Архів категорії: Hаціональна спілка краєзнавців України

Нарада у Міністерстві культури України

mincult.kmu.gov.ua11 грудня 2014 р. у приміщенні Міністерства культури України відбулась зустріч Віце-прем’єр-міністра – міністра культури України В’ячеслава Кириленка з головами національних творчих спілок України, в якій взяла участь заступник голови Національної спілки краєзнавців України Руслана Маньковська.

В’ячеслав Кириленко зупинився на головних пріоритетах та напрямах у діяльності Міністерства, проінформував учасників наради про питання, які порушувалися на першому засіданні Комітету з питань культури і духовності нового скликання Верховної Ради України 10 грудня 2014 р., акцентував увагу, що вагомим завданням залишається розвиток української культури та збереження культурної спадщини, забезпечення відповідної законодавчої бази. Віце-прем’єр-міністр наголосив про необхідність розробки нової Стратегії національної гуманітарної політики, основні положення якої увійшли до Програми діяльності Кабінету Міністрів України. У відповідності до окреслених перспектив стратегічними завданнями Уряду є надання підтримки національному культурному продукту через окремий закон, з метою отримання нових можливостей та джерел фінансування сфери культури в умовах дефіциту бюджетних коштів та економічних втрат через події на Сході та анексію Криму.

Відомі діячі української культури, очільники національних спілок обговорили із керівником Міністерства нагальні питання галузі, зокрема, проблеми фінансування сфери культури, відбувся обмін думками щодо дієвого залучення національних спілок не лише до творення національного культурного продукту, але і до активного поширення його серед української громадськості.

У своєму виступі заступник голови НСКУ Руслана Маньковська запропонувала стратегію національної гуманітарної політики спрямувати засобами культури на розвиток національної свідомості, особливу увагу приділяючи молодому поколінню, відзначила глибокий культурний потенціал краєзнавства у відродженні історичної пам’яті, формуванні національної гідності, патріотичних почуттів та любові до рідного краю. Розповідаючи про видавничу діяльність Спілки, музейне, бібліотечне, пам’яткоохоронне краєзнавство, Р. Маньковська наголосила на важливості краєзнавчої освіти для виховання національно свідомої молоді, представила інформацію про підготовлений краєзнавцями уніфікований підручник «Основи краєзнавства» для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Національна спілка краєзнавців України розробила низку пропозицій щодо розвитку національної культури та удосконалення духовних засад українського суспільства і, безперечно, долучиться до творення Стратегії національної гуманітарної політики України.

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко запевнив, що усі інституції та заклади, які знаходяться у сфері відповідальності Міністерства культури, в тому числі усі національні творчі спілки, отримають належну увагу з боку Міністерства.

До «Джерел духовності»

Джерела духовностіВийшов друком збірник документів і матеріалів Науково-краєзнавчих експедицій Національної спілки краєзнавців України 2009–2013 рр. (Джерела духовності: Науково-краєзнавчі експедиції Національної спілки краєзнавців України 2009–2013 рр. Документи та матеріали / Нац. спілка краєзнавців України; за заг. ред. О. П. Реєнта; упоряд.: Є. В. Букет, С. Д. Гальчак, В. І. Дмитрук, Р. В. Маньковська. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2014. – 340 с.: 8 с., іл.).

Науково-краєзнавчі експедиції – важливий напрям у роботі Національної спілки краєзнавців України на сучасному етапі. Вони стали дієвою формою залучення широкої громадськості до проблем збереження історико-культурної спадщини нашої держави, сприяють конструктивному діалогу науковців і влади, дають поштовх до вирішення назрілих проблем у дослідженні історії рідного краю і генерують нові проекти. Детально з усіма етапами проведення науково-краєзнавчих експедицій від формування ініціативної групи до підсумкового суспільного резонансу заходу знайомить перший збірник документів і матеріалів науково-краєзнавчих експедицій Національної спілки краєзнавців України 2009–2013 рр. під заголовком «Джерела духовності», який побачив світ на початку лютого цього року за підтримки Вінницької обласної організації Спілки.

