Хмельницька обласна організація

Масове поширення, консолідація та піднесення краєзнавства на території сучасної Хмельницької області припали на 20-ті роки ХХ ст. Це був час діяльності у 1925 — на початку 1930 рр. Кам’янець-Подільського та Шепетівського наукових товариств при ВУАН, функціонування в Кам’янець-Подільському ІНО з 1922 — до 1930 рр. кафедри з історії та економіки Поділля й при ній аспірантури, Кам’янець-Подільського окружного комітету краєзнавства, що координував роботу міського та 12 районних краєзнавчих товариств, які працювали з 1925 р. під началом УКК. Видатну роль у розгортанні краєзнавства на Поділлі-Хмельниччині відіграли в той час член президії УКК, ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти, професор В.О.Геринович, керманич краєзнавчого руху з кінця ХІХ ст. Ю.Й.Сіцінський, подвижники В.М.Гагенмейстер, П.В.Клименко, І.А.Любарський, Ю.П.Філь, В.Я.Герасименко, Д.О.Богацький ін. Однак сталінський режим на початку 1930-х років репресував краєзнавчий рух загалом, і вищеназваних його діячів. До середини 1950-х рр. справу подальшого розвитку краєзнавства та регіональних досліджень взяла на себе науково-краєзнавча громадськість української еміграції в зарубіжжі (відомі діячі діаспори подоляни В.Січинський, В.Приходько, Д.Богацький та ін.).

Активний процес відродження краєзнавчого руху на Хмельниччині до початку 1960-х років пов’язаний з діяльністю таких його відомих подвижників і дослідників історії краю, як завідувач обласним відділом освіти С.Д.Бабишин, С.К.Гуменюк (м.Хмельницький),  І.В.Гарнага, Г.М.Хотюн, Т.А.Сис, А.Г.Паравійчук, Л.А.Коваленко, І.С.Винокур (м.Кам’янець-Подільський), учителі історії шкіл Б.М.Кушнір (с.Жванець), М.М.Євтушок (с.Остропіль), К.І.Терщук (с.Коськів)  та ін. Зокрема, С.Д.Бабишин видав «Путівник по визначних місцях Хмельницької області: на допомогу юним мандрівникам» (1957, 1958), став першим кандидатом наук з географічного краєзнавства на Поділлі, багато зробив для відродження краєзнавства і туризму в школах. Б.М.Кушнір відкрив у Жванецькій школі один з кращих краєзнавчих музеїв в освіті, який функціонує досі, очолив  пізнавальні мандрівки учнів по історичних місцях України й залишив їх опис у виданих ним книгах «По рідному краю» (1958), «Світанок стрічаємо в дорозі» (1965).

1962 — 1980-ті роки — етап перетворення краєзнавчого руху у регіонах країни в масовий, всенародний у зв’язку із підготовкою і виданням 26-ти томної “Історії міст і сіл Української РСР”, у тому числі тому “Хмельницька область” (К., 1971). До створення останнього тому було залучено майже 2,5 тис. осіб хмельничан. Незважаючи на значні прогалини, викликані ідеологією радянської влади, цей том, а також інші краєзнавчі видання того часу й сьогодні використовуються науковцями, освітянами, краєзнавцями.

Важливу роль у відродженні і розгортанні краєзнавства в регіоні відіграло створене 22 лютого 1964 р. Хмельницьке обласне історико-краєзнавче товариство (керівники С.К.Гуменюк, І.С.Винокур, Л.А.Коваленко та ін.). Його постійними членами були всі вчителі історії, викладачі вишів і технікумів, працівники музеїв, архівів, бібліотек області. Воно залучило науковців  і краєзнавців до написання нарисів з історії міст і сіл, регіональних досліджень і започаткувало проведення з 1965 р. на базі Кам’янець-Подільського педінституту (нині — національного університету) відомих Подільських наукових історико-краєзнавчих конференцій, які  визначали подальший поступ краєзнавства в регіоні. Всього відбулося впродовж 1965-2014 рр. 14 Подільських історико-краєзнавчих зібрань, які мали всеукраїнський, а час від часу, й міжнародний науковий статус проведення..

У 1991 р. у складі Всеукраїнської спілки краєзнавців була утворена Хмельницька обласна організація (голова В.І.Войтенко), яка об’єднала 4 міських та 20 районних осередків краєзнавців, які налічували понад 1,6 тис. осіб. До 2008 року за участю науковців і краєзнавців опубліковані історико-меморіальні видання «Книга Пам’яті України. Хмельницька область» (1995-1997, у 10 кн.), «Книга скорботи України. Хмельницька область» (2000-2004, у 4 кн.), історико-документальне видання «Місцеве самоврядування Хмельниччини: нариси історії місцевих громад» (2003-2004, 6 книг), понад 160 поділлєзнавчих монографій, книг, посібників, путівників, проведено понад 80 міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-краєзнавчих конференцій та симпозіумів. Краєзнавство Хмельниччини стало в авангарді національно-культурного відродження.

Жовтень 2008 – 2015 рр. — етап реформування Всеукраїнської спілки краєзнавців у професійну творчу Національну спілку краєзнавців України та її розбудови. 21 жовтня 2008 р. відбулась установча конференція Хмельницької обласної організації НСКУ, яка обрала новий склад правління (45 осіб), президії (11 чол.), голову – д.і.н., проф. Баженова Л.В., делегацію (10 чол.), яка взяла участь у роботі 30 жовтня цього ж року ІV з’їзду ВСК-НСКУ у Києві. Членами правління на з’їзді від Хмельниччини обрано Л.В.Баженова, О.М.Завальнюка, В.С.Прокопчука, В.О.Савчука.

До 2011 р. обласна Спілка краєзнавців заснувала 6 міських та 16 районних організацій (осередків), які об’єднали 195 членів НСКУ. Станом на 1.01.2015 р. кількість членів Спілки зросла до 308 осіб, з яких 15 є докторами наук, професорами, 48 кандидатами наук, доцентами, решта переважно вчителі, працівники музеїв, бібліотек, архівів та інших установ. Діють такі осередки Спілки Хмельниччини: міські — Хмельницька (голова к.і.н. Блажевич Ю.І., 48 членів НСКУ), Кам’янець-Подільська (к.і.н. Комарніцький О.Б., 51 чл.), Шепетівська (Грищук Т.В., 19 чл.), Славутьска (Лук’янчук О.В., 4 чл.), Нетішинська (Кононюк О.В., 5 чл.);  районні – Білогірська (Кадук І.П.,7 чл.), Волочиська (Буров Д.М., 5 чл.), Віньковецька (Рудницький О.Г., 22 чл.), Деражнянська (Стецюк Ю.А., 5 чл.), Дунаєвецька (Оліфер Б.П., 16 чл.), Кам’янець-Подільська (Підгірний В.М., 6 чл.), Красилівська (Байдич О.В., 9 чл.), Летичівська (Коржик С.В., 3 чл.), Полонська (Рибачок А.М., 4 чл.), Славутська (Радзивилюк Л.О., 20 чл.), Старокостянтинівська (Скрижевська Т.М., 5 чл.), Старосинявська (Поліщук А. С., 20 чл.), Хмельницька (Григоров І..М., 30 чл.), Чемеровецька (Савчук О.А., 11 чл.), Шепетівська (Терещук Л.К., 7 чл.), Ярмолинецька (Доротюк Н.Й., 3 чл.). З-поміж членів НСКУ є:  6 Почесних краєзнавців України ((О.М. Завальнюк, В.С. Прокопчук, П.Я. Слободянюк, С.Е. Баженова, А.Г. Філінюк, О.В. Байдич), 4 лауреати Всеукраїнської премії Дмитра Яворницького, 2 — лауреати такої ж Премії НСКУ академіка Петра Тронька.

10 жовтня 2014 р. відбулася вже третя звітно-виборна конференція обласної організації НСКУ, яка обновила склад правління (35 осіб), президії (11 осіб). За матеріалами її роботи обласна Спілка у 2008 – 2014 рр. має такі науково-дослідні та науково-методичні здобутки в галузі регіоналістики: видано 49 монографій, 109 книг, брошур, 92 наукових збірників, 29 збірників документів і матеріалів, 44 навч. посібників, має свої періодичні видання: «Освіта, наука і культура на Поділлі» (1995-2015, 21 т.), «Краєзнавець Хмельниччини» (2009-2015, 7 вип.), здійснено меморіально-документальне видання «Реабілітовані історією. Хмельницька область» (2008-2014, кн. 1-5) та ін., проведено 120 міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та краєзнавчих конференцій, симпозіумів, круглих столів, за результатами роботи у більшості яких вийшли наукові збірники.

Загалом на ниві краєзнавства сьогодні досягли відчутних наукових результатів члени НСКУ В.Р.Адамський, В.Г.Байдич, Ю.І.Блажевич, О.П.Григоренко, С.М.Єсюнін, В.А.Захар’єв, Ю.В.Олійник,  П.Я.Слободянюк, Ю.В.Телячий та ін. (Хмельницький); Л.В.Баженов, С.Е.Баженова, О.М.Завальнюк, В.С.Прокопчук, І.В.Рибак, А.Г.Філінюк, Н.О.Урсу, О.Б.Комарніцький, О.В.Будзей й ін. (Кам’янець-Подільський), Ю.Д.Гжимайло, О.В.Байдич (Красилівщина), А.М.Трембіцький, О.Г.Погорілець, Г.К.Медведчук (Меджибіж), Л.К.Терещук, О.П.Царик (Шепетівщина), І.Д.Козельський (смт. Стара Синява), І.П.Кадук (смт. Білогір’я) й ін.

Хмельницька обласна організація НСКУ визнана головним координатором краєзнавчого руху і регіональних досліджень у регіоні, розробила і затвердила 26 грудня 2014 р. на сесії Хмельницької обласної ради “Програму розвитку краєзнавства в Хмельницькій області до 2020 року”, яка  реалізовується з січня 2015 р.

Місцезнаходження юридичної особи: вулиця Татарська, 14, Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32301

Голова правління: Баженов Лев Васильович — директор Центру дослідження історії Поділля при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

E-mail: centrpodil@ukr.net

Звіт про діяльність Хмельницької обласної організації НСКУ та її міських і районних осередків за 2012–2016 рр.

Звіт про діяльність правління та осередків Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України у 2017 році

Новини Хмельницької обласної організації