Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  Всеукраїнської науково-практичної конференції „Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України, яка відбудеться 20 листопада 2013 року в рамках  Других краєзнавчих читань, присвячених пам’яті видатного українського державного і громадського діяча, вченого-історика, академіка НАН України Петра Тимофійовича Тронька.

Організатори конференції:

Міністерство культури України;

Національна історична бібліотека України

Національна спілка краєзнавців України

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Київський національний університет культури і мистецтв

На пленарному та секційних засіданнях передбачається обговорити такі проблеми:

 

–          Сучасні теоретичні та методичні проблеми бібліотечного краєзнавства

–          Проблеми формування   бібліотечних фондів  на національних мовах

–          Інноваційні технології в краєзнавчій бібліотечній діяльності

–          Система краєзнавчих бібліографічних посібників: основні тенденції розвитку

–          Підготовка бібліографічної бази для створення енциклопедичного видання „Історія міст і сіл України

–          Дослідження історії вітчизняних бібліотек

–          Популяризація краєзнавчих ресурсів, продуктів і послуг бібліотеки: досвід, інновації

–          Т.Г. Шевченко і край

–          Взаємодія бібліотек з архівними установами, музеями, місцевими краєзнавчими осередками у напрямі вивчення місцевої історії

–          Кадрове забезпечення бібліотек України

 

За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей. Заявки на участь у конференції та тези згідно з викладеною тематикою прийматимуться до 15 вересня 2013 року.Вимоги до оформлення тез:

1.Обсяг роботи 2-3 сторінки тексту, набраних в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.).

2. Тези подаються в роздрукованому та електронному вигляді. Заявку на участь і тези виступу можна також надіслати на електронну адресу: krznav_kiseleva@ukr.net

3.Роздрукований паперовий варіант тез доповіді повинен бути підписаний автором з правого боку.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування у збірнику.

Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції, її конкретні терміни, запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково. Матеріали доповідей прохання надсилати не пізніше вказаного терміну за адресою:

01601, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 24,

Національна історична бібліотека України, Оргкомітет конференції, (координатори – відділ історичного краєзнавства: Михайлова О.В., Кисельова В.П., кімната 5).

Телефони для довідок: (044) 280-80-43; 280-28-74, тел. /факс 280-46-17

Е-mail:krznav_kiseleva@ukr.net

Тематика затверджена на засіданні Вченої ради (Протокол №1 від 01.03.2013 р.)

Презентація книги О. В. Голованової «Злинка: від витоків до сьогодення»

Презентація книги О. В. Голо...

31 жовтня 2013 року комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» разом з обласною універсальною науковою бібліотекою імені Дмитра Чижевського була проведена презентація книги «Злинка: від витоків до сьогодення». Автор-упорядник – член Кіровоградської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Ольга Володимирівна Голованова.

Слобода Розкольнича Злинка заснована російськими селянами-старообрядцями у 1757 році, а потім була козачою станицею, військовим поселенням з назвою Новоукраїнськ, містечком з багатотисячним населенням, волосним центром та окремим Злинським районом. Через село проходили тракти державного значення Петербурзького і Московського напрямку, тому через Злинку проїздили і зупинялися ІІ Російська армія під командуванням генерала П. Паніна (1770 р.), військовий корпус М. Кутузова (1774 р.), О. Пушкін (1820 р.).

У селі діє єдиний в Україні Єдиновірчий приход (з 1798 року) у Свято-Покровській церкві, який вирізняється своїм знаменним співом крюкової нотації.

У 1913 р. на честь святкування 300-річчя царювання династії Романових у селі було встановлено пам’ятник царю Олександру ІІ. В період політичних змін, а саме у 1920 році, злинчани вчинили збройне повстання проти армії С. Будьонного.

Нині у селі проживає близько 4 тисяч населення, діють дві загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, Будинок культури, музей історії села, лікарня, 2 елеватора, кар’єр, є залізниця.

Детальніше:

http://koippo414.at.ua/news/prezentacija_knigi_zlinka_vid_vitokiv_do_sogodennja/2013-11-07-193

Підготувала Л. Гайда

Побачив світ третій номер журналу “Краєзнавство”

Побачив світ третій номер ж...

