«Проблеми люстраційних заходів у період переходу від диктатури до демократичного правління: регіональний вимір»

«Проблеми люстраційних зах...

 

Круглий стіл на тему «Проблеми люстраційних заходів у період переходу від диктатури до демократичного правління: регіональний вимір» відбувся 13 березня 2014 року в Ужгородському прес-клубі.

На зустрічі було зроблено спробу охарактеризувати засоби і способи здійснення громадського контролю за органами влади з метою піднесення ефективності їхньої діяльності та повернення зруйнованої довіри.

Учасниками круглого столу були д. ю.н., професор В. Лемак, к.ю.н., доц.. М. Савчин, громадський активіст С. Денисенко, тимчасовий голова громадського люстраційного комітету В. Маняк та ін.

У своєму виступі, зокрема, В. Лемак відізвався позитивно про діяльність правозахисника Захарова. Нами йому було дано реальну характеристику зазначеної особи, яка нині на пару з Лутковською «поїдає» грантові кошти, але нічого конкретного не роблять для захисту прав людини і громадянина в Україні.

В. Маняк повідомив про двох кандидатів на посаду начальника управління МВС України у Закарпатській області – Василя Рябінчака і Сергія Вучкана.

В роботі круглого столу взяв участь і виступив голова ЗОО НСКУ.

 

Круглий стіл

на тему «Проблеми люстраційних заходів у період переходу від диктатури до демократичного правління: регіональний вимір» відбувся 13 березня 2014 року в Ужгородському прес-клубі.

На зустрічі було зроблено спробу охарактеризувати засоби і способи здійснення громадського контролю за органами влади з метою піднесення ефективності їхньої діяльності та повернення зруйнованої довіри.

Учасниками круглого столу були д. ю.н., професор В. Лемак, к.ю.н., доц.. М. Савчин, громадський активіст С. Денисенко, тимчасовий голова громадського люстраційного комітету В. Маняк та ін.

У своєму виступі, зокрема, В. Лемак відізвався позитивно про діяльність правозахисника Захарова. Нами йому було дано реальну характеристику зазначеної особи, яка нині на пару з Лутковською «поїдає» грантові кошти, але нічого конкретного не роблять для захисту прав людини і громадянина в Україні.

В. Маняк повідомив про двох кандидатів на посаду начальника управління МВС України у Закарпатській області – Василя Рябінчака і Сергія Вучкана.

В роботі круглого столу взяв участь і виступив голова ЗОО НСКУ.

«Доля всіх українських земель нині залежить передовсім од нашої праці й сили…»

«Доля всіх українських зем?...

      13 березня 2014 року в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти проведено обласну науково-методичну конференцію «Августин Волошин і розвиток педагогічної думки на Закарпатті в першій половині XX ст.».
    На початку конференції науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки М. В. Делеган оприлюднив вітання директора Інституту О. А. Удода:

«Учасникам наукової конференції
«Августин Волошин і розвиток педагогічної думки на Закарпатті в
першій половині XX ст.»
     Щиро вітаю учасників і гостей актуального наукового форуму. Особливо важливо нині згадати, що формування основ українського державотворення, проголошення устами Августина Волошина 15 березня 1939 року незалежності Карпатської України стало однією з визначальних подій в історії національно-визвольної боротьби нашого народу, переконливим проявом багаторічних устремлінь до національної єдності й державного суверенітету.
   Неоціненний вклад А. Волошина у розвиток освіти і науки, культури. Педагогічній діяльності він присвятив понад 45 років життя. Його зусиллями були написані і видані за свої кошти підручники для учнів народних шкілЮ середніх і вищих навчальних закладів.
     Нині. В час загрози цілісності нашої держави, особливо гостро звучать слова президента Карпатської України, сказані ним у квітні 1939 року: «Доля всіх українських земель нині залежить передовсім од нашої праці й сили, і жодний громадянин не може усунутися од відповідальності».
     Бажаю учасникам конференції всебічного і глибокого вивчення вагомого вкладу Августина Волошина у розвиток педагогічної думки на Закарпатті та Україні в цілому, умілого його використання з врахуванням викликів інформаційного суспільства.

                                                                Удод О. А., директор Інституту інноваційних
                                              технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки
                                             України, член-кореспондент Національної академії
                                                    педагогічних наук, доктор історичних наук.
     Київ,
13 березня 2014 року».

         В роботі конференції взяли участь науковці, педагоги, краєзнавці та студенти.
           Учасники конференції насамперед відзначили історичний вклад Августина Івановича Волошина в українську державотворчість, наголосивши на певній подібності становища Карпатської України і нинішньої незалежної української держави.
            Детально проаналізовано насамперед педагогічну, а також громадсько-політичну, культурну діяльність визначного українського діяча.  Акцент ставився на актуальності педагогічної спадщини А. Волошина, методичних основах введення його постаті  в навчально-виховний процес сучасної української школи і т. ін.  
           Значний інтерес в учасників конференції викликали виступи професора кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти ЗІППО, д. фіз. – мат. н., професора В. В. Химинця,  директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, к . пед. н., доцента М. І. Кляп, завідувача кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, к. пед. н., доцента М. Р. Баяновської, наукового співробітника Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, к. і. н. М. В. Делегана, завідувача кафедри педагогіки та психології ЗІППО, к. пед. н., доцента Л. П. Ходанич та ін.  В сього на пленарних і секційних засіданнях виступило більше тридцяти доповідачів.
          За підсумками обговорення порядку денного прийнято відповідне рішення конференції.
       Організаторами конференції виступили департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти і Закарпатський художній інститут.
   
             Голова ЗОО НСКУ,
 науковий співробітник Інституту
інноваційних технологій і змісту
освіти Міністерства освіти і науки України М. В. Делеган
    

Додаток ІДодаток ІIДодаток ІII

Тарас Шевченко в контексті світової культури

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ, РЕЛІГІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

 

Інформаційний лист

 

Шановні колеги!

Запрошуємо

 

Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції

«Тарас Шевченко в контексті світової культури»

(До 200-річчя від дня народження Кобзаря)

       

         Конференція відбудеться 13-14 березня 2014 року у приміщенні Тернопільського обласного краєзнавчого музею: початок о 10.00.

 

Передбачається робота за темами:

 • Творча спвдщина Тараса Шевченка: поезія;
 • Творча спвдщина Тараса Шевченка: проза;
 • Творча спвдщина Тараса Шевченка: малярство;
 • Творча спвдщина Тараса Шевченка: епістолярій;
 • Лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка;
 • Тарас Шевченко у красному письменстві;
 • Тарас Шевченко у нумізматиці, філателії, фалеристиці, сфрагістиці;
 • Тарас Шевченко у скульптурі;
 • Краєзнавчі стежки Кобзаря;
 • Тарас Шевченко мовою художників;
 • Вшанування Кобзаря.

        Офіційна мова конференції – українська.

Для участі в науково-краєзнавчій конференції просимо надіслати текст доповіді (виступу, повідомлення) українською мовою до 15.02.2014 року (обсяг – до 10 сторінок та до 5 ілюстрацій). Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 12], відповідно до списку використаних джерел та літератури (озаглавлюється «Список використаних джерел»), що розміщується за абеткою  наприкінці тексту (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядний інтервал 1, абзацний відступ 1см, вирівнювання за шириною. Поля зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури і джерел – 12 кегль, інтервал – 1).

На окремому аркуші необхідно подати інформацію про автора: місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, контактні телефони (робочий, домашній або мобільний), електронна пошта.

      

Зразок оформлення:

УДК

Дуда І, Мельничук Б. (Тернопіль)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ТЕРНОПІЛЬЩИНА

         З абзацу – анотація (українською та англійською мовами): курсив

         Ключові слова – до 10 позицій: курсив

         Проблематика публікації

         Подати посилання на опубліковані дотепер матеріали зауваженої тематики

 

Текст

Список використаних джерел

 

Планується видання збірника матеріалів. Прохання, за можливості, використовувати електронну пошту або надсилати на адресу музею.

Проїзд, проживання та харчування за кошти учасників.

Ми будемо вдячні Вам за поширення цієї інформації серед колег.

 

Організаційні внески для учасників конференції – 100 грн. Доктори наук організаційний внесок не сплачують.

Оплата під час реєстрації.

 

 

Адреса оргкомітету:

46008, Тернопіль, майдан Мистецтв, 3

Тернопільський обласний краєзнавчий музей

е-mail: tokm-1913@ukr.net

Додаткова інформація:

Факс 524477, тел. (0352) 52-58-94, моб. 0673542681 – Чеканова Наталія Богданівна, координатор. 

 

Оргкомітет

Розвиток туризму між Словацькою Республікою і Західною Україною

Розвиток туризму між Слова?...

Під такою назвою 11 березня у Будинку журналістів в Ужгороді (прес-центр – нове Закарпаття) відбувся семінар, в якому взяли участь дипломати, представники громадських організацій, туроператори, журналісти.
Організатори семінару – Генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді Янка Буріанова і «Європейський Медіа-Центр».
Александр Шкурла , перший секретар Генерального консульства Словацької Республіки в Ужгороді інформував учасників зібрання про перспективи розвитку туризму між Словаччиною і Західною Україною, насамперед, Закарпаттям. Богдан Праничук, голова комітету у справах розвитку туризму та рекреації Громадської ради Закарпатської обласної державної адміністрації ознайомив з перспективами розвитку туризму на Закарпатті.
Словацькі туроператори представили свою продукцію.
В роботі семінару взяв участь і виступив голова ЗОО НСКУ. Він, зокрема, презентуючи колочавський туристичний центр на Закарпатті, нагадав і про той факт, що угорський окупаційний уряд у 1942 році, у період Другої світової війни, розробив спеціальну програму розвитку туризму на Підкарпатській Русі (так називалося Закарпаття у той період).
В ході розмови із Генеральним консулом Я. Буріановою їй було запропоновано ознайомитися з музейно-культурним комплексом у Колочаві. Запрошення прийнято з вдячністю. Дата візиту буде узгоджена окремо.
Домовлено про презентацію продукції закарпатських туроператорів у Кошіце (Словацька Республіка) у травні нинішнього року.

Додаток ІДодаток ІI

Конкурс художньої фотографії серед педагогів

Конкурс художньої фотограф...

Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму м. Києва (МЦДЮТ) спільно з Київською міською організацією Національної спілки краєзнавців України організували і провели конкурс художньої фотографії серед педагогів, керівників туристсько-краєзнавчих гуртків м. Києва.

Конкурс був проведений на прохання туристського активу міста. На фотоконкурс було подано 154 фотографії за різними номінаціями. Переможцями фотоконкурсу стали: Матлавська Л.Б. (ЗНЗ № 62), Горєлов О.О. (Нац. педуніверситет ім. Михайла Драгоманова), Макодзеба М.О. (МЦДЮТ), Шеремета Л.П. (ЗНЗ № 300), Мазуркевич Л.О. (Русанівський ліцей), Хомицька Ю.Б. (гімназія “Ерудит”).

У приміщенні МЦДЮТ пройде фотовиставка кращих робіт конкурсантів. Подібний фотоконкурс планується провести і в наступному навчальному році. Тематика конкурсу буде визначена пізніше.

Володимир Семенюк, завідувач краєзнавчого відділу МЦДЮТ

Додаток ІДодаток ІIДодаток ІII

Виставка Надії Нікіфорової в Музеї історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Виставка Надії Нікіфорової...

Виставка, про яку піде мова нижче, стала справжньою подією мистецького життя столиці. Її відвідали й очільники Національної спілки краєзнавців України, які щиро захопилися вражаючими роботами мисткині. Пропонуємо Вам розповідь про цю подію як ще один штрих у всенародному відзначенні 200-ліття Тараса Шевченка.

В Музеї історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка вже кілька місяців демонструється виставка художніх робіт заслуженого художника України Надії Яківни Нікіфорової під назвою «Шевченкіана Надії», урочисте відкриття якої відбулося 5 березня 2014 року. Виставка присвячена 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка, ім’я якого протягом вже 75 років носить наш університет.

Надія Нікіфорова – відома черкаська художниця, член Національної спілки художників України та Всеукраїнського об’єднання художників БЖ-Арт. Надія Яківна закінчила Харківське державне художнє училище та Ленінградський інститут театру, музики і кінематографії (факультет сценографії), нині живе й працює в м. Черкаси.

Картини художниці, орієнтовані на народні джерела, мають національний характер, висвітлюють патріотичне ставлення до Батьківщини.

На виставці представлений художній портрет Тараса Шевченка «Вічність», який складається зі 144 фрагментів, кожен з яких має свій сюжет. Серед них ілюстрації авторки до творів Кобзаря, копії робіт самого Шевченка, портрети історичних постатей, гетьманів України, козаків-Мамаїв, українські краєвиди. Художниця застосувала незвичну техніку фрагментарного живопису і при виконанні портрета молодого Шевченка.

Не залишає байдужими відвідувачів виставки п’ятиптих «Гайдамаки», де переплетені дві сюжетні лінії – кохання Яреми та Оксани, а також боротьба українського народу за національну та соціальну справедливість в роки гайдамацького повстання під назвою Коліївщина.

Центр виставки прикрашає зображення Пресвятої Богородиці – картина «Марія», виконана в традиційних іконописних червоно-золотавих кольорах, яка увінчує оспівані у творах поета образи прекрасних українських жінок. Картини «Катерина», «Сестри», «Наймичка» та «Причинна» вражають глибиною та трагічністю піднятої проблеми – нелегкої долі українки.

Хрестоподібна композиція «Заповіт» завершає виставку робіт Надії Нікіфорової. Цим твором авторка вшановує пам’ять великого Кобзаря, зображаючи всі відомі автопортрети Шевченка, оточені гілками тисячолітнього дуба. Композиція обрамлена українськими орнаментами та постатями кобзарів.

Художні твори Надії Нікіфорової випромінюють добро й красу, які є вічними і безсмертними. Вони нагадують сучасникам про високу цінність творчої спадщини великого митця – художника, поета і філософа Тараса Шевченка, який збагатив культуру України.

Людмила Круглова,

кандидат історичних наук,

головний зберігач фондів Музею історії

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Додаток ІДодаток ІIДодаток ІII

Презентовано проект “Історична Шевченкіана”

Презентовано проект

“Шевченко – наш поет і перший історик” (П.Куліш)

4 березня 2014 року в Національній історичній бібліотеці України відбулася презентація спільного бібліографічного проекту Бібліотеки та Інституту історії України НАН України «Історична Шевченкіана». Проект був започаткований у 2013 році в рамках заходів Міністерства культури України з підготовки до відзначення 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря. Проект є складовою частиною Національного електронного ресурсу «Шевченкіана».
Мета проекту: вивчення і популяризація спадщини Великого Кобзаря в Україні та за її межами шляхом створення електронної бібліографічної бази даних, що стане підґрунтям для видання однойменного науково-допоміжного бібліографічного покажчика.
Об’єктом вивчення «Історичної Шевченкіани» є джерела, що подають біографію поета, висвітлюють його історичну, етнографічну, археологічну та літературно-художню спадщину.
Унікальність проектуполягає в тому, що вперше розкривається тема історичної Шевченкіани, яка недостатньо вивчена і маловідома широкому загалу.
Учасників презентації привітала начальник відділу бібліотек Міністерства культури України М. Г. Височанська. Відомі вчені-історики доктор історичних наук В. С. Шандра, доктор історичних наук І. І. Колесник, кандидат історичних наук Р. В. Маньковська та інші науковці дали високу оцінку інноваційного електронного ресурсу та висловили впевненість, що створена бібліографічна база «Історична Шевченкіана» слугуватиме невичерпним джерелом для наукових досліджень про життя і творчість Великого Кобзаря. У заході взяли участь науковці Інституту історії України НАН України, Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, викладачі та студенти Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Київського національного університету культури і мистецтв, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, співробітники Національного музею Тараса Шевченка, Національної  бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Київської Малої академії наук учнівської молоді, фахівці бібліотек системи Міністерства культури України, ЗМІ.
Під час урочистого заходу відбулися:
– перегляд документального фільму про дослідника-шевченкознавця  Є. О. Середу;
– презентація (у формі документального фільму та мастер-класу) БД «Історична Шевченкіана», що включає 3 тисячі бібліографічних записів, більшість з яких анотовані;
– повідомлення фахівців відділу стародрукованих, рідкісних і цінних книг про унікальну колекцію видань «Шевченкіана» з фонду Національної історичної бібліотеки України;
– демонстрація ретроспективної книжково-ілюстративної виставки про життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка.
Більше фото на Facebook: http://goo.gl/hpBHZT. Додаткова інформація за телефонами: 280-46-17, 280-28-74; e-mail: nibu.nbv@ukr.net

Конкурс на кращу публікацію (нарис) про жінок-українок

Конкурс на кращу публікаці?...

Веб-портал «Жінка–УКРАЇНКА» оголошує конкурс на кращу публікацію (нарис) про жінок-українок «Жінка в історії». 

У кожної епохи свої герої і героїні. Сьогоднішні події в житті нашої країни також безперечно впишуть  в історію України нові імена – серед них будуть і жіночі. 

З метою вкотре піднести та описати на прикладах минулого і сьогодення талант і велич жіночої душі та для наповнення цікавими матеріалами рубрики «Жінки в історії», веб-портал для творчих, талановитих, ініціативних берегинь «Жінка-УКРАЇНКА» оголошує конкурс на кращу публікацію (нарис) про жінок-українок, які своїми добрими справами в галузі української культури, літератури, освіти, народного мистецтва, залишили добрий слід в житті суспільства.

До участі в конкурсі запрошуються історики, літературознавці, краєзнавці, журналісти, та всі, кого цікавить дана тематика.

Обсяг однієї публікації не має перевищувати 16 тис. знаків. Мова написання –українська. Кількість творів від одного учасника – не більше трьох.

До публікацій додається коротка біографія автора, поштова адреса та номер телефону.

До складу журі конкурсу ввійшли: член правління Національної спілки краєзнавців України, заступник головного редактора тижневика «Слово Просвіти» Євген Букет, журналістка, письменниця, член Національної спілки журналістів України Еліна Заржицька, голова Львівської міської організації Всеукраїнської Ліги Українських Жінок Лідія Купчик, заслужена артистка України, громадська діячка Світлана Мирвода, громадський діяч, засновник ГО «Вікімедіа Україна», керівник проекту «Жінка-УКРАЇНКА» Юрій Пероганич.

Переможця у спеціальній номінації «Жінка у борні за Україну» визначатиме український політик, голова Львівської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», народний депутат України Ірина Сех.

Партнер конкурсу — Музей Якубовських.

Термін прийому робіт – до 28 лютого 2014 року.

Матеріали надсилайте на електронну адресу zhinka.ukrainka@gmail.com 

Сторінка конкурсу: http://ukrainka.org.ua/contest 

Довідки за телефоном: +38 097 522 2031

Круглий стіл з нагоди 145-ї річниці від дня народження Євгена Володимировича ОППОКОВА

Круглий стіл з нагоди 145-ї р?...

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Круглого столу з нагоди 145-ї річниці від дня народження Євгена Володимировича ОППОКОВА

20 лютого 2014 року (14.30 – 16.00) в залі Адміністративної ради Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корп. 6

 

Програма засідання

Виступи учасників читань

1. Вітання від НТУУ «КПІ» учасникам Круглого столу. Ільченко Михайло Юхимович – проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ», академік НАНУ.

2. Вітання з малої батьківщини Є. В. Оппокова – с. РудеСело.

Федорчук Віталій Борисович – сільський голова села Руде Володарського р-ну Київської обл.

3. Родовід академіка Є. В. Оппокова.

Панькова Світлана Михайлівна – директор Історико-меморіального музею Михайла Грушевського.

4. Визначний вклад Є.В. Оппокова в розвиток вітчизняної гідрометеорології.

Косовець Олександр Олександрович –

директор Центральної геофізичної обсерваторії Укргідрометцентру.

5. Перший склад Гідрометеорологічного науково-дослідчого інституту (ГІМЕІН).

Соколов Віктор Володимирович – провідний гідролог Центральної геофізичної обсерваторії.

6. Вклад академіка Є. Оппокова в розвиток гідромеханіки України. Грінченко Віктор Тимофійович – директор Інституту гідромеханіки НАНУ, академік НАНУ, проф., засл.діяч науки і техніки України.

7.Місце академіка Є. В. Оппокова у вітчизняній та світовій науці.

Коваленко Петро Іванович – академік УААН, проф., д.т.н., радник директора Інституту водних проблем і меліорації.

8. Трансформація гідрології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Хільчевський Валентин Кирилович –

зав. кафедри гідрології та гідроекології Географічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор географічних наук, проф.

9. Обчислювальна гідрологія – розвиток в Україні і впровадження в задачах прогнозування наслідків повеней на Дніпрі.

Желєзняк Марк Йосипович – зав. відділу математичного моделювання навколишнього середовища Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ, професор Інституту радіоекології Фукусімського Університету.

10. Діяльність академіка Є. Опокова в контексті становлення та розвитку сільськогосподарської меліоративної дослідної справи.

Вергунов Віктор Анатолійович – директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААК, д. с.-г. наук, проф., член-кореспондент НААК.

11. Архівні джерела про життя та наукову діяльність академіка Є.В. Опокова.

Луговской Олександр Григорович – науковий співробітник Центру досліджень наукового потенціалу історії науки ім. Г. М. Доброва НАНУ, к.і.н.

Презентація нової книги

Презентація нової книги...

5 лютого 2014 року в приміщенні актового залу Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася презентація нової книги голови Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олега Миколайовича Корнієнка «Лексикон доби козаччини XVII-XVIII ст.: застарілі слова, військові, побутові та релігійні терміни, запозичені одиниці з етимологічними коментарями та тлумаченнями [за текстами історичних пам’яток]» (Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013). Наклад видання – 1000 примірників, обсяг – 240 сторінок з ілюстраціями.

Книга, що вийшла завдяки сприяння Українського інституту національної пам’яті та стараннями Сумської обласної мережі «Книголюб», присвячена як історії українського козацтва, так й історії розвитку української мови. Словник-лексикон містить понад 2230 термінів. Його основу складає переважно військова лексика, а також найхарактерніші для періоду другої половини XVII-XVIII ст. слова (переважно архаїзми та історизми), значення яких кардинально змінилося або вже втрачене. Слова-запозичення, наведені у «Лексиконі…», представляють 76 мов, діалекті і говірок. Структура словника складається із вступної частини, переліку скорочень пояснювальних позначок, основної частини, додатків та списку використаних джерел. Видання доповнене численними ілюстраціями. Значною мірою в роботі висвітлюється минуле Слобожанщини, яку сучасний дослідник Володимир Маслійчук влучно назвав «провінцією на перехресті культур», де поєдналися українські, російські, польські, загальноєвропейські та тюркські елементи – як у військовій справі, суспільних відносинах, так і в побуті…

Робота розрахована на широкий загал читачів: науковців, котрі працюють у царині української історії, філології, військової справи, культурології, етнології, а також краєзнавців, студентів і всіх, хто цікавиться історією України та історією становлення й розвитку української мови.

Рецензенти:

Беценко Тетяна Петрівна  –  доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Вовк Олександр Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.
Кривошея Володимир Володимирович – доктор історичних наук, професор, перший заступник директора Українського інституту національної пам’яті.