У збірнику представлені матеріали дев’яти експедицій Спілки, присвячені нагальним проблемам збереження історико-культурної спадщини. Зокрема, науково-краєзнавча експедиція до Полтавської області 25–26 червня 2009 р., де відбулося знайомство зі станом історико-краєзнавчої спадщини краю та його пам’ятками. Експедиція «Світові пам’ятки сакральної архітектури Львівщини: проблеми збереження», що відбулася 7–8 жовтня 2010 р., учасники якої прагнули привернути увагу державних органів і широкої громадськості до занепаду української сакральної дерев’яної архітектури та спонукати їх до рішучих дій. Суголосною львівській була й експедиція до м. Новомосковська Дніпропетровської області в межах перших «Троньківських читань» 19 листопада 2010 року. Метою цієї подорожі, на якій наполіг Голова Національної спілки краєзнавців України, академік П. Т. Тронько, було якомога більше дізнатися про сучасний стан перлини козацького бароко дерев’яного Свято-Троїцького храму.

Метою експедиції до Національного історико-культурного заповідника «Качанівка», присвяченої 30-річчю від дня його заснування та 10-річчю надання статусу Національного 14 травня 2011 р. було вивчення стану пам’яткоохоронної діяльності в області, збереження садибної архітектури та парково-ландшафтного довкілля у межах охоронної зони національного заповідника.

За темою «Олешківській Січі – 300 років: історичні та сучасні інтерпретації» 15–16 червня 2011 р. відбулася експедиція на Запорожжя та Херсонщину. Члени делегації відвідали о. Хортицю, Кам’янську, Олешківську козацькі Січі, провели обговорення проблем вивчення та збереження пам’яток історії українського козацтва, виробили конкретні завдання щодо музеєфікації Олешківської Січі.

Під час експедиції «Сторінки історії Кіровоградщини: від минулого до сьогодення» 6–7 червня 2012 р. її учасники привернули увагу громадськості до проблеми стану музеїв області, пошуків відповідей на дискусійні питання історії краю та постатей регіону.

Черкаську область краєзнавці відвідали 30 вересня – 1 жовтня 2012 р. Результатом візиту стала ініціатива спільного проекту, присвяченого Т. Г. Шевченку, а також підтримка ініціативи колективу природного заповідника «Холодний Яр» щодо надання йому статусу Національного.

200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка була присвячена науково-краєзнавча експедиція на Яготинщину 24 квітня 2013 р., де було презентовано проект НСКУ «Краєзнавча Шевченкіана України». Результатом реалізації цього проекту стало видання 2014 року книги «Україна Тараса Шевченка».

Науково-краєзнавчу експедицію 3–4 жовтня 2013 р. до Вінницької області за темою «Сакральна історія Поділля» члени Спілки присвятили 1000-річчю заснування Лядовського Усікновенського скельного чоловічого монастиря. Головним завданням експедиції було привернення уваги широкого загалу до історико-культурної спадщини Поділля, внеску місцевих краєзнавців у дослідженні історії рідного краю.

У книзі також висвітлюються актуальні питання розвитку українського краєзнавства в перших десятиліттях ХХІ століття та внесок краєзнавців у збереження і популяризацію історико-культурної спадщини України.

Видання здійснене за загальною редакцією голови Національної спілки краєзнавців України, члена-кореспондента НАН України Олександра Петровича Реєнта. Він докладно розповідає у вступній статті про завдання та важливість науково-краєзнавчих експедицій. О. П. Реєнт акцентує увагу також на головних етапах формування засад експедиційних досліджень вітчизняної історії, сучасному стані цього напряму.

Започатковані Спілкою науково-краєзнавчі експедиції відбувалися за участю провідних українських істориків, археологів, музеєзнавців, пам’яткоохоронців, фахівців освітянської галузі, активних громадських і політичних діячів, краєзнавців-аматорів тощо. Багаторічний очільник краєзнавчого руху в Україні, академік НАН України, Герой України Петро Тимофійович Тронько вважав експедиції однією із перспективних форм роботи Спілки, який дозволяє оцінити стан справ на місцях не дистанційно, а перебуваючи в безпосередньому контакті з людьми, які не лише відповідають, а й борються за збереження історико-культурної спадщини нашої країни.

У рамках експедицій проводилися тематичні круглі столи, наукові наради та консультації з провідними фахівцями, розглядалися проблеми збереження духовного та матеріального культурного надбання України. Серед учасників експедицій: голова НСКУ, член-кореспондент НАН України Олександр Реєнт, генеральний директор Львівської національної художньої галереї, Герой України Борис Возницький, ректор Інституту туризму Федерації профспілок України Сергій Попович, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, директор Науково-дослідного інституту козацтва, доктор історичних наук Тарас Чухліб, президент Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) Микола Яковина, заступники голови Спілки, голови регіональних організацій, члени правління НСКУ.

Академік Петро Тронько особисто брав участь у науково-краєзнавчій експедиції Обухівським районом Київської області, яка відбулася 10 вересня 2009 року. У межах цієї експедиції було презентовано створення майбутнього «Літературного музею Івана Франка на Дніпрі» у селі Халеп’я. Учасники презентації відвідали музеї сіл Трипілля та Германівки, а також краєзнавчий музей у місті Обухів, зустрілися з місцевими дослідниками минулого. Окрім Петра Тронька участь у ній взяли заступник директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Сергій Гальченко, онук І. Я. Франка Роланд Франко, заступник голови НСКУ Григорій Клепак, відповідальний секретар Руслана Маньковська та ін. Подібні одноденні експедиційні виїзди до окремих районів регулярно відбуваються у кожній області, де активно діє спілчанська організація. Результатом місцевої експедиції до Обухівського району Київської області стало відкриття 27 жовтня 2010 року вищезгаданого музею, а також тісна співпраця краєзнавців і обухівської громади, які спільно організували кілька наукових конференцій, зокрема з нагоди 100-річчя Андрія Малишка у листопаді 2012 р. і 200-річчя Тараса Шевченка у травні 2014 року. Всеукраїнська науково-краєзнавча експедиція, як правило, окрім високого представницького статусу, відбувається протягом кількох днів і охоплює кілька адміністративно-територіальних районів того чи іншого краю.

Опублікована інформація про експедиції обов’язково містить її науково-організаційні засади, програму, список учасників, хронологію подій: описи відвідних об’єктів, стенограми заходів тощо, та підсумкові матеріали: ухвали, звернення, пропозиції, знакові статті у наукових виданнях і засобах масової інформації тощо. До видання включені, зокрема, авторські матеріали Сергія Гальчака, Олександра Гуржія, Павла Зайцева, Руслани Маньковської, Володимира Дмитрука, Ігоря Кочергіна, Арнольда Сокульського, Олени Титової, Олександра Харлана, Тараса Чухліба, Ганни Швидько та ін. Окремим розділом до збірника увійшли правові засади збереження історико-культурної спадщини в Україні, що складаються з повних текстів кількох профільних Законів України.

Матеріали зібрали, опрацювали та упорядкували заступник голови НСКУ Руслана Маньковська, відповідальний секретар Спілки Володимир Дмитрук, прес-секретар НСКУ Євген Букет та голова правління Вінницької обласної організації Сергій Гальчак.

Збірник, без сумніву, стане в нагоді вченим, освітянам, краєзнавцям та усім, хто хоче пізнати свій рідний край, адже містить важливу наукову і пізнавальну інформацію про ті джерела нашої духовності, які увібрали історичну пам’ять минулого нашого народу та щедро живлять і наповнюють наступні покоління почуттям національної гідності за неповторну й самобутню культуру українського народу.

Літопис. Відлуння епох

8 листопада 2014 р. в студійному проекті “Літопис. Відлуння епох” телеканалу “Глас” в обговоренні на тему “Краєзнавство” взяли участь відповідальний секретар НСКУ, кандидат історичних наук Володимир Дмитрук і прес-секретар НСКУ, редактор газети “Культура і життя” Євген Букет.

Всеукраїнська туристсько-краєзнавча конференція учнівської молоді

DSC_6519Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік за основними напрямами позашкільної освіти (наказ МОН України від 14.08.2014 року № 936) у  м. Ужгороді з 30 жовтня по 02 листопада п.р. була проведена Всеукраїнська туристсько-краєзнавча конференція учнівської молоді (далі – конференція).

Конференція завершила I етап Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської та студентської молоді „А ми тую славу збережемо” (далі – акція) з дослідження подій Другої світової війни 1941-1944 років на території України. Присвячувалася конференція 70-й річниці звільнення українських земель від нациських загарбників.

Проводили захід Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді у співпраці з Радою Організації ветеранів України та Правлінням Національної спілки краєзнавців України за підтримки органів державної влади Закарпатської області. Продовжувати читання Всеукраїнська туристсько-краєзнавча конференція учнівської молоді

Краєзнавча Шевченкіана України

03_11_2014_0924 –25 жовтня 2014 року в Шевченківському національному заповіднику у Каневі відбулася ХІІІ Всеукраїнська наукова історикокраєзнавча конференція «Краєзнавча Шевченкіана України», присвячена 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка.

Цією конференцією Національна спілка краєзнавців України та її регіональні організації продовжили заходи ювілейного Шевченківського року. На конференції у доповідях та повідомленнях охарактеризовано процес зародження та розвиток шевченківських традицій в різних куточках України, розкрили різні аспекти життя і творчості Т.Г. Шевченка.

На основі використання широкого комплексу джерел (архівних документів, наукової літератури, матеріалів періодичної преси і творів мистецтва) учасники конференції висвітлили історію творення всенародної Шевченкіани в Україні, показали широку палітру форм і художньо-мистецьких засобів вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка та популяризації його творчої спадщини в регіонах держави.

Вітаючи учасників конференції в. о. ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор економічних наук О.В.Черевко зазначив: «Нинішня конференція відбувається в унікальний історичний час творення нової України, яку заповів нам Шевченко. Глибоко переконаний, що вона стане важливою віхою у справі дослідження і наукового осмислення феномена Тараса Шевченка, розкриттю нових граней його творчості, зарядженої потужною енергетикою загальнолюдських гуманістичних цінностей».

Підбиваючи підсумки всеукраїнського наукового форуму, головаНаціональної спілки краєзнавців України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України О.П. Реєнт наголосив: «Особливість нашої конференції не тільки у широкому колі порушених проблем шевченкознавства, а й в тому, що зроблена, на мій погляд, успішна спроба розширити межі пізнання Т.Г. Шевченка. Не обмежуючись аналізом його літературної творчості, учасники конференції акцентували увагу на історико-краєзнавчих, мистецтвознавчих, філософських аспектах шевченкіани. І не менш важливо, що бачення проблеми висвітлювалося крізь призму самобутності різних куточків України, де знають і шанують великого Кобзаря. Продовжувати читання Краєзнавча Шевченкіана України

Треті «Сікорські читання» у Переяславі

ІІІ Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські читання» цьогоріч відбувся в день народження Героя України Михайла Сікорського – 13 жовтня. Захід, присвячений пам’яті видатного музейного діяча, покликаний розвивати наукові, культурні та творчі зв’язки між істориками, краєзнавцями, культурологами, музеєзнавцями, діячами мистецтва, зібрав яскраву плеяду учасників – від студентської молоді до відомих політиків. На форум завітали поважні гості з різних областей України та місцева інтелігенція. У складі делегації Національної спілки краєзнавців України його відвідали Олександр Реєнт, Руслана Маньковська, Григорій Савченко, Євген Букет, Володимир Дмитрук, Валентина Гончарова, Олександр Завальнюк, Ярослава Ткачук. Гостями зібрання було чимало колишніх та діючих працівників Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» – друзів та колег М.І. Сікорського.

Співзасновники форуму ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та громадська культурно-просвітницька організація «Переяславський Скарб» разом з Національною спілкою краєзнавців України традиційно запропонували учасникам та гостям форуму змістовне наповнення. Це культурно-мистецькі та наукові ініціативи, що об’єднали відомих в Україні діячів науки, культури, освіти, представників журналістської справи. Зокрема, програма цьогорічних заходів включила три основні частини: урочисту (заходи по вшануванню пам’яті М.І. Сікорського), виставково-експозиційну та науково-презентаційну. Зокрема, основною подією урочистої частини, що зібрала учасників форуму та широку громадськість у актовій залі переяславського університету стало друге за ліком вручення Премії імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців України. За вагомий внесок у дослідження і збереження культурної спадщини України та розвиток музейної справи її було вручено цьогорічним лауреатам які були визначені рішенням Президії правління НСКУ 1 жовтня 2014 року. Ними стали:

Завальнюк Олександр Михайлович – професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, член президії правління НСКУ;

Козій Ганна Іванівна – соратник М.І. Сікорського, співавтор наукової концепції та структурного плану Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в Переяславі-Хмельницькому;

Ткачук Ярослава Юріївна – директор Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського Івано-Франківської області;

Томенко Микола Володимирович – народний депутат України, засновник фонду Миколи Томенка «Рідна Країна», доктор політичних наук. Продовжувати читання Треті «Сікорські читання» у Переяславі

1 жовтня відбулося засідання Президії правління НСКУ

1 жовтня 2014 р. в залі засідань Національної спілки краєзнавців України (м. Київ, вул. М. Грушевського, 4) відбулося чергове засідання Президії правління НСКУ.

На початку засідання Голова Спілки, член-кореспондент НАН України О.П.Реєнт поінформував присутніх про проведені та заплановані заходи Спілки, останні видання за кілька попередніх місяців 2014 р., вручив членські квитки та значки новим членам НСКУ.

