Київська міська організація

20120626154641Формування Київської міської організації з фіксованим членством розпочалося у 2008 році, коли Спілка набула статусу Національної. Тоді ж було створено 4 осередки: первинні – в Інституті історії України НАН України та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, районні – Голосіївський і Святошинський. Представники цих осередків брали участь у роботі IV з’їзду НСКУ (28 жовтня 2008 р.).

26 лютого 2010 року на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Установча конференція Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України. У вересні 2010 року зареєстровано «Положення Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України» та отримано «Свідоцтво про державну реєстрацію творчої спілки». У листопаді 2010 року отримано «Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи». У 2011 році розроблена і затверджена символіка Київської міської організації НСКУ та відкрито банківський рахунок.Відбулося три конференції організації. Важливі питання діяльності обговорювалися також на пленумах правління та засіданнях президії правління КМО НСКУ.

Голова правління: Гончаров Олександр Петрович — доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.

Склад президії правління
Київської міської організації НСКУ
(обраний IV (звітно-виборчою) конференцією КМО НСКУ
23 березня 2016 року)

 • Вакулишин Сергій Миколайович – методист Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва, голова Святошинського районного осередку КМО НСКУ.
 • Гончаров Олександр Петрович – доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член президії правління НСКУ, голова правління Київської міської організації НСКУ, кандидат історичних наук.
 • Дмитрук Володимир Іванович – старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, член президії правління НСКУ, відповідальний секретар НСКУ, кандидат історичних наук.
 • Киркевич Віктор Геннадійович – краєзнавець, заслужений працівник культури України.
 • Маньковська Руслана Вікторівна – член президії правління НСКУ, перший заступник голови НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, доцент.
 • Реєнт Олександр Петрович – голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор.
 • Сацький Павло Вікторович – доцент кафедри політичної історії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, голова осередку КМО НСКУ, кандидат історичних наук.
 • Соболєва Олена Володимирівна – старший науковий співробітник відділу культурологічних досліджень Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, відповідальний секретар КМО НСКУ, кандидат історичних наук.
 • Терес Наталія Володимирівна – доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник голови правління КМО НСКУ, член комісії з найменувань при Київському міському голові, голова Голосіївського районного осередку КМО НСКУ, кандидат історичних наук.

Склад правління КМО НСКУ
(обраний IV (звітно-виборчою) конференцією КМО НСКУ
23 березня 2016 року)

 • Бабушко Світлана Ростиславівна – доцент кафедри іноземних мов Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор філологічних наук.
 • Бонь Олександр Іванович – доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, голова осередку КМО НСКУ, кандидат історичних наук.
 • Вакулишин Сергій Миколайович – методист Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва, голова Святошинського районного осередку КМО НСКУ.
 • Гончаров Олександр Петрович – доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член президії правління НСКУ, голова правління Київської міської організації НСКУ, кандидат історичних наук.
 • Гримич Марина Віллівна – завідувач відділу міжнародного менеджменту українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, доктор історичних наук.
 • Дмитрук Володимир Іванович – старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, член президії правління НСКУ, відповідальний секретар НСКУ, кандидат історичних наук.
 • Дмитренко Микола Костянтинович – завідувач відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, доктор філологічних наук, професор.
 • Іваницька Лілія Василівна – доцент кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
 • Катаргіна Тетяна Іванівна – старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
 • Киркевич Віктор Геннадійович, краєзнавець, заслужений працівник культури України.
 • Кручек Олександр Алікович – завідувач відділу науки та аспірантури Київського університету туризму, економіки і права, голова осередку КМО НСКУ, кандидат історичних наук, доцент.
 • Маньковська Руслана Вікторівна – старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, член президії правління НСКУ, перший заступник голови НСКУ, кандидат історичних наук, доцент.
 • Новохатський Костянтин Євгенович – заступник голови Державного комітету архівів України, заслужений працівник культури України.
 • Патриляк Іван Казимирович – декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук.
 • Попович Сергій Іванович – завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат історичних наук.
 • Реєнт Олександр Петрович – голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор.
 • Руденко Леонід Григорович – директор Інституту географії НАН України, академік НАН України, доктор географічних наук, професор.
 • Самойленко Любов Григорівна – завідувач Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Сацький Павло Вікторович – доцент кафедри політичної історії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, голова осередку КМО НСКУ, кандидат історичних наук.
 • Семенюк Володимир Євгенійович – завідувач краєзнавчого відділу Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання, голова осередку КМО НСКУ.
 • Смілянець Світлана Іванівна – заступник генерального директора з наукової роботи Національної історичної бібліотеки України.
 • Соболєва Олена Володимирівна – старший науковий співробітник відділу культурологічних досліджень Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, відповідальний секретар КМО НСКУ, кандидат історичних наук.
 • Терес Наталія Володимирівна – доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник голови правління КМО НСКУ, член комісії з найменувань при Київському міському голові, голова Голосіївського районного осередку КМО НСКУ, кандидат історичних наук.
 • Томазов Валерій В’ячеславович – завідувач сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
 • Третяк Кирило Олегович – керівник Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України, києвознавець, кандидат історичних наук, доцент.
 • Устименко Василь Євдокимович – краєзнавець, лауреат Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України.

На час проведення Установчої конференції (2010 р.) організація налічувала 72 члени. Станом на 1 грудня 2014 р. організація налічує 159 осіб.
До складу Київської міської організації НСКУ входять 8 осередків: Голосіївський районний (голова — Наталія Терес); Святошинський районний (голова — Сергій Вакулишин); Інституту історії України НАН України (голова — Володимир Дмитрук); Київського національного університету імені Тараса Шевченка (голова Олександр Гончаров); Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (голова — Павло Сацький); Київського університеті туризму, економіки і права (голова – Олександр Кручек); Інституту туризму Федерації профспілок України (голова — Людмила Соловей); Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму м. Києва (голова — Володимир Семенюк).
Лише за три останні роки членами організації видано понад 60 книг, брошур, навчальних посібників, у спілчанському науковому журналі  «Краєзнавство» опубліковано понад 50 статей і матеріалів.

Місцезнаходження юридичної особи: вулиця Михайла Грушевського, 4, Київ, Україна, 01001.
E-mail:  kmo_nsku@ukr.net

Новини Київської міської організації