Раді повідомити Вас, що у жовтні вийшов друком третій номер наукового журналу “Краєзнавство”. Запрошуємо ознайомитися з матеріалами цього номера.


Краєзнавство – повна PDF-версія

ЗМІСТ

Title . . . 1     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Зміст . . . 1     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Літопис українського краєзнавства

Ростислав Конта – «Записки НТШ» як джерело до історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) . . . 5     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Максим Кавун – Внесок Катеринославської губернської вченої архівної комісії у розвиток історико-краєзнавчих досліджень Південної України . . . 13     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Історія міст і сіл України: історико-теоретичні проблеми вивчення

Юрій Мариновський – Боввани-Болвани. До історії канівського топоніма . . . 21     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Ярослав Стасів – Протиалкогольні акти міста Львова XІV – XVII століть . . . 24     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Іван Рибак – Історія сільських населених пунктів Хмельниччини: методика краєзнавчого дослідження . . . 27     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

До 70-річчя Волинської трагедії

Микола Кучерепа – Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни . . . 33     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Олександр Удод – Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам’ять . . . 42     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Ярослав Антонюк – Вплив «Волинської трагедії» на формування етнічних стереотипів українця та поляка . . . 46     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Оксана Каліщук – Стереотипні уявлення та ментальність як чинник ескалації українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни . . . 55     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Краєзнавство в особах

Наталія Кармазіна – Дослідник старожитностей Півдня України: Віктор Іванович Гошкевич (1860–1928) . . . 61     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Валентин Лазуренко – Штрихи до портрета черкаського історика і краєзнавця Миколи Бушина . . . 65     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Музейництво в Україні: історія та проблеми сучасного розвитку

Руслана Маньковська – Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку . . . 75     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Ірина Петренко – Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування . . . 85     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Антоніна Мовчун – ). Будинки, як і люди, багато пам’ятають… (Про музейну експозицію Київського університету імені Бориса Грінченка «Історія архітектурної пам’ятки на Бульварно-Кудрявській 18/2») . . . 91     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Вітчизняне пам’якознавство: традиції, досвід, перспективи

Христина Харчук – Формування Городоцького цвинтаря у Львові (друга половина ХVII – кінець ХІХ ст.) . . . 97     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Елєонора Іщенко – Православні культові споруди Сімферополя (кінець ХVIII – початок ХІХ ст.) . . . 104     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

До 70-річчя початку визволення України від нацистських загарбників

Тамара Вронська, Світлана Лясковська – Система підготовки кадрів органів державної безпеки у роки Великої Вітчизняної війни . . . 111     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Марина Чиркова – Приватне листування як джерело з історії життя цивільного населення періоду тимчасової нацистської окупації (на прикладі Полтавщини) . . . 124     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Олександр Табаченко – Дислокація частин та з’єднань 2-ої повітряної армії восени 1943 р. на Полтавщині . . . 133     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Надія Бойко – Будівництво Дніпровського дерев’яного мосту Козинці-Зарубинці (жовтень 1943 року) за спогадами сучасників та очевидців . . . 142     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Джерелознавчі та біографічні студії

Наталія Гаврилишина – Маєтності роду Кочубеїв (ІІ половина XVII – 60-ті рр. XVIII ст.): формування, господарство, географія . . . 149     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Олександр Залуцький – Творчо-мистецька діяльність Сидора Воробкевича у контексті національно-культурного життя Буковини другої половини ХІХ століття . . . 158     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Олег Бажан, Вадим Золотарьов – “Несу моральну відповідальність за викривлення в органах МВС…”, або Історія покарання екзекутора “масового терору” І. А. Шапіро у часи “хрущовської відлиги” . . . 165     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Національна спілка краєзнавців України: панорама сучасного життя

Валерій Левченко, Галина Кязимова – ІV міжнародна наукова конференція “Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри” . . . 177     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Краєвиди рідної землі. Про партнерську співпрацю краєзнавців та «Вікімедіа Україна» . . . 180     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Михайло Делеган – Краєзнавцями Закарпаття започатковано фестиваль «Колочавська ріплянка» . . . 182     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Володимир Дмитрук, Євген Букет – Краєзнавчі форуми на Волині та в Києві: реалії та проекти розвитку . . . 186     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Наукова інформація