На засіданні було висунуто на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2015 р. за напрямом «літературознавство і мистецтвознавство» художній альбом «Київ живописний» (К.: «Новий друк», 2013. – 288 с.: іл., укладачі: Ю.А.Осламовський, Т.Ю.Литвиненко, О.Є.Заїка), також було підтримано висунення Національною спілкою журналістів України кандидатуру С.В.Шевченка на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2015 р. у сфері публіцистики і журналістики за книгу публіцистики «Соловецький реквієм».

Про завершення підготовки навчального підручника для студентів вищих навчальних закладів «Основи краєзнавства» доповів член Правління НСКУ, член-кореспондент НАПН України О.А.Удод. Підручник рекомендовано до друку та обговорено питання про введення навчального курсу «Основи краєзнавства» до гуманітарного циклу обов’язкових дисциплін у вищих навчальних закладах усіх профілів. Продовжувати читання 1 жовтня відбулося засідання Президії правління НСКУ

Згадати все!

Згадати все!...

Нещодавно розпочався щорічний і вже традиційний міжнародний пошуковий та освітній табір-експедиція, котрий отримав назву «Пам’ять предків – основа майбутнього 2014». Табір триватиме до 24 серпня 2014 року й складатиметься з реставраційної та мандрівної частин. Але цьогорічний формат експедиції дещо різнитиметься від подібних експедицій попередніх років.

Відтак, перший тиждень табору відбувся на території українських етнічних земель, які отримали науково-публіцистичну назву Закерзоння (нині це територія Польщі), де викладачі спільно із студентами кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету «Львівська політехніка» проведуть роботи на кількох українських цвинтарях в польському-українському прикордонні. За цей час буде завершено клопітку працю з інвентаризації та паспортизації надгробків, проведено  остаточні роботи з реставрації окремих цвинтарних об’єктів.

А після таборової частини –  на черзі подальша мандрівка етнічними українськими територіями. Цьогоріч буде розширено й географію щодо нових етнографічних зон. Отож патріотична молодь матиме можливість познайомитись з історію та культурою українців-автохтонів Словаччини, а також вперше відвідати Мармарощину та Південну Буковину – етнічні українські землі у північно-східній частині Румунії.

Протягом мандрівки пошуковці запланували  також: відвідати Музей української культури та скансен у Свиднику (Словаччина); зустріч з дослідником лемківської культури професором Миколою Мушинкою у Пряшеві (Словаччина); знайомство з дерев’яними церквами Закарпаття; зустріч з українською громадою у Сигеті (Румунія); знайомство з українською культурою та сакральною архітектурою Мармарощини та Південної Буковини (Румунія).

Ігор Галущак

Львів

Лауреати Премії імені академіка Петра Тронька 2014 року

15 липня відбулося покладання квітів до могили доктора історичних наук, академіка НАН України, Героя України П. Т. Тронька на Байковому цвинтарі. Також цього дня у залі засідань НСКУ урочисто вручили краєзнавчу премію його імені. Цьогорічними лауреатами стали:

1 номінація:
За висвітлення науково-краєзнавчої та громадської діяльності академіка Петра Тронька ( дослідження проблем історії міст і сіл України, теоретичного та практичного краєзнавства)

Хмельницька обласна організація
Баженов Лев Васильович – голова правління Хмельницької обласної організації, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Почесний краєзнавець України, лауреат премії імені Дмитра Яворницького НСКУ.
Голова редколегій періодичних науково-краєзнавчих збірників «Хмельниччина: Дивокрай», «Краєзнавець Хмельниччини».
Член редколегії 12 серійних наукових збірників з історичних наук.
Організатор понад 60 міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних, краєзнавчих конференцій, симпозіумів, круглих столів і читань тощо.
Має доробок близько 400 нарисів, статей та інших публікацій, у тому числі 15 окремих видань.
Упорядник 18 збірників документів і матеріалів, антологій.

Київська обласна організація
Зиль Андрій Степанович – почесний громадянин м.Борисполя, лауреат премії ім. П.Чубинського, автор книг «Народознавець. П.П.Чубинський і його доба», «Сулимівський пантеон», «Бориспільщина – край добра і любові (у співавторстві). Загалом понад 400 публікацій, наукових досліджень.

Харківська обласна організація
Шакін Микола Іванович – відомий слобожанський краєзнавець і меценат. Завдяки його ініціативам та коштам в Харкові та області було встановлено 18 меморіальних дощок, зокрема, діячам науки, культури і техніки (Є. Редіну, М. Євсеєву, В. Мисику та ін.), Героям Радянського Союзу (І. Камишеву та ін.).
Кандидат технічних наук, художник, автор близько 100 наукових і краєзнавчих публікацій. Він є членом Національної спілки краєзнавців України, Почесним членом Національної спілки письменників України, а також засновником Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Петра Василенка (2013 р.).
Серед досягнень – розробка гербів населених пунктів Харківщини, встановлення пам’ятних знаків. Веде активну роботу щодо увічнення на Харківщині пам’яті Героя України Петра Тронька.

2 номінація :
За науково-організаційну та просвітницьку діяльність в краєзнавстві ( проведення конференцій, круглих столів, лекцій, семінарів, читань, експедицій, краєзнавчих заходів і проектів, популяризація краєзнавства працівниками наукових, освітянських, туристичних, бібліотечних, архівних установ, засобів масової інформації)

Сумська обласна організація
Звагельський Віктор Борисович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, професор Російської академії природознавства, відмінник освіти України, Почесний краєзнавець України, член редколегії журналу «Краєзнавство», член правління Сумської ОО, член Національних спілок краєзнавців, журналістів, археологів, лауреат премії у галузі україністики Фонду Воляників-Швабінських Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку, лауреат премії імені О.Лазаревського Конотопської міської ради.
Автор понад 200 наукових та близько 1000 науково-популярних та публіцистичних праць.
Організатор та начальник археологічних експедицій у м.Глухів, м.Конотоп, м.Кролевець, м.Путивль, м.Суми.
Ініціатор і організатор 12-ти наукових історико-краєзнавчих конференцій у м.Путивль, м.Ромни, м.Конотоп, м.Суми.
Учасник багатьох наукових міжнародних та всеукраїнських конференцій.
Рецензент численних видань краєзнавчого спрямування.
Відзначений багатьма дипломами та почесними відзнаками України.

Харківська обласна організація
Робак Ігор Юрійович – доктор історичних наук, професор. Автор п’яти монографій, близько 80 наукових і науково-популярних профільних праць, краєзнавчих праць бібліографічного характеру, а також публікацій численних студій з історії охорони здоров’я, медичної служби Харківщини.

Донецька обласна організація
Романько Валерій Іванович – голова Донецької обласної організації НСКУ, доцент кафедри історії та теорії літератури Донбаського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук м. Словянськ, член Національних спілок журналістів, письменників, краєзнавців України.
Лауреат регіональної літературної премії ім. Володимира Сосюри.
Член Донецького відділення НТШ з 2005 р.

Житомирська обласна організація
Тіміряєв Євген Романович – завідувач науково-редакційної групи, відповідальний секретар книги «Реабілітовані історією. Житомирська область». Ініціатор встановлення 6 меморіальних дощок.
Автор книги «Шляхом честі і слави», упорядник книги Костянтина Роше «Поема душі» (друге видання), співавтор книги про життя і діяльність єпископа Аркадія (Остальського).
Організатор виставок художника-графіка Юрія Бірюкова, живописця Юрія Камишного, графіка Василя Вознюка.
Голова громадської національно-культурної організації «Руська співдружність».
За сумлінну працю та активну творчу, культурну і громадську діяльність неодноразово заохочувався. Нагороджений грамотами облдержадміністрації, обласної ради, має Подяку від  Президента України, Почесний краєзнавець України.

3 номінація
За внесок у музейну та пам’яткоохорону справу: діяльність у сфері збирання, збереження та охорони історико-культурної спадщини України

Івано-Франківська обласна організація
Арсенич Петро Іванович – один із засновників обласного Товариства охорони пам’яток історії та культури, Товариства української мови імені Т.Шевченка “Просвіта”, “Меморіалу”,  НРУ. В 1990-2006 рр. завідував науково-редакційним відділом «Звід пам’яток історії та культури України. Івано-Франківська область”. З 2006-2009 р.
– голова Івано-Франківського ОО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка плідно працює на  просвітянській ниві, як науковець досліджує маловідомі сторінки історії та культури Прикарпаття.
Співорганізатор та учасник міжнародної наукової конференції “Українці в Канаді”, Першого світового конгресу гуцулів і Міжнародної наукової конференції в рамках роботи конгресу.
Член Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові, Республіканської асоціації українознавців, Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців. Обирався депутатом міської та обласної рад першого демократичного скликання. .
Видав 25 книг, організував понад 100 виставок, постійно виступає з доповідями, лекціями перед громадськістю міста і краю, радіо і телебаченні.
За його дослідженнями і участю встановлено в області ряд пам’ятних знаків, меморіальних дощок, проведено археологічні розвідки. Він є співавтором книги “Некрополь Прикарпаття”, багатьох статей про історичні пам’ятки області. З його ініціативи перевидана книга В.Шухевича “Гуцульщина”, до якої він написав обширне дослідження “Народознавство Володимира Шухевича”.
За плідну працю він нагороджений багатьма грамотами, медалями, почесними нагородами.

Київська обласна організація
Зінченко Петро Федорович – засновник та керівник Іванківського районного народного краєзнавчого музею, автор ряду краєзнавчих книг та буклетів з історії та археології Київщини, упорядник двох буклетів – «Народний істотко-краєзнавчий музей» і «Селу Іванків 800».
Нагороджений Почесними грамотами Національної спілки краєзнавців України та Київської облдержадміністрації, Бориспільської районної ради.

Житомирська обласна організація
Скавронський Павло Степанович – голова Бердичівської регіональної організації, директор музею історії м.Бердичів. Автор понад 140 публікацій краєзнавчої тематики в періодичній пресі та 180 наукових публікацій краєзнавчого зхмісту в наукових журналах та наукових збірниках конференцій. Автор книги «Мила моя сторона» краєзнавчого змісту.

4 номінація
За видання краєзнавчої літератури: монографій, нарисів, описів, путівників, довідників, окремих публікацій, циклів статей тощо.

Вінницька обласна організація
Гальчак Сергій Дмитрович –завідувач кафедри журналістики Вінницького державного університету ім. М. М. Коцюбинського, доктор історичних наук, доцент, Заслужений працівник культури України, Почесний краєзнавець України, голова правління Вінницької ОО.

Черкаська обласна організація
Авторський колектив книги «Шевченків край. Історико-етнографічне дослідження»:
Конончук Тетяна Іванівна – професор  Академії адвокатури України, головний редактор видавництва «Твій інтер», член редколегії наукового збірника «Вісник Академії адвокатури», член Національних спілок журналістів, письменників, краєзнавців України.
Автор понад 100 наукових публікацій.
Нагороджена орденом « За заслуги »Ш ступеня.
Кузьминець Олександр Васильович – професор, Відмінник народної освіти України, академік Української академії історичних наук.
Автор та співавтор понад 150 наукових, навчальних і науково-публіцистичних праць. Член редакційних колегій наукових фахових видань.
Щербатюк Володимир Михайлович – Доцент, доктор історичних наук, професор кафедри історії держави і права Київського національного університету внутрішніх справ.
Голова Лисянської районної організації НСКУ, лауреат Черкаської обласної краєзнавчої премії ім. М.Максимовича,
Громадський редактор науково-публіцистичного краєзнавчого видання «Добридень», автор понад 150 наукових, навчальних і науково-публіцистичних праць.

 

Загальноукраїнська Премія імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України присуджується з 2013 року щорічно окремим краєзнавцям за вагомий внесок у справу вивчення, дослідження і популяризації історико-культурних і природних багатств рідного краю у чотирьох номінаціях.
Особам, які відзначені премією, присвоюється звання «Лауреат Премії імені академіка Петра Тронька» з врученням Диплома, почесного знака і грошової премії у розмірі 500 грн. за кожну номінацію. Минулого року, під час першого вручення, лауреати премії майже всі грошові винагороди передали дочці академіка Ларисі Петрівні Тронько на потреби благодійної Фундації Петра Тронька.
Цього року, у тяжкий для країни час Президія правління НСКУ ухвалила рішення переказати кошти, передбачені на грошові винагороди лауреатам Премії Петра Тронька, на підтримку сил АТО. Таким чином була продовжена започаткована минулого року благодійна традиція.

Виховання патріотизму починається з любові та вивчення рідного краю

Виховання патріотизму почи...7 липня 2014 р. в конференц-залі Полтавського університету економіки і торгівлі відбулося засідання Президії правління НСКУ та голів правлінь регіональних організацій.

У ході засідання було заслухано інформацію про діяльність Спілки за перше півріччя 2014 р., яку виголосив Голова Спілки, член-кореспондент НАН України О.П. Реєнт. Зокрема, повідомлено про засідання авторського колективу підручника для студентів вищих навчальних закладів «Основи краєзнавства», на якому обговорювалися остаточні варіанти авторських рукописів. НСКУ продовжує один із напрямів своєї діяльності – науково-краєзнавчі експедиції. 22–23 квітня відбулася науково-краєзнавча експедиція «Музейне краєзнавство Житомирщини: суспільно-інтеграційні тенденції та комунікаційні інновації». Експедиція відвідала провідні музейні заклади в Житомирі, Бердичеві, Попільнянському і Коростишівському районах, зустрілася з науковим і краєзнавчим активом. 27 березня 2014 р. на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти», присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського. Вийшли друком видання НСКУ:

− Україна Тараса Шевченка: іст.-краєзнав. нариси / упоряд.: Р.В.Маньковська, В.М.Мельниченко; голов. ред. О.П.Реєнт. – Харків: Фоліо, 2014. – 575 с.: іл.;

− Джерела духовності: Науково-краєзнавчі експедиції Національної спілки краєзнавців України 2009–2013 рр. Документи та матеріали / Нац. спілка краєзнавців України; за заг. ред. О.П.Реєнта; упоряд.: Є.В.Букет, С.Д.Гальчак, В.І.Дмитрук, Р.В.Маньковська. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2014. – 340 c.: 8 с., іл.;

− Материк Краєзнавства: Збірник присвячений лауреатам Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України. – Донецьк: ТОВ «Видавничо-поліграфічне підприємство «Промінь», 2013. – 134., іл.;

− побачив світ перший номер журналу «Краєзнавство» 2014 року;

− Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбулася 20 листопада 2013 року у рамках Других краєзнавчих читань пам’яті П.Тронька.

Спілка спільно з ГО «Вікімедіа Україна» видала фотоальбом «Вікі любить пам’ятки − 2013» − альбом найкращих фотографій конкурсу «Вікі любить пам’ятки − 2013» в Україні.

На засіданні також було визначено лауреатів Премії імені академіка Петра Тронька НСКУ 2014 р., прийнято рішення про проведення Урочистого вручення Премії імені академіка Петра Тронька НСКУ 2014 р. 15 липня 2014 р., а грошовий фонд Премії перерахувати на підтримку Збройних Сил України.

Разом із тим, заслухано інформацію члена Президії правління, голову правління Черкаської ОО НСКУ В.М.Мельниченка про підготовку ХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Краєзнавча Шевченкіана України», присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка, в жовтні 2014 р. у Шевченківському національному заповіднику в Каневі.

Також із доповіддю «Краєзнавство Полтавщини: завдання на перспективу» виступив голова правління Полтавської ОО НСКУ, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі О.О.Нестуля, про полтавські краєзнавчі видання розповів керівник Центру по дослідженню історії Полтавщини Полтавської облдержадміністрації О.А. Білоусько.

Заслухано доповідь заступника голови Спілки Р.В. Маньковської про концепцію та структуру «Літопису Національної спілки краєзнавців України (2008−2014)». Прийнято рішення підготувати і подати тексти розділів «Літопису» головам правлінь регіональних організацій до 1 листопада 2014 р. на затвердження Президією правління НСКУ.

Президія правління НСКУ затвердила план заходів НСКУ на 2015 р. Також головам правлінь регіональних організацій НСКУ до 1 жовтня 2014 року необхідно підготувати на розгляд Президії правління НСКУ пропозиції заходів щодо відзначення 2015 року 90-річчя НСКУ та 100-річчя від дня народження П.Т.Тронька із зазначенням місця проведення, орієнтовні дати та відповідальних організаторів і виконавців.

Щодо інших питань порядку денного доповів відповідальний секретар НСКУ В.І. Дмитрук. Зокрема, затверджено обов’язковий перелік бібліотек і установ, за яким розповсюджуватиметься журнал «Краєзнавство» та інші видання НСКУ. Відповідальність за розповсюдження видань покладено на голів правлінь регіональних організацій НСКУ та членів редколегії журналу «Краєзнавство» у відповідності до затвердженого переліку.

На завершення за поданнями обласних організацій було прийнято рішення про прийом нових членів Спілки та відзначення активістів краєзнавчого руху.

Після засідання учасникам заходу було запропоновано екскурсію університетом із відвідуванням музею та оглядову екскурсію по історичних пам’ятках м. Полтави.

8 червня в ОКІА «Новини Полтавщини» відбулася прес-конференція голови НСКУ О.П. Реєнта та голови правління Полтавської обласної організації НСКУ О.О. Нестулі про результати засідання Президії правління НСКУ та голів правлінь регіональних організацій, розвиток краєзнавчого руху в Україні та на Полтавщині.

У Полтавському краєзнавчому музеї ім. В. Кричевського відбулася презентація журналу «Краєзнавство», видань НСКУ та полтавських краєзнавчих видань.

 

Володимир Дмитрук, відповідальний секретар НСКУ

Презентація краєзнавчих виданьКраєзнавці біля пам’ятника Т.Г. Шевченку в ПолтавіПід час прес-конференції