Зустріч з Генеральним секретарем Всесвітньої туристичної організації Талебом Ріфаї

Зустріч з Генеральним секр?...

10 жовтня 2013 року делегати професорсько-викладацького складу Інституту туризму ФПУ, члени вузівського осередку НСКУ та студентський актив взяли участь у зустрічі з Генеральним секретарем Всесвітньої туристичної організації Талебом Ріфаї, який перебуває в Україні з офіційним візитом. Метою зустрічі, яка відбулася в Українському домі, було спілкування зі студентами та викладачами вітчизняних вищих навчальних закладів туристичного профілю.

В Україні з її багатовіковими традиціями, самобутньою культурною спадщиною, гостинністю народу – потужний туристичний потенціал, і на переконання Т. Ріфаї, вона має унікальні перспективи на майбутнє. Відтак, сьогоденні студенти туристичних спеціальностей завтра стануть фахівцями, завданням яких буде розвивати внутрішній туризм, популяризувати краєзнавчо-туристичні маршрути на Батьківщині та за її межами.

Зустріч пройшла в теплій, дружній атмосфері. Після офіційної промови Генерального секретаря ВТО студенти охоче ставили запитання, що їх турбують, та зацікавлено слухали відповіді. Таке інтерактивне спілкування  мотивує студентів до здобуття обраної спеціальності, вивчення та удосконалення навичок англомовного спілкування, підтримує їх бажання надалі працювати в сфері туризму.

Людмила Соловей – голова первинного осередку КМО НСКУ в Інституті туризму ФПУ

Додаток ІДодаток ІI

«Наукові студії М.І. Сікорського»

«Наукові студії М.І. Сікорс?...

10-11 жовтня 2013 року в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» відбулася міжнародна історико-краєзнавча конференція «Наукові студії Михайла Івановича Сікорського», присвячена 90-річчю з дня народження М.І. Сікорського. На конференції були представлені, крім українських, дослідження музейників Російської Федерації (музей народного дерев’яного зодчества «Вітославліци» м. Великий Новгород), республіки Білорусь (Білоруський державний музей народної архітектури та побуту), Литви (Тракайський історичний музей).

До програми конференції було включено 100 доповідей та виступів, загалом у її роботі взяло участь 108 науковців, серед яких – 1 член-кореспондент НАН України, 2 доктори наук, 18 кандидатів історичних наук, 5 кандидатів філософських наук, 1 кандидат мистецтвознавства.

До учасників конференції з вітальним листом звернувся голова Національної спілки краєзнавців, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України Олександр Петрович Реєнт. Плідної роботи, наукових дискусій, нових відкриттів, збагачення цікавими ідеями та відкриттями учасникам конференції побажали заступник директора Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України Віктор Васильович Вечерський та генеральний директор НІЕЗ «Переяслав» Павло Олександрович Довгошия

Учасники конференції відвідали могилу Михайла Івановича Сікорського на Заальтицькому кладовищі, Меморіальну кімнату М.І. Сікорського, ознайомилися з фотовиставкою «Михайло Сікорський. Літопис життя…» в Музеї Заповіту Т.Г. Шевченка.

В актовій залі дитячої музичної школи імені Павла Сениці відбулася презентація колективної монографії «Михайло Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу», присвяченої 90-річчю з дня народження патріарха музейної справи М.І. Сікорського. Колективна праця, підготовлена колегами та друзями М.І. Сікорського, є результатом напруженої пошукової роботи всього музейного колективу НІЕЗ «Переяслав». Дослідники мобілізували величезну джерельну базу, залучили до висвітлення теми значну кількість респондентів. Під час написання книги автори використали матеріали архівів, численні спомини сучасників, періодику.

11 жовтня 2013 року в приміщенні районного будинку культури відбувся вечір пам’яті, присвячений 90-річному ювілею видатного музеєзнавця – Михайла Івановича Сікорського. На ньому були присутні учасники Міжнародної історико-краєзнавчої конференції «Наукові студії Михайла Івановича Сікорського», колеги, друзі Михайла Івановича, музейні працівники, жителі міста. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять М.І. Сікорського. Були покладені квіти до могили Михайла Івановича.

Відкрив вечір заступник генерального директора з наукової роботи НІЕЗ «Переяслав» Юрій Віталійович Коптюх. Зі словами пошани виступили представники міської ради та районної державної адміністрації. Сказав теплі слова пам’яті про Героя України М.І. Сікорського та подарував авторські книги його близький друг скульптор Ігор Семенович Зарічний – автор багатьох пам’ятних об’єктів у м. Переяславі-Хмельницькому, зокрема – пам’ятних знаків «Слову о полку Ігоревім» та Тарасу Трясилу, пам’ятника Г.С. Сковороді, що на території педагогічного університету.

На вечорі виступив квартет музичної школи ім. П.Сениці м. Переяслава-Хмельницького «Модус Венді», прозвучали пісні у виконанні працівників Заповідника Наталії Костюк, Олега Малика, Миколи Сидоренка, працівника районного будинку культури Миколи Гриценка, соліста Народного хору «Жайвір» Баришівського районного будинку культури Івана Власого.

У фойє районного будинку культури того дня демонструвалася фотовиставка місцевого фотографа Віктора Сокола «Моє життя – мої музеї», присвячена Михайлу Івановичу Сікорському.

Завершилися Дні пам’яті М.І. Сікорського 14 жовтня 2013 року виступом духовного хору Києво-Печерської Лаври в приміщенні Покровської козацької церкви на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

————————————————————-

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

Міжнародній історико-краєзнавчій конференції

«Наукові студії М.І. Сікорського», присвяченій 90-річчю з дня народження видатного патріарха музейної справи і краєзнавця М.І.Сікорського,

що відбудеться 10-12жовтня 2013 р. у м. Переяславі-Хмельницькому,

Київської області.

На конференції будуть обговорюватися наступні проблеми:

1. Історія Переяславського краю з найдавніших часів до сьогодення. Історіографія історичних та краєзнавчих досліджень Переяславщини. Визначні постаті Переяславщини та їх роль у вітчизняній і світовій історії.

2. Внесок М.І. Сікорського у розвиток музейної справи України. Засновники нових музеїв в Україні. Фундатори музейних колекцій.

3. Проблеми музеєзнавства та стан розвитку музейної справи в Україні.

4. Матеріальна, нематеріальна та духовна культура українського народу. Історико-етнографічне вивчення культури та етнічної історії українського народу на Переяславщині.

5. Актуальні питання охорони, збереження та використання пам’яток і об’єктів культурної спадщини: стан, проблеми та перспективи. Досвід та практика реставрації, консервації, реабілітації та музеєфікації пам’яток і об’єктів культурної спадщини.

6. Діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

7. Історія археологічних досліджень на Переяславщині. Новітні археологічні дослідження Середнього Подніпров’я. Археологічні матеріали в музейних зібраннях.

Просимо заявити про участь у конференції, повідомити відомості про автора (авторів) та тему доповіді до 15 вересня 2013 р.

Тексти доповідей надсилати не пізніше 20 вересня 2013 р. на адресу організаційного комітету конференції:

08400, Україна, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка, 8 або електронною поштою: studiyi@ukr.net

Контактні особи:

Ткаченко Наталія Григорівна, завідувач науково-дослідного відділу Музей історії Української Православної Церкви. Тел.: 097-812-63-88; 04567-5-28-55.

Більченко Інна Валеріївна, завідувач науково-дослідного відділу Меморіальний музей Г.С. Сковороди. Тел.: 099-357-90-91; 093-404-81-00; 04567-5-14-48.

Вимоги до оформлення доповідей учасників:

Тексти доповідей (українською або російською мовою) надсилаються у паперовому та електронному вигляді.

Структура доповіді повинна складатися з наступних блоків:

– Шифр УДК (у лівому верхньому куті);

– Прізвище та ініціали автора, співавторів (у правому верхньому куті, нижче – назва населеного пункту, у якому було підготовлено доповідь);

– Назва доповіді (нижче, по центру);

– Анотація (українською мовою, під назвою доповіді);

– Ключові слова;

– Текст доповіді (містить наступні елементи: постановка проблеми, наукова новизна та актуальність теми, стан наукової розробки проблеми, виклад основного матеріалу дослідження, висновки);

– Список використаних джерел та літератури подається за алфавітом, після тексту статті, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та охоплює всі наведені у тексті посилання, які подаються за наскрізною нумерацією у квадратних дужках, усередині тексту (напр.: [4, с. 21], де 4 – порядковий номер у списку використаних джерел, 21 – номер сторінки);

– Прізвища та ім’я автора, співавторів (англійською мовою, у правому верхньому куті, нижче – назва населеного пункту, у якому було підготовлено доповідь);

– Назва доповіді (англійською мовою, нижче, по центру);

– Ключові слова (англійською мовою, нижче);

– Анотація (англійською мовою, нижче);

– Ілюстрації (за їх наявності у доповіді) повинні бути чіткими та контрастними. Під ілюстрацією проставляється її порядковий номер та зазначається назва ілюстрації;

– Ширина таблиць (за їх наявності у доповіді) не повинна перевищувати ширину тексту. Над таблицею проставляється її порядковий номер та зазначається назва таблиці.

Доповідь повинна бути набрана у текстовому редакторі MS Word, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем із інтервалом 1,5. Поля сторінки: верхнє та нижнє – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1,5 см. Обсяг доповіді – 8-12 сторінок формату А4. Нумерацію сторінок не проставляти.

Відомості про автора (авторів) необхідно оформити за наведеною схемою: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посада, контактні телефони та адреса (адреси).

Відповідальність за достовірність поданих фактів, цитат, цифр, прізвищ тощо несуть автори матеріалів. Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти неякісні матеріали без пояснення причин.

Запрошення на конференцію буде надіслано учасникам додатково.

Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників. Оргкомітет конференції пропонує учасникам інформацію про місця та умови проживання і харчування.

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць «ПЕРЕЯСЛАВІКА».

Організаційний комітет конференції

Додаток ІДодаток ІI

У контексті підготовки до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка

У контексті підготовки до 20...

Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, обласна організація Національної спілки краєзнавців України 9 жовтня ц. р. в м. Івано-Франківську організували круглий стіл керівників та голів рад  музеїв навчальних закладів освіти областіна тему «Форми   співпраці   музеїв    навчальних  закладів  освіти  області з   державними та громадськими музеями нашого краюу контексті підготовки до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка», в якому  взяли участь 100 керівників та голів рад  музеїв навчальних закладів освіти області. Долучилися до участі у роботі круглого столу працівники управління культури, національностей  та релігій облдержадміністрації, державних музеїв обласного центру.

Відкрив роботу круглого центру Косило М.Ю., директор обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, голова Івано-Франківської ОО НСКУ.

Виступили із доповідями члени ОО НСКУ  Шатурма О.Я., заступник директора центру туризму і краєзнавства, Гаврилів Б.М., кандидат історичних наук, доцент Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника, Брицька Г.П., головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини та музейної справи управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Коретчук Я.В., директор обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери.

Своїми думками з  актуальних проблем національно-патріотичного виховання учнівської молоді, освітянського краєзнавства, шкільних музеїв поділилися Янко І.М., директор Добротівського навчально-виховного комплексу Надвірнянської районної ради, керівник зразкового народного історико-краєзнавчого музею, член ОО НСКУ,  Баюрчак І.М., керівник зразкового музею Торговицької ЗОШ І-ІІІ ст. Коломийської районної ради, Надурак С.В., керівник історико-етнографічного музею «Роксолана» Загайпільської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської районної ради, Гринів Л.І., керівник музею мікрорайону Опришівці Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 ім.І.Ревчука Івано-Франківської міської ради, Андрійків В.М., директор Липовицької ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської районної ради, керівник  зразкового музею історії та етнографії села. 

Цікавими та змістовними були виступи голів рад музеїв –  Бандурки Максима, учня Тишківської ЗОШ І-ІІІ ст. Городенківської районної ради, Кочержука Петра, учня Краснянської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради, Мартинюк Ірини, учениці Загайпільської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської районної ради.

Учасники даного заходу ознайомились з виставкою музейних експонатів, пошукових матеріалів, зібраних юними краєзнавцями та історико-краєзнавчою літературою про рідний край.

Робота круглого столу завершилась  врученням дипломів «Зразковий музей»  Міністерства освіти і науки України  музею історії та етнографії села Липовицької ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської районної ради і  музею історії школи та мікрорайону  Опришівці  Івано-Франківської  ЗОШ І-ІІІ ст. № 6  ім. І.Ревчука Івано-Франківської міської ради.

Додаток ІДодаток ІI

«Актуальні питання історії, культури, етнографії Південно-Східного Криму»

«Актуальні питання історії...

4–6 жовтня 2013 року в селищі Новий Світ пройшла шоста наукова конференція “Актуальні питання історії, культури, етнографії Південно-Східного Криму”, організаторами якої виступили Кримська регіональна організація Національної спілки краєзнавців України, благодійний фонд «Афінеон» та Новосвітська селищна рада. У рамках роботи конференції було заслухано більш ніж 30 доповідей з історії, етнографії, археології, проблемам музеєфікації об’єктів культурної спадщини Південно-Східного Криму.

Конференція об’єднала як професійних дослідників так й місцевих краєзнавців, студентів, що займаються розробками історії місцевого краю.

Передбачається випуск збірки матеріалів конференцій.

 

————————————————————————————————————————————————————————-

 

Шановні колеги !

Благодійна організація «Благодійний фонд «Афинеон» спільно з Кримською регіональною організацією Національної спілки краєзнавців України та юридичним факультетом Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського запрошують Вас взяти участь у роботі шостої Науковій конференції «Актуальні питання історії, культури, етнографії Південно-Східного Криму» , яка проходитиме 5-6 жовтня 2013 року в смт Новий Світ.
Тематичні напрямки конференції:
– Історія та культура Південно-Східного Криму;
– Археологічні дослідження;
– Етнографічне вивчення Південно-Східного Криму;
– Проблеми музеєфікації об’єктів історико-культурної спадщини;
– Особливості правових відносин.
Оргкомітет приймає заявки на участь у роботі конференції та тексти доповідей за темою власних наукових досліджень обсягом до 10 -ти сторінок тексту (більший обсяг обговорюється додатково ) в електронному вигляді до 20 вересня 2013 :
– 14 кеглем , гарнітура Times New Roman , інтервал 1 ; посилання : кінцеві ( кегль 12 , інтервал 1 ; індекси посилань у тексті у квадратних дужках звичайними цифрами ( напр. : [2 , с. 15] , де перша цифра – номер джерела в списку , друга – сторінка ( сторінки); в посиланнях на архівні документи інформація подається через кому .
– Графіка ( ілюстрації , графіки , схеми ) окремим файлом у форматі jpg або tiff , розміром не менше 10х15 см , де 10 см базова ( менша) сторона . Підписи до ілюстрацій подавати окремим списком наприкінці тексту.
Заявки та доповіді приймаються за адресою: afineon-sudak@mail.ru , довідки за тел. 050-66-06-110 – координатор конференції – Ольга Сергіївна.
Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення в програму конференції . Тексти , не оформлені у відповідності з вказаними вимогами , публікуватися не будуть.
Відомості про автора ( авторів ) у публікації просимо давати за наступною схемою : прізвище , ім’я , по батькові; вчений ступінь, наукове звання , місце роботи , посада , місто , електронну адресу.
Проживання, харчування учасників конференції за рахунок сторони, що відправляє . Орієнтовна вартість проживання в готелі на період проведення конференції буде становити від 100 грн. (залежно від рівня комфортності номерів). Про необхідність бронювання номера прохання сповістити окремо .

Запрошення на конференцію буде направлено додатково .

Оргкомітет

Додаток ІДодаток ІIДодаток ІII

Науково-краєзнавча експедиція НСКУ на Вінниччину

Науково-краєзнавча експеди...

Згідно плану заходів Національної спілки краєзнавців України 3-4 жовтня 2013 року відбулася чергова науково-краєзнавча експедиція на Вінниччину. Члени експедиції на чолі з Головою НСКУ О.П. Реєнтом зустрічалися з місцевими краєзнавцями, обговорювали творчі та наукові здобутки, будували стратегію розвитку  краєзнавчої справи у Вінницькій області.  Учасники відвідали 4 з 7 чудес цього куточку України: Лядовський скельний Свято-Усікновенський  монастир,  історико-культурний заповідник «Буша»,  палац  Потоцьких у м. Тульчин,  Немирівське городище  – Великі вали VII– VIст. до н.е.  Найбільше  багатство цього краю – гостинні, привітні , працьовиті люди, які люблять свій край, бережуть його, шанують свою історію та культуру, дбають про збереження духовної спадщини  для нащадків.

Маршрут також охоплював низку інших визначних краєзнавчих пам‘яток: сакральних, природних, рукотворних. Кожен пагорб, кожен клаптик цієї древньої землі дихає історією, яку необхідно вивчати, досліджувати та популяризувати серед молоді України.

Мета експедиції: привернення уваги широкої громадськості до історико-культурної спадщини Поділля, популяризація вагомого краєзнавчого доробку вінницьких краєзнавців серед українського загалу, висвітлення у наукових виданнях і ЗМІ унікальної сакральної історії краю.

Краєзнавчі перлини Чернігівщини

Краєзнавчі перлини Чернігі...

27 вересня 2013 р. професорсько-викладацький склад Інституту туризму традиційно відзначив своє професійне свято на маршруті Київ – с. Заньки –  с. Оленівка (хутір Мотронівка) – Київ. Перлиною маршруту став  Меморіальний музей ім. М.К. Заньковецької. Представниця українського дворянства Марія Заньковецька піднесла мало шановану в ті часи   працю театральної актриси на таку вершину, що здобула звання першої  народної артистки України, корифея театрального мистецтва. Чотири кімнати музею вміщують фотографії, театральні афіші, вирізки з газет, особисті речі: мереживо власної роботи, костюми, в яких вона грала ролі.

Історико-меморіальний музей «Ганнина пустинь» – маєток Білозерських-Кулішів на хуторі Мотронівка на Чернігівщині вразив учасників маршруту своєю самобутністю. Тут український письменник, поет, фольклорист, етнограф, автор історичного роману «Чорна Рада», Пантелеймон Куліш знайшов землю, про яку мріяв, про яку написав багато творів. Саме на хуторі у письменника дозрів задум роману «Чорна Рада», тут він перекладав Шекспіра, Гете, Байрона. «Ганнину Пустинь» внесено  до числа переліку музеїв, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України.  Пантелеймон Куліш патріотично звертається до своїх нащадків  такими словами: «Зовсім інша була б річ, якби ми єдиними устами і єдиним серцем трудилися над пробудженням суспільно-національної свідомості України».

Людмила Соловей – голова первинного осередку КМО НСКУ в Інституті туризму ФПУ

ПІЗНАЙ СВІЙ КРАЙ – ПІЗНАЙ СЕБЕ

ПІЗНАЙ СВІЙ КРАЙ – ПІЗНАЙ С...

21 вересня 2013 року на території села Віта Поштова у рамках акції “Галерея великих перемог” відбувся ХІ етап довгострокової міської туристсько-краєзнавчої Акції учнів навчальних закладів м. Києва ,,ПІЗНАЙ СВІЙ КРАЙ – ПІЗНАЙ СЕБЕ”,присвячений 70-й річниці визволення м. Києва від фашистських загарбників, Всесвітньому Дню туризму та Дню туризму України під керівництвом Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, за сприянням Києво-Святошинської державної районної адміністрації.

Учасники та гості Акції (понад 1000 осіб) мали змогу не тільки пройти заданим маршрутом (пам’ятник учасникам оборони південної ділянки Київського укріпрайону, ДВТ №179, древнє руське городище Х-ХІІ ст., ДВТ №180, Змієві вали), а й відвідати виставку зброї часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, стати учасниками реконструкції бою “Оборона ДОТу”  за участі Міжнародної асоціації дослідників фортифікацій “Цитадель”, Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, пошукових загонів “Корчагінець”, “Вертикаль” та Калинівського гвардійського військово-історичного клубу, студії-школи гриму Алли Чури,  ВЧ А 0799. Акція допомогла дітям поринути в ті буремні часи оборони рідного міста від фашистських загарбників, на власні очі побачити сторінки історії свого краю.

 

Володимир Семенюк, завідувач краєзнавчого відділу Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму м. Києва, голова первинного осередку КМО НСКУ

Додаток ІДодаток ІIДодаток ІII

Помер Іван Пащук

Помер Іван Пащук...

19 вересня 2013 року на 76 році життя помер голова Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Іван Григорович Пащук.

І.Г. Пащук народився 20 лютого 1938 р. у с. Щесники Влодавського району Люблінської області (тепер – Польща).  Навчався у Богушівській початковій, Новинській семирічній і Довгошиївській середній школах Млинівського району Рівненської області.

Освіта вища, закінчив філологічний факультет (українське відділення) Рівненського державного педагогічного інституту (1962 р.), журналістську освіту здобув у ВНЗ Львова та Києва (1974 р.) Працював учителем української мови і літератури Великоглушанської середньої школи Любешівського району Волинської області (1961–1962 рр.), у 1962–1964 рр. служив в армії, потім завідував відділами листів і робсількорів рівненської райгазети «Слово правди» (1964–1966 рр.), відділами шкільної і студентської молоді рівненської обласної молодіжної газети «Зміна» (1967–1974 рр.), працював власним кореспондентом рівненської обласної газети «Червоний прапор» (1974–1977 рр.), позаштатним громадським кореспондентом «Літературної газети» (1976–1980 рр.), завідувачем корпункту київської «Робітничої газети» по Рівненській, Волинській і Житомирській областях (1977–2001 рр.), старшим викладачем Рівненського державного педінституту, Рівненського державного інституту культури (1993–1999 рр.), заступником голови Рівненського обласного літературного об’єднання (1968–1985 рр.). Із 1989 р. – голова Рівненського обласного краєзнавчого товариства, член правління і почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців, із жовтня 2008 р. – Національної спілки краєзнавців України, делегат її перших чотирьох з’їздів, на яких виступав. Із 2001 р. – начальник науково-редакційного відділу Рівненського факультету Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Із 2003 р. – відповідальний секретар, член науково-редакційної групи обласної редколегії книги «Реабілітовані історією» і обласної координаційної ради з питань книговидавничої справи (із 2003 р.). Член Національної спілки журналістів України (з 1968 р.), Всеукраїнської спілки краєзнавців (в даний час — Національна спілка краєзнавців України) (із 1990 р.), Спілки архівістів України (з 2004 р.), Міжнародної громадської організації «Рівненське земляцтво» (2006 р.), редколегії інформаційного бюлетеня «Холмщина», Всеукраїнської громадської організації «Конгрес українців Холмщини і Підляшшя», співавтор збірника наукових статей «Волинь історична» (з 2005 р.), член Всеукраїнської творчої спілки «Літературний форум» (із 2007 р.). Основні літературні та краєзнавчі книги: «Млинівщина літературна» (1992 р.), «Повернення в незабутнє» (1993 р.), «Перше краєзнавче десятиліття на Рівненщині (1989–1999 рр.)», «Рівне. 1283–2003. Історико-краєзнавча хронологія» (2006 р.), «Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини» (2005 р.), «Учитель і краєзнавець Іван Шишко» (2004 р.), «Свічки пам’яті не погасли. Про голодомор 1932–1933 рр.» (2008 р.); поетичні збірки: «Відродини» (1995 р.), «Сонця твоїх очей» (1996 р.), «Поліські вітражі» (1997 р.), «На терезах буднів» (1998 р.), «П’ята вершина» (2002 р.), «Сповідний день» (2007 р.). Упорядкував і відредагував першу поетичну антологію «За вольную волю» (1995 р.) про Берестецьку битву 1651 р. козацько-селянських військ Богдана Хмельницького з польськими поневолювачами. Має понад 115 науково-дослідницьких публікацій у збірниках науково-краєзнавчих конференцій, понад 60 – у колективних збірниках, майже 900 – у журналах, альманахах і газетах із літературного, історичного, музейного, природничого краєзнавства, а також  рецензій на книги.  Впорядкував і відредагував майже 50 книг різних авторів, наукових збірників і альманахів. Учасник і організатор багатьох науково-теоретичних і краєзнавчих міжнародних, всеукраїнських, регіональних і обласних конференцій. Переможець журналістських конкурсів «Рівне – 700» (1983 р.), «Рівне – 720» (2003 р.), міжнародного поетичного конкурсу «Культура за мир – 1998» (Мілан, Італія). Відмінник освіти України (1999 р.). Лауреат обласної молодіжної літературної премії ім. Миколи Максися (1978 р.) і регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині» (1995 р.). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2007 р.), відзначений Подякою Кабінету Міністрів України (2001 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2010 р.), кілька разів почесними грамотами Національної спілки журналістів України і краєзнавчої спілки, обласної та міської рад, ряду міністерств і управлінь, громадських організацій. Військове звання – майор запасу. Вільно володіє російською і польською мовами; німецькою, білоруською і болгарською – зі словником. Захоплення – літературознавство, літературна творчість, краєзнавство, фольклор, історія Великої Волині. Девіз життя: «Сміливо йди крізь будь-які терни до зірок, ніколи не пасуй перед жодними труднощами, роби людям тільки добро».

Президія Правління НСКУ висловлює сердечні і щирі співчуття рідним і близьким покійного.

Вшанування пам’яті видатного державного та громадського діяча, Героя України, Академіка П.Т.Тронька

А що МИ залишимо нащадкам?...

12 вересня 2013 року минуло два роки з дня смерті видатного державного та громадського діяча, Героя України, Академіка П.Т.Тронька.
Правління Фундації імені П.Т.Тронька зініціювало щорічні збори представників громадськості із вшанування пам’яті П.Т.Тронька.
З благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета участь у заходах взяв керуючий справами Київської патріархії, намісник Свято-Михайлівского Золотоверхого монастиря єпископ Вишгородський Агапіт.
Цьогорічні збори розпочалися з покладання квітів на могилі покійного П.Т.Тронька на Байковому кладовищі.
Перед початком засідання, яке відбулося в актовій залі Київської православної богословської академії у Михайлівському соборі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря була відслужена заупокійна панахида, яку очолив намісник монастиря Преосвященний єпископ Агапіт.
Довідка. П.Т.Тронько особисто ініціював і доклав вирішальних зусиль для відтворення у Києві пам’яток часів України-Руси: Золотих воріт, ансамблю Михайлівського Золотоверхого монастиря, Успенського собору Києво-Печерської лаври. Був головою Комісії з питань відтворення видатних пам’яток історії та культури при Президентові України (1995-2001) та головою правління Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені О.Гончара (1996–2011).
 
Прес-центр
Свято-Михайлівского Золотоверхого монастиря
 
Фото – Петро Ушкалов

Естафета поколінь. “Поезія і краєзнавство – поряд!”

Естафета поколінь. “Поезія...

6 вересня в Макарівському Центрі творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала відбулася літературно-краєзнавча зустріч “Поезія і краєзнавство – поряд!”, на якій було презентовано нову книгу Д.С.Нетреби “Пам’ять житиме віками”, видану коштом Київської обласної організації Національної Спілки краєзнавців України та збірку віршів Ксенії Ен “Сонцебиття”, що побачила світ за підтримки Київської обласної організації Конгресу літераторів України. Також було презентовано збірник матеріалів “Макарівських історико-краєзнавчих читань”, виданих минулого року за підтримки Макарівського селищного голови Олександра Іващенка та ГО “Рідне місто”, та книгу Грузецьких оповідок Євгена Букета “Буслів суд”. Автори книг виступили перед гостями літстудії “Сузір’я” Макарівського ЦТДЮ – учнями Макарівського ліцею, працівниками бібіотечної системи Макарівщини, учителями та жителями Макарова. Високу оцінку творам надала Тетяна Белімова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри університету “Україна”, лауреат Всеукраїнського літературного конкурсу “Коронація слова – 2013″ в номінації “Романи”; вчителі Ганна Тюхтій, Ольга Семенченко; бібліотекар Лариса Коваль; заступник директора ЦТДЮ Людмила Шатковська; методист райометодкабінету відділу освіти Ірина Волощенко; поети – члени Конгресу літераторів України Галина Герасименко та Анатолій Демянчук; батьки та діти. В залі лунали вірші і оповідання, пісні і поздоровлення авторам.

Зустріч вели керівник літстудії “Сузір’я” , голова Київської обласної організації КЛУ, член МСПУ та НСКУ, лауреат премії імені Володимира Даля Ігор Годенков та заступник головного редактора Всеукраїнського тижневика “Слово просвіти”, заступник голови Київської обласної організації Національної Спілки краєзнавців України, лауреат Міжнародної премії ім. Олеся Гончара Євген Букет. Презентовані книги було подаровано бібліотекам та школам Макарівщини, а також учасникам зустрічі.

За матеріалами: literator.at.ua, suzirya.org

В президії: Ксенія Ен, Тетяна Белімова, Євген Букет, Ігор Годенков, Діна НетребаУ заліВиступає Діна Нетреба