Архів категорії: Хмельницька обласна організація

ЗВІТУЄ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НСКУ

20 травня 2014 р. відбулися звітно-виборні збори Кам’янець-Подільської міської організації Національної спілки краєзнавців України. Вони підсумували чотирьохрічну роботу членів міської організації впродовж 2010 – квітня 2014 рр. Зібрання засвідчило, що краєзнавці Кам’янця-Подільського посідають чільне місце не тільки в Хмельницькій області, але й в Україні серед регіональних структур НСКУ.
Доповідь про підсумки діяльності організації за останні чотири роки виголосив голова міської організації – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України К-ПНУ імені Івана Огієнка Олександр Комарніцький.
Станом на початок 2014 р. міська спілка налічувала 51 особу, у тому числі 14 докторів наук, професорів, 23 кандидати наук, доценти. Приємно, що за останні 4 роки осередок зріс як в кількісному, так і в якісному плані. Організація поповнилась 10 дослідниками, у т.ч. додалося 3 доктора і 4 кандидати наук.
На високому рівні поставлена науково-громадська та організаційна діяльність. Ледь не щомісяця за підтримки керівництва міської організації проводяться конференції різного рівня, круглі столи, форуми. На висоті й видавнича діяльність: за чотири роки побачило світ 29 монографій, 65 брошур, книг і покажчиків, 61 навчальний посібник, авторами та співавторами яких є члени НСКУ. Проводиться популяризація краєзнавчого руху членами організації серед молоді у вишах та школах. Громадськість повсякчас дізнається про останні краєзнавчі дослідження з преси. Значним досягненням є публікації членів спілки в наукових збірниках (різного рівня – міжнародного, всеукраїнського, регіонального), спеціалізованих фахових виданнях, наукових журналах. Так, за останні чотири роки опубліковано 1464 статті, причому, якщо в 2010 р. побачило світ всього 103 статті, то минулого року – уже 402. Найбільше публікацій мають дослідники: Віктор Прокопчук – 167, Олександр Завальнюк – 164, Олександр Комарніцький – 118, Лев Баженов – 91, Віктор Савчук – 87, Наталія Урсу – 83, Анатолій Філінюк – 67.
Було затверджено план роботи організації на поточний рік. Зокрема, в жовтні заплановано провести IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Археологія і фортифікація Середнього Подністров’я», міжнародну інтернет-конференцію «Мистецька спадщина Поділля у контексті полікультурного європейського простору». Шляхом проведення круглих столів заплановано підняти проблему 100-річчя з дня початку Першої світової війни, 95-річчя Кам’янецької доби Директорії УНР. На вересень заплановано дискусію «Кам’янець: литовський чи давньоруський?». Планується підписання договору про співпрацю з Національною спілкою журналістів України.
Діяльність організації та голови міської організації упродовж звітного періоду визнано плідною. Тому кандидата історичних наук, доцента О. Комарніцького одноголосним рішенням обрали надалі очолювати осередок кам’янецького краєзнавчого руху. Оновлено правління міської організації, до якого увійшли 11 осіб.
Приємною традицією стало те, що під час звітно-виборчих зборів кожен учасник отримав 64-сторінкову брошуру, в якій детально висвітлено діяльність організації за останні чотири роки. Подано перелік місцевих краєзнавців – із зазначенням дати народження, посади, наукового ступеня, вченого звання, напрямку краєзнавчої наукової роботи. Брошури з підсумками роботи за 2010 – квітень 2014 рр. видано заздалегідь, отож маємо вже гарну традицію завчасно звітувати про здійснене друкованими виданнями, що приємно оцінила наукова громадськість, місцева преса.

В.В.Пагор, молодший науковий співробітник НІАЗ «Кам’янець», член НСКУ

Звіт у форматі pdf

Кам`янець–Подільський згуртував науковців

17 травня у Кам`янець-Подільському національному університеті ім. І.Огієнка відбулась IV Міжнародна науково-практична конференція «Кам`янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв`язків». У спільному заході міської ради, університету, обласного та міського осередків Національної спілки краєзнавців України, Національного історико-архітектурного заповідника «Кам`янець» та Кам`янець-Подільського державного історичного музею-заповідника взяли участь 140 науковців, в тому числі з Японії, Чехії, Словаччини, США, Польщі та Росії.

Учасників зустрічі від міської влади вітав перший заступник міського голови Григорій Горшунов. Григорій Іванович зауважив, що місто є одним з наукових центрів Хмельниччини. Міська влада всіляко сприяє пошуковим розвідкам стосовно дати заснування нашого міста. Це питання дискусійне уже багато років. Тематика доповідей була досить широка – від найдавнішої історії нашого міста до проблемних аспектів сучасності.

Другим етапом конференції стала робота науковців у секціях:

–          історія Кам`янця-Подільського та околиць з найдавніших часів і до XVIII ст.;

–          Кам`янець-Подільський наприкінці XVIII – початку XX ст.;

–          місто в Українській революції 1917-1920 рр.;

–          Кам`янець-Подільський у міжвоєнний період та в роки Другої світової війни;

–          перспективи розвитку міста в сучасний період;

–          історіографія, бібліографія і джерелознавство про Кам`янець-Подільський;

–          пам`ятки історії, культури та природи Кам`янця-Подільського. Видатні постаті міста.

Доповідачі неодноразово підкреслювали, що наше місто має багату історичну спадщину, якою мешканці міста мають пишатись та використовувати для налагодження міжнародних зв`язків. При цьому минуле Кам`янця-Подільського приховує ще чимало таємниць.

Ольга Ленюк