Керівні органи НСКУ (2012–2016)

Керівні органи Національної спілки краєзнавців України,
обрані V (позачерговим) з’їздом (23 січня 2012 року),
чинні до VI (чергового) з’їзду (23 січня 2017 року)

Голова
Національної спілки краєзнавців України:

Реєнт Олександр Петрович — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України, заслужений діяч науки і техніки

Перший заступник голови НСКУ:

Маньковська Руслана Вікторівна — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, доцент

Заступники голови НСКУ:

Андрусишин Богдан Іванович — проректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Клепак Григорій Олексійович — заступник керівника Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції Адміністрації Президента України, заслужений працівник культури України.

Відповідальний секретар НСКУ:

Дмитрук Володимир Іванович — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук

Правління НСКУ

 Президія правління:

 • Реєнт Олександр Петрович — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України, заслужений діяч науки і техніки, голова НСКУ.
 • Андрусишин Богдан Іванович — проректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник голови НСКУ.
 • Гончаров Олександр Петрович — голова правління Київської міської організації НСКУ, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
 • Дмитрук Володимир Іванович — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, відповідальний секретар НСКУ.
 • Добров Петро Васильович — декан історичного факультету Донецького національного університету, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 • Завальнюк Олександр Михайлович — професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 • Зінченко Віктор Анатолійович — доцент Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України.
 • Клепак Григорій Олексійович — заступник керівника Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції Адміністрації Президента України, заслужений працівник культури України, заступник голови НСКУ.
 • Косило Михайло Юрійович — голова правління Івано-Франківської обласної організації НСКУ, директор Івано-Франківського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, заслужений працівник освіти України.
 • Коцур Віктор Петрович — ректор ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, академік НАПН України, доктор історичних наук, професор.
 • Кочергін Ігор Олександрович — голова правління Дніпропетровської обласної організації НСКУ, доцент кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету, кандидат історичних наук, доцент.
 • Куделко Сергій Михайлович — голова правління Харківської обласної організації НСКУ, директор Центру краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник культури України.
 • Маньковська Руслана Вікторівна — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, доцент, перший заступник голови НСКУ.
 • Мельниченко Василь Миколайович — голова правління Черкаської обласної організації НСКУ, професор кафедри архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, кандидат історичних наук, професор.
 • Омельченко Дмитро Григорович — заступник директора Українського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.
 • Рафальський Олег Олексійович — директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Рубльов Олександр Сергійович — учений секретар Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник культури України.
 • Савченко Григорій Петрович — голова правління Київської обласної організації НСКУ, професор кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, професор.
 • Смолій Валерій Андрійович — директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Тронько Лариса Петрівна — голова правління Фундації Героя України, академіка Петра Тронька, кандидат технічних наук.

Члени правління:

 • Андрусишин Богдан Іванович — проректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник голови НСКУ.
 • Аржевітін Станіслав Михайлович — голова Ради Асоціації українських банків, завідувач кафедри банківської справи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, заслужений економіст України, доктор економічних наук.
 • Бабенко Олег Олександрович — голова правління Кіровоградської обласної організації НСКУ, директор Державного архіву Кіровоградської області.
 • Бажан Олег Григорович — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
 • Баженов Лев Васильович — голова правління Хмельницької обласної організації НСКУ, директор Центру дослідження історії Поділля при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 • Бондаренко Геннадій Васильович — голова правління Волинської обласної організації НСКУ, завідувач кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат історичних наук, заслужений працівник освіти України.
 • Боряк Геннадій Володимирович — заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Букет Євген Васильович — головний редактор газети «Культура і життя».
 • Булаєвська Наталія Іванівна — заступник голови ради Київської обласної ради Українського товариства охорони пам’яток історії і культури, заслужений працівник культури України.
 • Великочий Володимир Степанович — директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук, професор.
 • Вербиленко Галина Анатоліївна — молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України.
 • Вербовий Олексій Вікторович — доцент кафедри історії України для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент.
 • Вєтров Ігор Георгійович — заступник директора Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, кандидат історичних наук, заслужений працівник освіти України.
 • Войналович Віктор Анатолійович — завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.  І.Ф.Кураса НАН України, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 • Гальчак Сергій Дмитрович — голова правління Вінницької обласної організації НСКУ, професор кафедри стилістики української мови й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського, доктор історичних наук, доцент, заслужений працівник культури України.
 • Гончаров Олександр Петрович — голова правління Київської міської організації НСКУ, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
 • Грузська Лариса Петрівна — директор Житомирського обласного краєзнавчого музею.
 • Гуржій Олександр Іванович — головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Даниленко Віктор Михайлович — завідувач відділу історії України другої половини ХХ століття Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Делеган Михайло Васильович (введений за рішенням правління від 27 травня 2015 р., протокол № 1) —  голова правління Закарпатської обласної організації НСКУ, науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат історичних наук.
 • Денисенко Галина Григорівна — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
 • Дмитрук Володимир Іванович — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, відповідальний секретар НСКУ.
 • Добржанський Олександр Володимирович — голова правління Чернівецької обласної організації НСКУ, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки.
 • Добров Петро Васильович — декан історичного факультету Донецького національного університету, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 • Жив’юк Андрій Анатолійович (введений за рішенням правління від 27 травня 2015 р., протокол № 1) — голова правління Рівненської обласної організації НСКУ, керівник науково-редакційної групи книг “Реабілітовані історією. Рівненська область”, завідувач кафедри історії Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат історичних наук, доцент.
 • Завальнюк Олександр Михайлович — професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 • Зінченко Віктор Анатолійович — доцент Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України.
 • Іршенко Валентина Михайлівна — виконавчий директор Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини ім. Олеся Гончара, заслужений працівник культури України.
 • Іщенко Михайло Єфремович — заслужений працівник культури України.
 • Клепак Григорій Олексійович — заступник керівника Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції Адміністрації Президента України, заслужений працівник культури України, заступник голови НСКУ.
 • Коваленко Олександр Борисович — голова правління Чернігівської обласної організації НСКУ, директор Інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка, кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 • Колесник Віктор Федорович — завідувач кафедри давньої та нової історії історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 • Коляда Ігор Анатолійович — професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, доктор історичних наук, професор.
 • Коноваленко Ольга Степанівна — головний редактор тижневика «Освіта».
 • Корнієнко Олег Миколайович — голова правління Сумської обласної організації НСКУ, керівник редакційно-видавничої групи по підготовці та виданню книг Головного управління зв’язків з громадськістю Сумської облдержадміністрації.
 • Косило Михайло Юрійович — голова правління Івано-Франківської обласної організації НСКУ, директор Івано-Франківського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, заслужений працівник освіти України.
 • Костюк Степан Володимирович (введений за рішенням правління від 27 травня 2015 р., протокол № 1) — голова правління Тернопільської обласної організації НСКУ, директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею.
 • Кот Сергій Іванович — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, керівник Центру досліджень історико-культурної спадщини України, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України.
 • Коцур Віктор Петрович — ректор ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, академік НАПН України, доктор історичних наук, професор.
 • Кочергін Ігор Олександрович — голова правління Дніпропетровської обласної організації НСКУ, доцент кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету, кандидат історичних наук, доцент.
 • Куделко Сергій Михайлович — голова правління Харківської обласної організації НСКУ, директор Центру краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник культури України.
 • Курило Віталій Семенович — голова правління Луганської обласної організації НСКУ, народний депутат України, голова Наглядової ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України.
 • Кушнір В’ячеслав Григорович — голова правління Одеської обласної організації НСКУ, декан історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор історичних наук, доцент.
 • Лисенко Олександр Євгенович — завідувач відділу Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор.
 • Литвин Микола Романович — голова правління Львівської обласної організації НСКУ, директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Маньковська Руслана Вікторівна — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, доцент, перший заступник голови НСКУ.
 • Мельниченко Василь Миколайович — голова правління Черкаської обласної організації НСКУ, професор кафедри архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, кандидат історичних наук, професор.
 • Михайлуца Микола Іванович (введений за рішенням правління від 27 травня 2015 р., протокол № 1) — завідувач кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету, доктор історичних наук, професор.
 • Москалюк Микола Миколайович — професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор історичних наук.
 • Неліна Тетяна Вікторівна — директор Фастівського державного краєзнавчого музею.
 • Непомнящий Андрій Анатолійович — голова правління Кримської республіканської організації НСКУ, професор кафедри історії України і спеціальних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, доктор історичних наук, професор.
 • Нестуля Олексій Олексійович — голова правління Полтавської обласної організації НСКУ, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор історичних наук, заслужений працівник освіти України, професор, заслужений працівник освіти України.
 • Олійник Борис Ілліч — голова правління Українського фонду культури, академік НАН України, Герой України.
 • Омельченко Дмитро Григорович — заступник директора Українського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.
 • Подкур Роман Юрійович — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
 • Прокопчук Віктор Степанович — директор Наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 • Рафальський Олег Олексійович — директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Реєнт Олександр Петрович — голова НСКУ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України, заслужений діяч науки і техніки, голова НСКУ.
 • Романько Валерій Іванович — голова правління Донецької обласної організації НСКУ, доцент кафедри історії та теорії літератури Донбаського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Рубльов Олександр Сергійович — учений секретар Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник культури України.
 • Савченко Григорій Петрович — голова правління Київської обласної організації НСКУ, професор кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, професор.
 • Савчук Віктор Олексійович — кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник культури України.
 • Ситник Анатолій Андрійович — головний редактор інформаційного бюлетеня «Старожитності. Що ми залишимо нащадкам?», заслужений журналіст України.
 • Сінкевич Євген Григорович — голова правління Херсонської обласної організації НСКУ, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, доктор історичних наук, професор.
 • Скавронський Павло Степанович (введений за рішенням правління від 27 травня 2015 р., протокол № 1) — голова правління Житомирської обласної організації НСКУ, директор Музею історії міста Бердичева.
 • Смолій Валерій Андрійович — директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Солдатенко Валерій Федорович — головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор.
 • Сурченко Сергій Володимирович — завідувач філії «Кам’янська Січ» Національного заповідника «Хортиця».
 • Темірова Надія Романівна — завідувач кафедри спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету (м. Вінниця), доктор історичних наук, професор.
 • Толочко Петро Петрович — директор Інституту археології НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук, професор.
 • Тригуб Олександр Петрович — голова правління Миколаївської обласної організації НСКУ, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, доктор історичних наук, професор.
 • Тронько Лариса Петрівна — голова правління Фундації Героя України, академіка Петра Тронька, кандидат технічних наук.
 • Удод Олександр Андрійович — завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАПН України, доктор історичних наук, професор.
 • Устименко Василь Євдокимович — заступник голови Ради товариства «Чернігівське земляцтво», голова Корюківського відділення.
 • Франко Роланд Тарасович — в. о. голови правління Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені О. Гончара, кандидат технічних наук.
 • Ходаківський Микола Степанович — помічник ректора, доцент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений працівник культури України.
 • Шафаренко Анатолій Миколайович — депутат Київської обласної ради, доктор історичних наук.

Ревізійна комісія:

 • Попович Сергій Іванович — голова ревізійної комісії НСКУ, завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат історичних наук.
 • Григор’єва Тетяна Федорівна — старший науковий співробітник відділу по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ Головної редколегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України.
 • Катаргіна Тетяна Іванівна — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
 • Лазуренко Валентин Миколайович — проректор з гуманітарно-виховних питань Черкаського державного технологічного університету, доктор історичних наук, професор.
 • Місінкевич Леонід Леонідович — перший проректор Хмельницького університету управління і права, доктор історичних наук, професор.