Олександр Бонь, Євген Ковальов – Київ і кияни: доба Бориса Грінченка . . . 191     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Тамара Демченко – Депортації як практика “Великого терору” . . . 192     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Олена Жам, Наталія Ткаченко – IV-ті Єфремівські читання „Релігійне життя Переяславської землі (ІХ-ХХІ ст.)», присвячені 1025-літтю хрещення Русі . . . 195     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Євген Букет – «Соловецька проща»-2013 . . . 199     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Огляди

Оксана Довгополова – Минуле і сучасне традицій добросусідства Одещини . . . 205     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Анатолій Климов – Вартісний внесок до літератури про Луганськ . . . 206     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Василь Делеган – Репліка читача з приводу однієї версії, або Як московський професор мимоволі підвів ужгородського . . . 208     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

In memoriam . . . 213     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Про авторів . . . 214     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Вимоги щодо оформлення статей . . . 217     Краєзнавство

до сторінки статті на Порталі

Сучасний стан і перспективи розвитку козацької педагогіки

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут  проблем виховання НАПН України

Науково-дослідний інститут козацтва Інституту історії НАН України

Національна  спілка краєзнавців  України

 

ІІ  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Сучасний стан і перспективи розвитку козацької педагогіки в національному освітньому просторі України.

Інформаційний лист-запрошення

Шановні колеги !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку козацької педагогіки в національному освітньому просторі України», яка відбудеться 25 жовтня 2013 року ( початок о 10.00. за адресою м. Київ. вул. Пирогова 9,

 центральний корпус  НПУ імені М.П. Драгоманова).

Плануються такі  тематичні напрями конференції:

– наукові засади розвитку козацької педагогіки;

– сучасний стан та перспективи впровадження козацької педагогіки в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

– теорія та методика козацької педагогіки;

– діяльність громадських організацій, які сприяють розвитку козацької педагогіки.

Голова оргкомітету конференції – Руденко Ю.Д., доктор педагогічних наук, професор  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Контактні особи: Руденко Юрій Дмитрович (д. т. 553 – 44 – 72,  м. т. 093 – 912 – 84 – 36), Мельничук Юрій Леонідович (м. т. 096-298 – 11 – 72, електронна адреса – mykray2006@mail.ru), Федоренко Олександр Анатолійович ( м. т. 097 – 243 – 77 – 23, електронна адреса –  Fedorenko 2000@ukr.net).

 

Із нагоди ювілею видатного подвижника

Із нагоди ювілею видатного ...

18 жовтня, на базі Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувся ІІ Всеукраїнський історико-культурологічний форум “Сікорські читання».

Програма форуму включала: вручення Національною спілкою краєзнавців України щорічної Премії імені Героя України Михайла Сікорського, що відбулося під час спільного засідання Президії Національної спілки краєзнавців України та вченої ради Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, урочистий концерт “Чудотворцю музейної справи», презентацію особистого архіву М. І. Сікорського, проведення круглих столів: “Михайло Сікорський у культурному просторі України» та “Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті».

Упродовж дня в університеті, де від 1996 року Михайло Сікорський був почесним доцентом, експонувалися виставки: фоторобіт Віктора Сокола “Моє життя — мої музеї», присвячена переяславським музеям та Михайлу Сікорському; книжкових фондів бібліотеки університету “Музейний зодчий України»; художніх робіт кафедри мистецьких дисциплін університету “Мистецький вернісаж»,а також проводилисямайстер-класи з народного мистецтва “Дивотвори».

Загальноукраїнська премія імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців України присуджувалася цього року вперше за вагомий внесок у дослідження і збереження культурної спадщини України та розвиток музейної справи, тож до Переяслава-Хмельницького приїхала чимала делегація краєзнавців на чолі з головою НСКУ Олександром Петровичем Реєнтом і керівником краєзнавчої організації столичної області Григорієм Петровичем Савченком. А також гості — народний депутат України Микола Томенко, Президент Всеукраїнського благодійного фонду “Журналістська ініціатива» Людмила Мех,член Національної спілки письменників УкраїниСергій Шевченко, лауреат Шевченківської премії, заступник голови Українського фонду культуриЛеонід Андрієвський.

Отже, в урочистій обстановці, під час спільного засідання Президії Національної спілки краєзнавців України та вченої ради Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди назвали імена перших лауреатів цієї краєзнавчої відзнаки. Ними стали:

Борис Михайлович Войцехівський — культуролог, радник-організатор комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка, член правлінь Українського фонду культури та Громадського організаційного комітету “Великого проекту» “Григорій Сковорода — 300», член Національних спілок краєзнавців і журналістів України, почесний громадянин смт Чорнухи, почесний громадянин м. Переяслав-Хмельницький, багаторічний помічник та соратник М. І. Сікорського на громадських засадах, генерал у відставці. З 2004 року очолював Комітет з організації “Музею Заповіту Т.Г. Шевченка» у складі Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав»;

Лариса Петрівна Грузська — директор Житомирського обласного краєзнавчого музею;

Віктор Петрович Коцур — ректор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, доктор історичних наук, професор, академік НАПН України;

Микола Гаврилович Махінчук — заслужений журналіст України;

Валентина Іванівна Сікорська — ветеран краєзнавчого руху на Київщині.

Пропонуємо Вам ексклюзивні коментарі лауреатів, записані після завершення урочистостей.

Борис Войцехівський: “Михайло Сікорський казав, що справжнім патріотом є той, хто добросовісно робить свою справу на користь рідному народові. Започаткування премії імені Героя України Михайла Івановича Сікорського — це подія в патріотичному середовищі. Вона сприятиме подальшому розвою краєзнавчої роботи, музейництва та духовному відродженню української нації».

Валентина Сікорська: “Я не люблю звеличування, тож така довіра до мене абсолютно незвичайна і приємна. Я пишаюся тим, що була поруч з Михайлом Івановичем і це помітили. Вважаю, що така премія дуже потрібна всім, хто хоче брати приклад з Сікорського».

Микола Махінчук: “Це знакова подія, адже Михайло Іванович заслужив такої відзнаки. На перших “Сікорських читаннях» минулого року було ухвалено рішення якомога ширше вшанувати його пам’ять, адже це потрібно новим поколінням, які будуть продовжувати справу Михайла Сікорського. Щоб кожен хоча б трошки доріс до нього і духовно, і морально, щоб своїми добрими справами примножив те, що робив Михайло Іванович Сікорський».

Лариса Грузська: “Для України, її гуманітарного загалу, щоб утвердити справжні цінності, непересічним буде значення цієї премії. Михайло Іванович Сікорський ще за життя був легендою. У нас із ним багато спільного, адже я виховувалася на його здобутках. Краєзнавці, музейники завжди будуть намагатися досягти вершин, щоб здобути звання лауреата премії імені Героя України М. І. Сікорського».

Віктор Коцур: “Переяславська осінь знову щедро відкрила дорогу для нових культурологічних, освітніх, наукових заходів. Серед них “Сікорські читання» — другий історико-культурологічний форум. Хочу подякувати Національній спілці краєзнавців України за підтримку наших ініціатив, адже вшановуючи сьогодні Михайла Сікорського, ми прокладаємо шлях до майбутнього розвитку нашої культури. Я пишаюся тим, що є одним із перших лауреатів премії ім. М. І. Сікорського, оскільки ще зі студентських років любив свій рідний край і прагнув відобразити ті чи ті сторінки його історії».

Підготував Євген Букет,

фото Ігоря Гайдаєнка

Додаток ІДодаток ІI

Зустріч з Генеральним секретарем Всесвітньої туристичної організації Талебом Ріфаї

Зустріч з Генеральним секр?...

10 жовтня 2013 року делегати професорсько-викладацького складу Інституту туризму ФПУ, члени вузівського осередку НСКУ та студентський актив взяли участь у зустрічі з Генеральним секретарем Всесвітньої туристичної організації Талебом Ріфаї, який перебуває в Україні з офіційним візитом. Метою зустрічі, яка відбулася в Українському домі, було спілкування зі студентами та викладачами вітчизняних вищих навчальних закладів туристичного профілю.

В Україні з її багатовіковими традиціями, самобутньою культурною спадщиною, гостинністю народу – потужний туристичний потенціал, і на переконання Т. Ріфаї, вона має унікальні перспективи на майбутнє. Відтак, сьогоденні студенти туристичних спеціальностей завтра стануть фахівцями, завданням яких буде розвивати внутрішній туризм, популяризувати краєзнавчо-туристичні маршрути на Батьківщині та за її межами.

Зустріч пройшла в теплій, дружній атмосфері. Після офіційної промови Генерального секретаря ВТО студенти охоче ставили запитання, що їх турбують, та зацікавлено слухали відповіді. Таке інтерактивне спілкування  мотивує студентів до здобуття обраної спеціальності, вивчення та удосконалення навичок англомовного спілкування, підтримує їх бажання надалі працювати в сфері туризму.

Людмила Соловей – голова первинного осередку КМО НСКУ в Інституті туризму ФПУ

Додаток ІДодаток ІI

«Наукові студії М.І. Сікорського»

«Наукові студії М.І. Сікорс?...

10-11 жовтня 2013 року в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» відбулася міжнародна історико-краєзнавча конференція «Наукові студії Михайла Івановича Сікорського», присвячена 90-річчю з дня народження М.І. Сікорського. На конференції були представлені, крім українських, дослідження музейників Російської Федерації (музей народного дерев’яного зодчества «Вітославліци» м. Великий Новгород), республіки Білорусь (Білоруський державний музей народної архітектури та побуту), Литви (Тракайський історичний музей).

До програми конференції було включено 100 доповідей та виступів, загалом у її роботі взяло участь 108 науковців, серед яких – 1 член-кореспондент НАН України, 2 доктори наук, 18 кандидатів історичних наук, 5 кандидатів філософських наук, 1 кандидат мистецтвознавства.

До учасників конференції з вітальним листом звернувся голова Національної спілки краєзнавців, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України Олександр Петрович Реєнт. Плідної роботи, наукових дискусій, нових відкриттів, збагачення цікавими ідеями та відкриттями учасникам конференції побажали заступник директора Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України Віктор Васильович Вечерський та генеральний директор НІЕЗ «Переяслав» Павло Олександрович Довгошия

Учасники конференції відвідали могилу Михайла Івановича Сікорського на Заальтицькому кладовищі, Меморіальну кімнату М.І. Сікорського, ознайомилися з фотовиставкою «Михайло Сікорський. Літопис життя…» в Музеї Заповіту Т.Г. Шевченка.

В актовій залі дитячої музичної школи імені Павла Сениці відбулася презентація колективної монографії «Михайло Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу», присвяченої 90-річчю з дня народження патріарха музейної справи М.І. Сікорського. Колективна праця, підготовлена колегами та друзями М.І. Сікорського, є результатом напруженої пошукової роботи всього музейного колективу НІЕЗ «Переяслав». Дослідники мобілізували величезну джерельну базу, залучили до висвітлення теми значну кількість респондентів. Під час написання книги автори використали матеріали архівів, численні спомини сучасників, періодику.

11 жовтня 2013 року в приміщенні районного будинку культури відбувся вечір пам’яті, присвячений 90-річному ювілею видатного музеєзнавця – Михайла Івановича Сікорського. На ньому були присутні учасники Міжнародної історико-краєзнавчої конференції «Наукові студії Михайла Івановича Сікорського», колеги, друзі Михайла Івановича, музейні працівники, жителі міста. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять М.І. Сікорського. Були покладені квіти до могили Михайла Івановича.

Відкрив вечір заступник генерального директора з наукової роботи НІЕЗ «Переяслав» Юрій Віталійович Коптюх. Зі словами пошани виступили представники міської ради та районної державної адміністрації. Сказав теплі слова пам’яті про Героя України М.І. Сікорського та подарував авторські книги його близький друг скульптор Ігор Семенович Зарічний – автор багатьох пам’ятних об’єктів у м. Переяславі-Хмельницькому, зокрема – пам’ятних знаків «Слову о полку Ігоревім» та Тарасу Трясилу, пам’ятника Г.С. Сковороді, що на території педагогічного університету.

На вечорі виступив квартет музичної школи ім. П.Сениці м. Переяслава-Хмельницького «Модус Венді», прозвучали пісні у виконанні працівників Заповідника Наталії Костюк, Олега Малика, Миколи Сидоренка, працівника районного будинку культури Миколи Гриценка, соліста Народного хору «Жайвір» Баришівського районного будинку культури Івана Власого.

У фойє районного будинку культури того дня демонструвалася фотовиставка місцевого фотографа Віктора Сокола «Моє життя – мої музеї», присвячена Михайлу Івановичу Сікорському.

Завершилися Дні пам’яті М.І. Сікорського 14 жовтня 2013 року виступом духовного хору Києво-Печерської Лаври в приміщенні Покровської козацької церкви на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

————————————————————-

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

Міжнародній історико-краєзнавчій конференції

«Наукові студії М.І. Сікорського», присвяченій 90-річчю з дня народження видатного патріарха музейної справи і краєзнавця М.І.Сікорського,

що відбудеться 10-12жовтня 2013 р. у м. Переяславі-Хмельницькому,

Київської області.

На конференції будуть обговорюватися наступні проблеми:

1. Історія Переяславського краю з найдавніших часів до сьогодення. Історіографія історичних та краєзнавчих досліджень Переяславщини. Визначні постаті Переяславщини та їх роль у вітчизняній і світовій історії.

2. Внесок М.І. Сікорського у розвиток музейної справи України. Засновники нових музеїв в Україні. Фундатори музейних колекцій.

3. Проблеми музеєзнавства та стан розвитку музейної справи в Україні.

4. Матеріальна, нематеріальна та духовна культура українського народу. Історико-етнографічне вивчення культури та етнічної історії українського народу на Переяславщині.

5. Актуальні питання охорони, збереження та використання пам’яток і об’єктів культурної спадщини: стан, проблеми та перспективи. Досвід та практика реставрації, консервації, реабілітації та музеєфікації пам’яток і об’єктів культурної спадщини.

6. Діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

7. Історія археологічних досліджень на Переяславщині. Новітні археологічні дослідження Середнього Подніпров’я. Археологічні матеріали в музейних зібраннях.

Просимо заявити про участь у конференції, повідомити відомості про автора (авторів) та тему доповіді до 15 вересня 2013 р.

Тексти доповідей надсилати не пізніше 20 вересня 2013 р. на адресу організаційного комітету конференції:

08400, Україна, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка, 8 або електронною поштою: studiyi@ukr.net

Контактні особи:

Ткаченко Наталія Григорівна, завідувач науково-дослідного відділу Музей історії Української Православної Церкви. Тел.: 097-812-63-88; 04567-5-28-55.

Більченко Інна Валеріївна, завідувач науково-дослідного відділу Меморіальний музей Г.С. Сковороди. Тел.: 099-357-90-91; 093-404-81-00; 04567-5-14-48.

Вимоги до оформлення доповідей учасників:

Тексти доповідей (українською або російською мовою) надсилаються у паперовому та електронному вигляді.

Структура доповіді повинна складатися з наступних блоків:

– Шифр УДК (у лівому верхньому куті);

– Прізвище та ініціали автора, співавторів (у правому верхньому куті, нижче – назва населеного пункту, у якому було підготовлено доповідь);

– Назва доповіді (нижче, по центру);

– Анотація (українською мовою, під назвою доповіді);

– Ключові слова;

– Текст доповіді (містить наступні елементи: постановка проблеми, наукова новизна та актуальність теми, стан наукової розробки проблеми, виклад основного матеріалу дослідження, висновки);

– Список використаних джерел та літератури подається за алфавітом, після тексту статті, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та охоплює всі наведені у тексті посилання, які подаються за наскрізною нумерацією у квадратних дужках, усередині тексту (напр.: [4, с. 21], де 4 – порядковий номер у списку використаних джерел, 21 – номер сторінки);

– Прізвища та ім’я автора, співавторів (англійською мовою, у правому верхньому куті, нижче – назва населеного пункту, у якому було підготовлено доповідь);

– Назва доповіді (англійською мовою, нижче, по центру);

– Ключові слова (англійською мовою, нижче);

– Анотація (англійською мовою, нижче);

– Ілюстрації (за їх наявності у доповіді) повинні бути чіткими та контрастними. Під ілюстрацією проставляється її порядковий номер та зазначається назва ілюстрації;

– Ширина таблиць (за їх наявності у доповіді) не повинна перевищувати ширину тексту. Над таблицею проставляється її порядковий номер та зазначається назва таблиці.

Доповідь повинна бути набрана у текстовому редакторі MS Word, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем із інтервалом 1,5. Поля сторінки: верхнє та нижнє – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1,5 см. Обсяг доповіді – 8-12 сторінок формату А4. Нумерацію сторінок не проставляти.

Відомості про автора (авторів) необхідно оформити за наведеною схемою: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посада, контактні телефони та адреса (адреси).

Відповідальність за достовірність поданих фактів, цитат, цифр, прізвищ тощо несуть автори матеріалів. Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти неякісні матеріали без пояснення причин.

Запрошення на конференцію буде надіслано учасникам додатково.

Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників. Оргкомітет конференції пропонує учасникам інформацію про місця та умови проживання і харчування.

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць «ПЕРЕЯСЛАВІКА».

Організаційний комітет конференції

Додаток ІДодаток ІI

У контексті підготовки до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка

У контексті підготовки до 20...

Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, обласна організація Національної спілки краєзнавців України 9 жовтня ц. р. в м. Івано-Франківську організували круглий стіл керівників та голів рад  музеїв навчальних закладів освіти областіна тему «Форми   співпраці   музеїв    навчальних  закладів  освіти  області з   державними та громадськими музеями нашого краюу контексті підготовки до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка», в якому  взяли участь 100 керівників та голів рад  музеїв навчальних закладів освіти області. Долучилися до участі у роботі круглого столу працівники управління культури, національностей  та релігій облдержадміністрації, державних музеїв обласного центру.

Відкрив роботу круглого центру Косило М.Ю., директор обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, голова Івано-Франківської ОО НСКУ.

Виступили із доповідями члени ОО НСКУ  Шатурма О.Я., заступник директора центру туризму і краєзнавства, Гаврилів Б.М., кандидат історичних наук, доцент Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника, Брицька Г.П., головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини та музейної справи управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Коретчук Я.В., директор обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери.

Своїми думками з  актуальних проблем національно-патріотичного виховання учнівської молоді, освітянського краєзнавства, шкільних музеїв поділилися Янко І.М., директор Добротівського навчально-виховного комплексу Надвірнянської районної ради, керівник зразкового народного історико-краєзнавчого музею, член ОО НСКУ,  Баюрчак І.М., керівник зразкового музею Торговицької ЗОШ І-ІІІ ст. Коломийської районної ради, Надурак С.В., керівник історико-етнографічного музею «Роксолана» Загайпільської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської районної ради, Гринів Л.І., керівник музею мікрорайону Опришівці Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 ім.І.Ревчука Івано-Франківської міської ради, Андрійків В.М., директор Липовицької ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської районної ради, керівник  зразкового музею історії та етнографії села. 

Цікавими та змістовними були виступи голів рад музеїв –  Бандурки Максима, учня Тишківської ЗОШ І-ІІІ ст. Городенківської районної ради, Кочержука Петра, учня Краснянської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради, Мартинюк Ірини, учениці Загайпільської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської районної ради.

Учасники даного заходу ознайомились з виставкою музейних експонатів, пошукових матеріалів, зібраних юними краєзнавцями та історико-краєзнавчою літературою про рідний край.

Робота круглого столу завершилась  врученням дипломів «Зразковий музей»  Міністерства освіти і науки України  музею історії та етнографії села Липовицької ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської районної ради і  музею історії школи та мікрорайону  Опришівці  Івано-Франківської  ЗОШ І-ІІІ ст. № 6  ім. І.Ревчука Івано-Франківської міської ради.

Додаток ІДодаток ІI

«Актуальні питання історії, культури, етнографії Південно-Східного Криму»

«Актуальні питання історії...

4–6 жовтня 2013 року в селищі Новий Світ пройшла шоста наукова конференція “Актуальні питання історії, культури, етнографії Південно-Східного Криму”, організаторами якої виступили Кримська регіональна організація Національної спілки краєзнавців України, благодійний фонд «Афінеон» та Новосвітська селищна рада. У рамках роботи конференції було заслухано більш ніж 30 доповідей з історії, етнографії, археології, проблемам музеєфікації об’єктів культурної спадщини Південно-Східного Криму.

Конференція об’єднала як професійних дослідників так й місцевих краєзнавців, студентів, що займаються розробками історії місцевого краю.

Передбачається випуск збірки матеріалів конференцій.

 

————————————————————————————————————————————————————————-

 

Шановні колеги !

Благодійна організація «Благодійний фонд «Афинеон» спільно з Кримською регіональною організацією Національної спілки краєзнавців України та юридичним факультетом Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського запрошують Вас взяти участь у роботі шостої Науковій конференції «Актуальні питання історії, культури, етнографії Південно-Східного Криму» , яка проходитиме 5-6 жовтня 2013 року в смт Новий Світ.
Тематичні напрямки конференції:
– Історія та культура Південно-Східного Криму;
– Археологічні дослідження;
– Етнографічне вивчення Південно-Східного Криму;
– Проблеми музеєфікації об’єктів історико-культурної спадщини;
– Особливості правових відносин.
Оргкомітет приймає заявки на участь у роботі конференції та тексти доповідей за темою власних наукових досліджень обсягом до 10 -ти сторінок тексту (більший обсяг обговорюється додатково ) в електронному вигляді до 20 вересня 2013 :
– 14 кеглем , гарнітура Times New Roman , інтервал 1 ; посилання : кінцеві ( кегль 12 , інтервал 1 ; індекси посилань у тексті у квадратних дужках звичайними цифрами ( напр. : [2 , с. 15] , де перша цифра – номер джерела в списку , друга – сторінка ( сторінки); в посиланнях на архівні документи інформація подається через кому .
– Графіка ( ілюстрації , графіки , схеми ) окремим файлом у форматі jpg або tiff , розміром не менше 10х15 см , де 10 см базова ( менша) сторона . Підписи до ілюстрацій подавати окремим списком наприкінці тексту.
Заявки та доповіді приймаються за адресою: afineon-sudak@mail.ru , довідки за тел. 050-66-06-110 – координатор конференції – Ольга Сергіївна.
Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення в програму конференції . Тексти , не оформлені у відповідності з вказаними вимогами , публікуватися не будуть.
Відомості про автора ( авторів ) у публікації просимо давати за наступною схемою : прізвище , ім’я , по батькові; вчений ступінь, наукове звання , місце роботи , посада , місто , електронну адресу.
Проживання, харчування учасників конференції за рахунок сторони, що відправляє . Орієнтовна вартість проживання в готелі на період проведення конференції буде становити від 100 грн. (залежно від рівня комфортності номерів). Про необхідність бронювання номера прохання сповістити окремо .

Запрошення на конференцію буде направлено додатково .

Оргкомітет

Додаток ІДодаток ІIДодаток ІII

Науково-краєзнавча експедиція НСКУ на Вінниччину

Науково-краєзнавча експеди...

Згідно плану заходів Національної спілки краєзнавців України 3-4 жовтня 2013 року відбулася чергова науково-краєзнавча експедиція на Вінниччину. Члени експедиції на чолі з Головою НСКУ О.П. Реєнтом зустрічалися з місцевими краєзнавцями, обговорювали творчі та наукові здобутки, будували стратегію розвитку  краєзнавчої справи у Вінницькій області.  Учасники відвідали 4 з 7 чудес цього куточку України: Лядовський скельний Свято-Усікновенський  монастир,  історико-культурний заповідник «Буша»,  палац  Потоцьких у м. Тульчин,  Немирівське городище  – Великі вали VII– VIст. до н.е.  Найбільше  багатство цього краю – гостинні, привітні , працьовиті люди, які люблять свій край, бережуть його, шанують свою історію та культуру, дбають про збереження духовної спадщини  для нащадків.

Маршрут також охоплював низку інших визначних краєзнавчих пам‘яток: сакральних, природних, рукотворних. Кожен пагорб, кожен клаптик цієї древньої землі дихає історією, яку необхідно вивчати, досліджувати та популяризувати серед молоді України.

Мета експедиції: привернення уваги широкої громадськості до історико-культурної спадщини Поділля, популяризація вагомого краєзнавчого доробку вінницьких краєзнавців серед українського загалу, висвітлення у наукових виданнях і ЗМІ унікальної сакральної історії краю.