Полтавська обласна організація

Краєзнавчий рух на Полтавщині веде свій родовід від козацьких літописів Г.Граб’янки і С.Величка. Важливу роль у становленні й розвитку історичного краєзнавства у краї відіграли українські інтелігенти — вчені, меценати, аматори, які гуртувалися навколо Полтавської губернської вченої архівної комісії, Полтавського церковного історико-археологічного комітету, статистичного бюро Полтавського губернського земства, Лубенського музею К.М.Скаржинської, Полтавського природничо-історичного музею.

Краєзнавчий рух в сучасному розумінні на Полтавщині був започаткований в роки Української революції діяльністю «Просвіт», Педагогічного бюро Полтавського земства, Народного музею, згодом Центрального пролетарського музею Полтавщини, губернського Комітету охорони пам’яток, місцевого відділення Українського наукового товариства дослідження й охорони пам’яток старовини та мистецтва.

Внаслідок репресій 1930-х рр. краєзнавчий рух зійшов нанівець і відродився тільки в 1960-х рр. Краєзнавчу роботу проводили державні, громадські, навчальні, архівні установи,  туристичні організації, музеї, будинки культури, клуби, бібліотеки, відділення Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Важливим етапом у розвитку історичного краєзнавства стала підготовка Полтавського тому «Історії міст і сіл Української РСР», до роботи над яким було залучено бл. 1,5 тис. чол.

Полтавська обласна спілка краєзнавців є правонаступницею Полтавського наукового товариства краєзнавців (ПНТК) — громадської організації краєзнавців, що діяла у 1990–2002 рр. Після фактичної ліквідації ПНТК у серпні 2002 р. краєзнавчу роботу протягом наступного п’ятиріччя вели колективи музейних працівників, викладачів вищої та середньої школи, працівників установ культури, громадських організацій та окремі ентузіасти. Зусиллями останніх ПОСК відновила свою роботу і була зареєстрована 19 липня 2006 р

Загальна кількість членів – 63 чол. Загальна кількість виданих книг, статей за період 2008–2014 рр. – понад 100.

Місцезнаходження юридичної особи: вулиця Коваля, 3, Полтава, Полтавська область, Україна.

КЕРІВНИЦТВО:
(обрано на початку 2021 р.)

Голова Правління: Нестуля Олексій Олексійович — ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Заступник голови: д.і.н., проф. Р.А.Сітарчук
Відповідальний секретар:
д.і.н., проф. І.М.Петренко.

E-mail: poonsku@ukr.net

Новини Полтавської обласної організації