С.А. Кокін та iн.); обласна редколегія тому (голова Ю.А. Хунов, заступники голови М.О. Борзенко, А.Ю. Медведенко та iн.). – Кн. 4. – Луганськ, 2013. – 640 с.

Реабілітовані історією. Сумська область: у 27 томах / Упорядники О.Г. Бажан, О.М. Рубанов, І.Г. Федоренко; біографічні довідки О.І. Гончаров, С.М. Лозова, О.М. Рубанов, Г.П. Самойлікова, І.Г. Федоренко. – Кн. 2. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2013. – 756 с.

Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Волинська область / Головна редколегія (В. Ф. Солдатенко, головний редактор В. М. Литвин, заступники голови С. А. Кокін, О. П. Реєнт, В. А. Смолій та ін.), редколегія тому О. І. Курилюк, відповідальний секретар М. М. Кучерепа та ін. – Кн. 2. – Луцьк: Надстир’я, 2013. – 612 с.

Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Житомирська область: У семи книгах / Головна редколегія (голова П.Т. Тронько, заступники О.П. Реєнт, С.А. Кокін та ін. Редколегія тому (голова В.С. Балюрко, заступники голови Ю.Г. Градовський, Л.А. Копійченко та ін.). – Кн. 6. – Житомир: Полісся, 2013 – 696 с.

Регіональна історія України. Збірник наукових праць / Гол. редактор В. Смолій, відповід. редактор Я. Верменич. – Вип. 7. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 234 с.

Сорока Ю. Романів. Історичне минуле і сучасне волинського села. – В.: ПП Сергійчук М.І. , 2013. – 224 с.

Томазов В., Ясь О. Грецькі сторінки української історії: попул. виклад / за ред. акад. НАН України В. А. Смолія. – К.: Либідь, 2013. – 223 с.: іл.

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847-1914): зб. док. і матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Держ. арх. служба України, Центр. держ. іст. архів України; [відп. ред. Г. Боряк; упоряд.: Г. Боряк та ін.]. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 805, [1] с.: іл.

Устименко В. У кожного  своя правда. Істина одна: Корюківка : довічний біль / В.Устименко. – К.: Україна, 2013. – 440 с. : іл., портр. Бібліогр. : с. 432 – 435.

Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрянській Україні. 1870 – 1910-і рр. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 373 с.

Чернігівщина у роки нацистської окупації / Упорядники О.Б.Коваленко, Р.Ю.Подкур, О.В.Лисенко. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. – 494 с.

 

Гончаров О.П., голова правління Київської міської організації НСКУ

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *