Звіт про діяльність Хмельницької обласної організації НСКУ (2019 рік)

Звіт про діяльність правління та осередків Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України у 2019 році (повний варіант)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ЗВІТУ:Звіт Хмельницької ОО НСКУ - 2019

Вступ

У 2019 році діяльність правління, президії обласної Спілки краєзнавців та її міських і районних осередків була спрямована на розвиток й зміцнення всієї структури організації в світлі реалізації завдань, прийнятих IV (2008), V (позачерговим) (2012) і VI (січень 2017 р.) з’їздами Національної спілки краєзнавців України та ухваленими відповідними змінами Статуту НСКУ, а також базувалася на виконанні рішень останніх засідань Президії правління НСКУ в Києві (2018-2019 рр.), звітно-виборної конференції Хмельницької обласної організації НСКУ від 10.10.2017 р., її обласних Пленумів та засідань президій правління (2018-2019 рр.),  планів  роботи правління НСКУ у Києві та обласної Спілки на 2019 рік. Головною інновацією практичної сторони діяльності всієї структури обласної організації НСКУ були подальші заходи з реалізації виконання обласної «Програми розвитку краєзнавства в Хмельницькій області до 2020 року» та переорієнтація у роботі на співпрацю у краєзнавчій справі з новоутвореними у 2015-2019 рр. у Хмельницькій області об’єднаними територіальними громадами (ОТГ) згідно з реформою децентралізації в державі.

Відповідно до виконання вищеназваних програм, постанов, планів в обласній Спілці краєзнавців та її осередках у 2019 р. здійснювалася різноаспектна діяльність за основними напрямами.

Організаційна діяльність

Упродовж  2019 року обласна Спілка краєзнавців продовжувала ритмічно працювати, розвивати краєзнавчий поступ, об’єднувала в своєму складі на засадах Статуту НСКУ 22 міських і районних відділень (організацій, осередків), які сукупно згуртували навколо себе 364 членів НСКУ зі складу всіх прийнятих з 2009 по 2019 роки 384 членів. За 10 років діяльності обласна Спілка втратила 20 своїх членів НСКУ у зв’язку із смертю та окремих вибулих.

Найбільш потужними осередками виступали міські осередки: Кам’янець-Подільська (70 членів, з них 15 докторів наук, професорів,  38 кандидатів наук, доцентів, решта музейні працівники тощо), Хмельницька (70 членів, з них 11 докторів наук, професорів, 34 кандидатів наук, 20 освітян, архівістів, музейників, 2 священнослужителі, 3 журналісти тощо), районні організації НСКУ: Хмельницька (30 членів-учителів), Старосинявська (20 членів), Славутська (20 членів), Дунаєвецька (16 членів), Віньковецька (14 членів) й інші. Решта 13 міських та районних відділень у своїх лавах мають пересічно по 8-5 членів Спілки. З-поміж них тільки Ярмолинецький районний осередок поки об’єднує тільки чотири члени НСКУ. Правління обласної Спілки дієво співпрацює на практиці з місцевими краєзнавцями-аматорами та освітянами, які поки не є членами НСКУ.

Упродовж 2019 року відбулися три розширені засідання Президії обласної Спілки (15.02.2019 р., 23.05.2019 р., 12.09.2019 р.), розширене засідання Пленуму (5.12.2019 р.).

З метою координації роботи всіх структур НСКУ на Хмельниччині правлінням видано у червні 2019 р. 12-й випуск друкованого органу обласної Спілки – науково-краєзнавчого збірника  «Краєзнавець Хмельниччини».

Упродовж 2019 р. у світ вийшли 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й випуски (томи) періодичного науково-краєзнавчого збірника обласної і міської організації НСКУ «Хмельницькі краєзнавчі студії» (головний редактор Баженов Л.В., співголова – керівник Хмельницької міської Спілки Блажевич Ю.І., відп. секретар – Єсюнін С.М.).

Науково-дослідна робота

У звітному році науково-дослідна робота обласної Спілки та її міських і районних відділень була спрямована на науково-організаційну участь, залучення всіх членів НСКУ, науковців, краєзнавців-аматорів у справі підготовки та відзначення таких актуальних для суспільства історичних подій в Україні і на Хмельниччині: 1) відзначення 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. 2) річниця геноциду-голодомору 1932-1933 рр. в Україні та на Хмельниччині; 3) події з розгулу політичних репресій в Україні; 4) 75-річчя звільнення України та Хмельниччини від нацистських загарбників; 7) відзначення ювілеїв міст і сіл області; 8) відзначення ювілеїв відомих постатей України, пов’язаних життям та творчістю з Поділлям та ін.

