Архів категорії: Хмельницька обласна організація

Звітно-виборна конференція обласної організації

10 жовтня 2014 року в м. Хмельницькому відбулася третя після створення Національної спілки краєзнавців України звітно-виборна конференція обласної Спілки краєзнавців. У її роботі взяло участь 46 делегатів від 55 обраних у 22 міських та районних організацій НСКУ Хмельниччини, а також запрошені та гості. Розпочалася конференція з вшанування присутніми хвилиною мовчання Пам’яті полеглих у війні на Сході держави українських воїнів та окремо – померлих за звітний період подвижників краєзнавчого руху в Україні та області.

Згідно з встановленим порядком денним були заслухані доповіді голови обласної Спілки, доктора історичних наук, професора Л.В. Баженова  «Звіт правління обласної організації НСКУ про роботу за період з 26 жовтня 2011 року по 10 жовтня 2014 року» та голови, вчителя історії, магістра І.П. Русого «Звіт про роботу ревізійної комісії Хмельницької обласної організації НСКУ» за цей же період діяльності. З матеріалу доповідей учасники конференції довідалися, що сьогодні обласна Спілка має в своєму складі 6 міських та 16 районних організацій краєзнавців, які об’єднують 308 членів НСКУ, зокрема міські – Хмельницька (голова Ю.І. Блажевич) – 51, Кам’янець-Подільська (О.Б. Комарніцький) – 52, Хмельницька районна – 30, Віньковецька, Старосинвська, Славутська районні – по 20 членів, решта осередків – від 15 до 4 членів Спілки. Серед них 15 осіб є доторами наук, професорами, 57 – кандидатами наук, доцентами, решта – педагоги, працівники культури, музеїв, архіві. 4 члени Спілки є Почесними краєзнавцями України, 6 – лауреатами Премій НСКУ імені Д. Яворницького та академіка П. Тронька. Читати далі Звітно-виборна конференція обласної організації

Першопочатки історії Кам’янця-Подільського знову в полі дискусії науковців

Робота круглого столу «Кам’янець – Литовський чи Руський?»

Упродовж вже багатьох років в наукових колах ведуться дискусії навколо часу заснування міста Кам’янця-Подільського і його ранньої історії. З цього питання, 26 вересня 2014 р. в будинку Ратуші Польського магістрату, що в Старому місті Кам’янця-Подільського, відбувся круглий стіл на тему «Кам’янець – Литовський чи Руський?», приурочений 815-річчю з часу об’єднання князем Романом Мстиславовичем Волинської та Галицької земель. Його організаторами виступили Кам’янець-Подільська міська організація Національної спілки краєзнавців України (голова – кандидат історичних наук О.Б.Комарніцький), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (ректор – доктор історичних наук С.А.Копилов) та Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник (директор – В.С.Травінський). В роботі круглого столу взяли участь 9 осіб (з них 1 доктор і 2 кандидати історичних наук). Була присутня місцева преса, громадськість.

Модерував науковий форум старший науковий співробітник Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника П.А.Болтанюк. Першим з доповіддю виступив кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України Д.П.Ващук (тема: «Магдебурзьке право Кам’янця: концепція Юхима Сіцінського»). Глибокий науковий зміст носила доповідь доктора історичних наук, професора кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка В.М.Михайловського («Від місцевості до столиці Поділля: Кам’янець у другій половині XIV – першій третині XV ст.»). Грошовий обіг, зокрема «Подільський полугрошик» та «Подільська копа», як складові грошового ринку Подільського князівства Коріатовичів (ІІ пол. XIV ст.) відображені дослідженнях директора Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» О.Г.Погорільця.

Окрім результатів вивчення писемних джерел, новини надійшли від археологів. Зокрема, проблема датування Кам’янця-Подільського на основі керамічного матеріалу піднята кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту Археології НАН України Л.І.Виногродською. Вагомий внесок в давньоруську концепцію походження Кам’янця-Подільського було зроблено старшим науковим співробітником музею, археологом П.А.Болтанюком, який за підсумками археологічних експедицій підготував дослідження «Давньоруське укріплення на території Кам’янця-Подільського». Аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка І.О.Старенький підготував доповідь «Пам’ятки давньоруського часу на території Кам’янця-Подільського», а проблема Пониззя в контексті Великого Західного походу монгольських військ 1235-1242 рр. відображена в дослідженнях аспіранта того ж вишу С.М.Омарова. Тема історіографії прозвучала в доповіді молодшого наукового співробітника НІАЗ «Кам’янець» В.В.Пагора («Першопочатки історії Кам’янця-Подільського в студіях науковців Національного університету імені Івана Огієнка»). Краєзнавець С.М.Лисюк підняв проблему «Етимологічні (правдонаучні) корені походження назви та минулого міста Кам’янець, котре в под?лі навколишнього ландшафту, історично – на п?ділі цивілізацій, географічно – на сучасному Поділлі».

Кожна доповідь супроводжувалася обговоренням. Все це вилилося в жваву дискусію між дослідниками писемних джерел і археологами. За результатами круглого столу було вирішено в наступні роки організувати більш масштабний науковий форум (можливо конференцію), запросивши на нього широке коло фахівців з даної проблематики. Можна сподіватися, що проблема датування Кам’янця-Подільського близька до вирішення.

 

Валентин Пагор,

член НСКУ

ЗВІТУЄ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НСКУ

20 травня 2014 р. відбулися звітно-виборні збори Кам’янець-Подільської міської організації Національної спілки краєзнавців України. Вони підсумували чотирьохрічну роботу членів міської організації впродовж 2010 – квітня 2014 рр. Зібрання засвідчило, що краєзнавці Кам’янця-Подільського посідають чільне місце не тільки в Хмельницькій області, але й в Україні серед регіональних структур НСКУ.
Доповідь про підсумки діяльності організації за останні чотири роки виголосив голова міської організації – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України К-ПНУ імені Івана Огієнка Олександр Комарніцький.
Станом на початок 2014 р. міська спілка налічувала 51 особу, у тому числі 14 докторів наук, професорів, 23 кандидати наук, доценти. Приємно, що за останні 4 роки осередок зріс як в кількісному, так і в якісному плані. Організація поповнилась 10 дослідниками, у т.ч. додалося 3 доктора і 4 кандидати наук.
На високому рівні поставлена науково-громадська та організаційна діяльність. Ледь не щомісяця за підтримки керівництва міської організації проводяться конференції різного рівня, круглі столи, форуми. На висоті й видавнича діяльність: за чотири роки побачило світ 29 монографій, 65 брошур, книг і покажчиків, 61 навчальний посібник, авторами та співавторами яких є члени НСКУ. Проводиться популяризація краєзнавчого руху членами організації серед молоді у вишах та школах. Громадськість повсякчас дізнається про останні краєзнавчі дослідження з преси. Значним досягненням є публікації членів спілки в наукових збірниках (різного рівня – міжнародного, всеукраїнського, регіонального), спеціалізованих фахових виданнях, наукових журналах. Так, за останні чотири роки опубліковано 1464 статті, причому, якщо в 2010 р. побачило світ всього 103 статті, то минулого року – уже 402. Найбільше публікацій мають дослідники: Віктор Прокопчук – 167, Олександр Завальнюк – 164, Олександр Комарніцький – 118, Лев Баженов – 91, Віктор Савчук – 87, Наталія Урсу – 83, Анатолій Філінюк – 67.
Було затверджено план роботи організації на поточний рік. Зокрема, в жовтні заплановано провести IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Археологія і фортифікація Середнього Подністров’я», міжнародну інтернет-конференцію «Мистецька спадщина Поділля у контексті полікультурного європейського простору». Шляхом проведення круглих столів заплановано підняти проблему 100-річчя з дня початку Першої світової війни, 95-річчя Кам’янецької доби Директорії УНР. На вересень заплановано дискусію «Кам’янець: литовський чи давньоруський?». Планується підписання договору про співпрацю з Національною спілкою журналістів України.
Діяльність організації та голови міської організації упродовж звітного періоду визнано плідною. Тому кандидата історичних наук, доцента О. Комарніцького одноголосним рішенням обрали надалі очолювати осередок кам’янецького краєзнавчого руху. Оновлено правління міської організації, до якого увійшли 11 осіб.
Приємною традицією стало те, що під час звітно-виборчих зборів кожен учасник отримав 64-сторінкову брошуру, в якій детально висвітлено діяльність організації за останні чотири роки. Подано перелік місцевих краєзнавців – із зазначенням дати народження, посади, наукового ступеня, вченого звання, напрямку краєзнавчої наукової роботи. Брошури з підсумками роботи за 2010 – квітень 2014 рр. видано заздалегідь, отож маємо вже гарну традицію завчасно звітувати про здійснене друкованими виданнями, що приємно оцінила наукова громадськість, місцева преса.

В.В.Пагор, молодший науковий співробітник НІАЗ «Кам’янець», член НСКУ

Звіт у форматі pdf

Кам`янець–Подільський згуртував науковців

17 травня у Кам`янець-Подільському національному університеті ім. І.Огієнка відбулась IV Міжнародна науково-практична конференція «Кам`янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв`язків». У спільному заході міської ради, університету, обласного та міського осередків Національної спілки краєзнавців України, Національного історико-архітектурного заповідника «Кам`янець» та Кам`янець-Подільського державного історичного музею-заповідника взяли участь 140 науковців, в тому числі з Японії, Чехії, Словаччини, США, Польщі та Росії.

Учасників зустрічі від міської влади вітав перший заступник міського голови Григорій Горшунов. Григорій Іванович зауважив, що місто є одним з наукових центрів Хмельниччини. Міська влада всіляко сприяє пошуковим розвідкам стосовно дати заснування нашого міста. Це питання дискусійне уже багато років. Тематика доповідей була досить широка – від найдавнішої історії нашого міста до проблемних аспектів сучасності.

Другим етапом конференції стала робота науковців у секціях:

–          історія Кам`янця-Подільського та околиць з найдавніших часів і до XVIII ст.;

–          Кам`янець-Подільський наприкінці XVIII – початку XX ст.;

–          місто в Українській революції 1917-1920 рр.;

–          Кам`янець-Подільський у міжвоєнний період та в роки Другої світової війни;

–          перспективи розвитку міста в сучасний період;

–          історіографія, бібліографія і джерелознавство про Кам`янець-Подільський;

–          пам`ятки історії, культури та природи Кам`янця-Подільського. Видатні постаті міста.

Доповідачі неодноразово підкреслювали, що наше місто має багату історичну спадщину, якою мешканці міста мають пишатись та використовувати для налагодження міжнародних зв`язків. При цьому минуле Кам`янця-Подільського приховує ще чимало таємниць.

Ольга Ленюк