Київська міська організація

20120626154641Формування Київської міської організації з фіксованим членством розпочалося у 2008 році, коли Спілка набула статусу Національної. Тоді ж було створено 4 осередки: первинні – в Інституті історії України НАН України та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, районні – Голосіївський і Святошинський. Представники цих осередків брали участь у роботі IV з’їзду НСКУ (28 жовтня 2008 р.).

26 лютого 2010 року на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Установча конференція Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України. У вересні 2010 року зареєстровано «Положення Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України» та отримано «Свідоцтво про державну реєстрацію творчої спілки». У листопаді 2010 року отримано «Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи». У 2011 році розроблена і затверджена символіка Київської міської організації НСКУ та відкрито банківський рахунок.Відбулося три конференції організації. Важливі питання діяльності обговорювалися також на пленумах правління та засіданнях президії правління КМО НСКУ.

Голова правління: Гончаров Олександр Петрович — доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.

Заступники голови правління:
Терес Наталія Володимирівна — голова Голосіївського районного осередку КМО НСКУ, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член комісії КМДА з найменувань та пам’ятних знаків, кандидат історичних наук;
Вакулишин Сергій Миколайович — голова Святошинського районного осередку КМО НСКУ, методист Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва, відмінник освіти України.
Відповідальний секретар — Соболєв Володимир Віталійович, доцент Київського університету туризму, економіки і права, кандидат історичних наук.
Члени президії правління:
Дмитрук Володимир Іванович — член президії правління НСКУ, відповідальний секретар НСКУ, голова первинного осередку КМО НСКУ в Інституті історії України НАН України, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук;
Киркевич Віктор Геннадійович — краєзнавець, колекціонер, літератор, заслужений працівник культури України;
Колесник Віктор Федорович — професор кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, заслужений працівник освіти України;
Маньковська Руслана Вікторівна — член президії правління НСКУ, заступник голови НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, доцент;
Реєнт Олександр Петрович — голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки  України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України;
Устименко Василь Євдокимович — краєзнавець, лауреат Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України.

На час проведення Установчої конференції (2010 р.) організація налічувала 72 члени. Станом на 1грудня 2014 р. організація налічує 159 осіб.
До складу Київської міської організації НСКУ входять 8 осередків: Голосіївський районний (голова — Наталія Терес); Святошинський районний (голова — Сергій Вакулишин); Інституту історії України НАН України (голова — Володимир Дмитрук); Київського національного університету імені Тараса Шевченка (голова Олександр Гончаров); Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (голова — Павло Сацький); Київського університеті туризму, економіки і права (голова – Олександр Кручек); Інституту туризму Федерації профспілок України (голова — Людмила Соловей); Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму м. Києва (голова — Володимир Семенюк).
Лише за три останні роки членами організації видано понад 60 книг, брошур, навчальних посібників, у спілчанському науковому журналі  «Краєзнавство» опубліковано понад 50 статей і матеріалів.

Місце знаходження юридичної особи: вулиця Михайла Грушевського, 4, Київ, Україна, 01001.
E-mail:  kmo_nsku@ukr.net

Новини Київської міської організації