Основна увага правління обласної Спілки краєзнавців та в її складі міських і районних організацій у 2019 р. приділялась залученню членів НСКУ до науково-дослідної роботи з регіоналістики Поділля-Хмельниччини, підготовці і виданню ними монографій, науково-популярних книг, буклетів, брошур, покажчиків, путівників, статей з різних аспектів історії,  культури і природи краю, а також впровадженню результатів наукових і науково-методичних досліджень в освіту Хмельниччини та видання іншої науково-краєзнавчої літератури. У міських і районних відділеннях члени НСКУ – вчителі активно займалися з учнівською молоддю в плані підготовки старшокласників до різних форм краєзнавчої шкільної і позакласної роботи, написання конкурсних робіт у системі Хмельницького територіального відділення МАН та для участі в місцевих, обласних і всеукраїнських учнівських олімпіадах з поділлєзнавчої історичної, краєзнавчої, географічної, природничої тематики.

У 2019 році на Хмельниччині було проведено за неповними даними 65 значних і малих різнотематичних наукових зібрань за організаційною участю правління обласної Спілки, її міських і районних відділень, з них тільки у місті Хмельницькому було проведено 45 різних наукових форумів. Понад 30 таких зібрань проведено в м. Кам’янці-Подільському, решта в інших містах Хмельниччини. До звіту включено 29 наукових форумів, конференцій, круглих столів, читань, які безпосередньо присвячені актуальним проблемам історії, культури, природи Поділля-Хмельниччини і залишили вагомий слід у краєзнавстві регіону, мали видані наукові програми, збірники матеріалів за результатами роботи.

У 2019 р. членами НСКУ Кам’янець-Подільської міської організації краєзнавців опубліковано 417 статей, у т.ч. 105 статей у фахових журналах і наукових збірниках,  263 – в інших наукових виданнях, 49 – у закордонних виданнях, які мають пересічно загальний обсяг 292,6 друк. аркушів. Найбільше опублікували праць і статей члени НСКУ О.Комарніцький (39), Л.Баженов (30), А.Філінюк (24), О.Завальнюк (20), Л. Комарніцька (19), Н.Бахмат (18), Д.Яблонська (17) тощо.

Загальний обсяг усіх видань обласної Спілки краєзнавців становить у 2019 році : окремих видань  – 85, статей – 1021, загальний обсяг – 2048,8 друк. аркушів. Окреслені показники були б значно більшими, якщо б міські і районні відділення НСКУ своєчасно подали до правління обласної Спілки звіти про виконану роботу, у т.ч. науково-дослідну за 2019 рік.

Наукові експедиції

Важливою стороною діяльності обласної Спілки краєзнавців та її осередків традиційно є їх участь в організації та проведенні науково-краєзнавчих експедицій з дослідження археології, етнології, фольклористики, мистецтвознавства, стану збереження та популяризації історико-культурної спадщини Хмельниччини. Значні здобутки мають археологи-краєзнавці. Зокрема, Почесний краєзнавець України, доцент А.Ф. Гуцал, член НСКУ, завідувач навчально-науковою археологічною лабораторією історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних наук В.А.Гуцал розробляли держбюджетну, госпрозрахункову тему  «Дослідження пам’яток раннього залізного віку та території Середнього Подністров’я».

За їх участю археологічною експедицією літнього сезону 2019 р. досліджувалась територія Старої фортеці.

Члени НСКУ, археологи Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника П.А. Болтанюк та кандидат історичних наук І.О. Старенький провели археологічні обстеження біля сіл Баговиця, Зіньківці та Козак Кам’янець-Подільського району.

Значну роботу з виявлення, обстеження, організації реставраційних і охоронних робіт та використання пам’яток культурної спадщини Хмельниччини для потреб туризму проводили член НСКУ, завідувач відділом охорони культурної спадщини управління культури, національностей, міграцій та туризму Хмельницької ОДА член НСКУ С.М.Шпаковський, розробник державних і обласних програм з охорони пам’яток, активний учасник всіх міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних і краєзнавчих конференцій, круглих столів і читань, що проводить обласна організація НСКУ, автор книг «Археологічна карта Хмельниччини», «Замки, фортеці, середньовічні оборонні укріплення Хмельниччини» та ін. Разом зі своїм співробітником, відомим археологом, істориком, літератором, членом НСКУ В.А.Захар’євим (м. Хмельницький) упродовж 2019 р. проведені обстеження пам’яток історико-культурної спадщини майже у всіх районах Хмельницької області.

Плідно працювала в 2019 р. археологічна експедиція Державного історико-культурного заповідника під керівництвом директора цієї установи, Почесного краєзнавця України О.Г.Погорільця.

Упродовж червня-липня 2019 була проведена фольклорно-етнологічна експедиція філологічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з вивчення населених місць Середнього Подністров’я (переважно Кам’янець-Подільський район), яку організував і очолив член НСКУ, член ревізійної комісії обласної Спілки краєзнавців, завідувач навчально-наукової етнологічної лабораторії цього ж факультету кандидат філологічних наук В.В.Щегельський.

У контексті вивчення творчості поетів і прозаїків Поділля-Хмельниччини член НСКУ, кандидат філологічних наук цього ж університету Т.О.Джурбій здійснювала керівництво навчально-науковою лабораторією літературного краєзнавства, обладнала експозицію «Літературна карта Поділля».

За участю  Летичівського районного осередку НСКУ у 2019 р. керівник – голова осередку С.А. Коржик) продовжував реалізовувався проект «Летичівщина – мій рідний край», серцевиною якого стала діяльність експедиції вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл з дослідження історичного минулого району та його населених пунктів.

Науково-методична робота

Вагоме місце в діяльності обласної Спілки краєзнавців у 2019 р. займала праця членів НСКУ по впровадженню регіональних досліджень в систему навчання і виховання вищих та загальноосвітніх навчальних закладів освіти України, в першу чергу Хмельниччини, забезпечення її підручниками, навчальними посібниками, методичними розробками та рекомендаціями з краєзнавства та робота по залученню старшокласників, студентської молоді до краєзнавчих досліджень.

Члени НСКУ вчителі міських і районних відділень спілки зосередили увагу на здійсненні науково-методичної роботи для потреб освіти та краєзнавства. Практично усі члени НСКУ-вчителі викладають шкільне краєзнавство, пристосовуючи його до свого району, міста або села, здійснюють позакласну краєзнавчу роботу з учнями, створюють і розбудовують краєзнавчі музеї в школах, керують краєзнавчими гуртками, написанням здібними старшокласниками конкурсних наукових робіт краєзнавчого характеру в системі Хмельницького територіального відділення МАН, для місцевих, обласних і республіканських учнівських олімпіад, займаються організацією молодіжного туризму, залучають учнів до пошукових всеукраїнських експедицій, створюють методичні рекомендації до краєзнавчих уроків тощо.

Обласна організація НСКУ та її осередки підтримали реалізацію Всеукраїнського науково-просвітницького та історико-краєзнавчого проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 рр. на Хмельниччині. Зокрема,  переможцем в обласному етапі цього конкурсу стала група учнів-краєзнавців Летичівського ліцею (Летичівський осередок НСКУ).

Усі районні організації НСКУ приділяють значну увагу до збереження та активізації діяльності у селах та освітніх закладах громадських музеїв та створенню нових музеїв та експозицій. Найбільш потужно ця робота поставлена в Дунаєвецькому районі, де діє 24 музеї, Білогірському – 24, Віньковецькому – 22 тощо. Наприклад, зусиллями членів НСКУ Хмельницької районної Спілки оновлено експозиції 5-ти сільських і шкільних краєзнавчих музеїв (у сс. Масівці, Пирогівці, Копистин, Стуфчинці, Захарівці» і підготовлено їх для здобуття звання «Зразковий музей».

У плані популяризації та просвітництва на прикладах регіональної історії, культури та природи міськими та районними організаціями НСКУ використовуються засоби обласного й місцевого радіомовлення та телебачення. Так, Хмельницька міська організація НСКУ впродовж 2019 р. продовжувала активно залучати міських краєзнавців до теле-радіо ефіру та публікацій в засобах масової інформації області. В програмах місцевих телекомпаній «Поділля – Центр», «Місто», «33-й канал ТВ+», у передачах обласного радіомовлення брали участь майже половина членів міського краєзнавчого осередку НСКУ. Так, наприклад, у програмах «Терра Хмельниччина», «Вулицями рідного міста», «Путівник краєзнавця», «Полудень», «В полі зору», «Містичне Поділля», «Невідомий Проскурів», «Ранній гість», «Клуб вихідного дня», «Тема», «Екскурс в історію» прозвучали цікаві, змістовні телевізійні та радіовиступи краєзнавців.

Упродовж 2019 року зміцнилася співпраця обласної Спілки з Державним архівом Хмельницької області. Базовою опорою діяльності обласної Спілки в науково-дослідній, науково-методичній та видавничій роботі залишається Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті.

Участь обласної Спілки краєзнавців та її осередків у громадсько-політичному житті держави та Хмельниччини

Краєзнавчий рух, його авангард – обласна організація НСКУ – нерозривно зв’язані з суспільно-політичним життям держави та її подільського регіону, а вся її організаційна, наукова, науково-методична та видавнича діяльність спрямована на національно-культурну розбудову єдиної України.

У цьому контексті у 2019 р. обласна організація Спілки та в її складі міські і районні осередки прагнули зміцнити співпрацю з місцевими органами влади для розвитку конструктивності своєї діяльності.

У 2019 р. в члени НСКУ було прийнято заввідділом Хмельницької обласної ради М.С.Панасюка. Головою районного осередку НСКУ плідно працює завідувач відділу освіти, культури, молоді та спорту Летичівської райдержадміністрації Світлана Анатоліївна Коржик, яка також відзначилась у проведенні по Летичивщині науково-краєзнавчої експедиції НСКУ 30-31 жовтня 2017 р.

Наведемо приклад співпраці з владою Кам’янець-Подільської міської організації НСКУ. Осередок гідно представлений в органах  місцевого самоврядування. Його голова О.Б. Комарніцький є членом архітектурно-містобудівної ради, а також комісії із встановлення меморіальних знаків виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (членом цієї ж комісії є О.В.Будзей). Член НСКУ Г.Б.Ківільша входить до складу координаційної ради з туризму міськвиконкому, А.Б.Задорожнюк  і С.В.Трубчанінов – геральдичної комісії. Також плідно працює у складі топонімічної комісії при Кам’янець-Подільському міськвиконкомі член НСКУ О.В.Будзей.  У 2019 р. О.Б. Комарніцький був членом тимчасової комісії, на якій розглядалися питання про спорудження в Кам’янці-Подільському пам’ятника борцям за Незалежність України, відзначення у місті подій Української революції 1917-1920 рр.

Варто відзначити, що налагоджена співпраця Президії обласної організації НСКУ з Хмельницькою обласною державною адміністрацією та обласною радою, департаментами освіти та культури,  з меріями міст Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Старокостянтинова тощо.

Важливою формою співпраці з місцевими органами влади є участь представників правління обласної організації та осередків НСКУ у справі налагодження контактів і зв’язків з новоутвореними згідно закону України «Про децентралізацію в Україні» територіальними громадами на Хмельниччині, яких діяло у 2019 р. 46. Правління та президія обласної спілки краєзнавців визначила своїм пріоритетом у творчій діяльності повністю переорієнтуватися на співпрацю з ОТГ, допомогти їм розвивати краєзнавчий рух, музейне будівництво та туризм. У 2019 р. відбулися потужні науково-краєзнавчі конференції при участі обласної і районних організацій НСКУ в Дунаєвецькій селищній ОТГ Дунаєвецького, Китайгородській ОТГ Кам’янець-Подільського району й ін. Така робота обласної Спілки краєзнавців заслуговує підтримки, популяризації та поширення досвіду.

Події неоголошеної війни на Сході України 2014-2019 рр. та боротьба за єдину і неподільну Україну також позначилися на діяльності обласної Спілки краєзнавців України, члени якої співпереживають і знаходять можливості волонтерської підтримки Збройних Сил держави на фронтах АТО, для гідного вшанування живих і полеглих за Україну Героїв Хмельниччини.

Відзначимо, що в 2019 р. членом НСКУ став доктор історичних наук, професор Національної академії прикордонних військ України у м. Хмельницькому, полковник запасу М.І.Кабачинський.

Упродовж 2018-2019 рр. ряд членів НСКУ міст і районів Хмельниччини взяли участь у волонтерському патріотичному русі з метою допомоги фронту. Яскравим прикладом є діяльність Дунаєвецької районної організації НСКУ, яка підтримала почин членів осередку та співпрацюючи з іншими громадськими організаціями зібрала і передала бійцям на фронт значні суми грошей і продовольства. З цією ж метою було організовано спільно з товариством «Просвіта» і дано у низці сіл  Дунаєвеччини благодійні концерти.

Зв’язки і співпраця обласної Спілки краєзнавців

У 2019 р. найбільш тісна співпраця здійснювалася з Вінницькою обласною організацією НСКУ (її голова, доктор історичних наук Гальчак С.Д.). Зокрема, проведено  2 спільні – 1 міжнародна і 1 – всеукраїнська конференції на території Вінниччини, в яких співголовами оргкомітетів були голови обох обласних Спілок (наприклад, науково-краєзнавча конференція в Буші Ямпільського району та в м. Барі Вінницької обл.). Міцні зв’язки встановленні з Товариством дослідників Волині, обласними спілками в Луцьку, Черкасах, Чернівцях та ін.

Робота обласної Спілки в першу чергу базується на співпраці зі всіма вишами, національними заповідниками і парками, державними історикорико-культурними заповідниками, обласним краєзнавчим та мережею музеїв, краєзнавчими відділами бібліотек, Державними архівами Хмельниччини і Вінниччини тощо.

Міжнародні творчі зв’язки

Упродовж 2019 р. президія обласної спілки краєзнавців та її міські і районні осередки брали участь в налагодженні науково-краєзнавчих зв’язків у різних формах і, головним чином, при організації міжнародних наукових конференцій. Таких відбулося на Хмельниччині 4, до роботи яких залучилися науковці Польщі, Литви, Молдови, Білорусі й інших країн.

Інновацією стало проведення в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» ХІ-ої міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичної фортифікації» (ДІАЗ «Межибіж» – м. Львів – м. Люблін (Польща), 3-6 червня 2019 р.).

Інший приклад налагодження міжнародних зв’язків. Зокрема, виокремимо здобуття членом НСКУ, кандидатом історичних наук А.Ю.Хоптяром науково-дослідницького гранту з вивчення історії Голокосту на тему «Голокост на території Хмельницької області в 1941-1943 рр.», наданого науково-дослідницькою організацією Yahad-InUnum (Париж, Франція). Краєзнавець у вересні-листопаді 2019 р. проходив стажування у Парижі, опрацьовував з теми архіви та бібліотеки Франції.

Обласна організація Спілки налагодила співпрацю з Спілкою поляків в Україні, з польським науковим товариством м. Кам’янця-Подільського.

Матеріальна база обласної Спілки краєзнавців

Головний офіс організації продовжує знаходитися на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (32301, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14, кімн. 15), забезпечений офісною технікою та інтернет-зв’язком, має солідну бібліотеку краєзнавчих видань та її бібліографічний  каталог.

Членські внески спілчани вносять, на жаль, не зовсім організовано. Щороку від усіх осередків обласної організації поступає пересічно 50 відсотків від загального потрібного обсягу внесків. З 2019 р. відповідно до новітніх змін у Статуті НСКУ збираються внески з членів НСКУ щорічні у розмірі 100 грн., а вступні – 200 грн. Тому обласна Спілка щорічно оперує коштами 14-15 тис. грн. Витрата і поступлення членських внесків регламентується щорічно затвердженими пленумами обласної організації кошторисами під контролем її ревізійної комісії.

Отже, після завершення роботи VI з’їзду НСКУ правління і президія Хмельницької обласної організації Спілки та її осередки домоглися у 2019 р. успішного виконання планів роботи, а в низці пунктів їх перевиконання. Незважаючи на кризу та війну на Сході України, обласна Спілка зі своїми осередками  працювала стабільно, динамічно втілювала інноваційні форми роботи, закладала основи для поступу краєзнавства на наступні роки.

Голова Хмельницької обласної організації НСКУ
Л.В.Баженов

Відповідальний секретар
В.Р.Адамський

25 січня 2020 р.

Звіт про діяльність правління та осередків Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України у 2019 році (повний варіант)

Новини на сайті НСКУ про діяльність Хмельницької обласної організації

One thought on “Звіт про діяльність Хмельницької обласної організації НСКУ (2019 рік)”

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *