Положення про відзнаки НСКУ

Затверджено рішенням Президії НСКУ
16 лютого 2017 р., протокол №1

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відзнаки Національної спілки краєзнавців України

 1. Це Положення визначає перелік установлених Національною спілкою краєзнавців України (далі – НСКУ) відзнак, якими нагороджуються:
  ? краєзнавці-дослідники історії, культури, традицій і звичаїв рідного краю, зокрема працівники наукових, освітніх, культурно-мистецьких установ і закладів, громадських організацій, а також інші особи, які здійснюють краєзнавчу діяльність;
  ? трудові колективи, організації й установи, громадські об’єднання, що працюють у сфері краєзнавства, культури і мистецтва, освіти та науки.
 1. У НСКУ встановлюються такі відзнаки:
  2.1. Подяка НСКУ – за творчий доробок у галузі краєзнавства.
  2.2. Грамота НСКУ – за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху України.
  2.3. Почесна Грамота НСКУ – за вагомі досягнення у галузі краєзнавства, дослідження й збереження пам’яток матеріальної та духовної культури України.
  2.4. Звання «Почесний краєзнавець України» ? найвища персональна відзнака Національної спілки краєзнавців України, що присвоюється за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху, збереження національної історико-культурної спадщини та природних скарбів України. Присвоєння звання «Почесний краєзнавець України» передбачає вручення Свідоцтва та нагрудного знаку «Почесний краєзнавець України».
 1. Нагородження відзнаками проводиться:
  за особисті та професійні досягнення і заслуги у здійсненні дослідницько-творчої діяльності в галузі культури, історії, краєзнавства; сприяння відродженню духовності й історичної пам’яті українського народу; залучення до активної краєзнавчої роботи громадськості; виявлення, дослідження й збереження пам’яток природи, матеріальної та духовної культури; створення умов для творчої діяльності дослідників рідного краю; популяризацію народної творчості, традицій і обрядів; проведення масових культурно-просвітницьких заходів; з нагоди професійних свят і ювілейних дат.
 1. Нагородження черговою відзнакою можливе за наявності попередніх, зазначених у пункті 2.
 1. Нагородження однією і тією ж відзнакою НСКУ вдруге не проводиться.
 1. Відзнаками НСКУ, які зазначені у підпунктах 2.2–2.4 можуть бути нагороджені лише члени Національної спілки краєзнавців України, а також трудові колективи, організації й установи, громадські об’єднання, де діють осередки НСКУ.
 1. Нагородження черговою відзнакою можливе не раніше, ніж через рік після отримання попередньої відзнаки або премій НСКУ.
 1. Висунення кандидатур здійснюється керівними органами регіональних організацій НСКУ та членами Президії Національної спілки краєзнавців України і оформляється поданням про нагородження на ім’я Голови НСКУ.
 1. До подання про нагородження додаються:
  ? особиста інформація: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, посада та місце роботи кандидата;
  ? характеристика краєзнавчої діяльності та творчого доробку кандидата;
 1. Документи щодо нагородження, подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають.
 1. За достовірність відомостей, зазначених у поданні, дотримання порядку щодо форми подання документів відповідає особа або керівний орган, який подає пропозицію щодо заохочення відзнаками.
 1. Рішення про відзначення затверджується Правлінням або Президією НСКУ.
 1. Відзнаки НСКУ вручаються в урочистій обстановці Головою НСКУ або за його дорученням заступниками Голови, відповідальним секретарем, членами Президії НСКУ, а також представниками керівних органів регіональних організацій НСКУ.
 1. Втрачені відзнаки НСКУ повторно не видаються.

“Положення про відзнаки Національної спілки краєзнавців України” (*pdf)