Чинні керівні органи НСКУ (обрані VI з’їздом)

Чинні керівні органи
Національної спілки краєзнавців України,
обрані VI (черговим) з’їздом (23 січня 2017 року)

Голова
Національної спілки краєзнавців України:

Реєнт Олександр Петрович — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Перший заступник голови НСКУ:

Маньковська РусланаМаньковська Руслана Вікторівна — провідна наукова співробітниця Інституту історії України НАН України, докторка історичних наук, доцентка, Заслужена працівниця культури України.

Заступники голови НСКУ:

Коцур ВікторКоцур Віктор Петрович — ректор ДВНЗ “Університет Григорія Сковороди в Переяславі”, академік НАПН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України;

Удод ОлександрУдод Олександр Андрійович — завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАПН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Відповідальний секретар НСКУ:

Дмитрук В.І.Дмитрук Володимир Іванович — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.

Президія НСКУ:

 • Андрусишин Богдан Іванович — декан Факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 • Бажан Олег Григорович — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, перший заступник головного редактора журналу “Краєзнавство”, Заслужений працівник культури України.
 • Гальчак Сергій Дмитрович — голова Вінницької обласної організації НСКУ, професор кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор історичних наук, доцент, Заслужений працівник культури України.
 • Гончаров Олександр Петрович — голова Київської міської організації НСКУ, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент.
 • Гуржій Олександр Іванович — головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 • Даниленко Віктор Михайлович — завідувач відділу історії України другої половини ХХ століття Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 • Завальнюк Олександр Михайлович — професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 • Коваленко Олександр Борисович — голова Чернігівської обласної організації НСКУ, директор Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного університету  “Чернігівський колегіум” імені Т.Г.Шевченка, кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 • Косило Михайло Юрійович — голова Івано-Франківської обласної організації НСКУ, директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України.
 • Кот Сергій Іванович — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, керівник Центру досліджень історико-культурної спадщини України, кандидат історичних наук, Заслужений працівник культури України.
 • Мельниченко Василь Миколайович — голова Черкаської обласної організації НСКУ, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник культури України.
 • Милько Володимир Іванович — прес-секретар НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
 • Нестуля Олексій Олексійович — голова Полтавської обласної організації НСКУ, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 • Омельченко Дмитро Григорович — заступник директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді.
 • Рафальський Олег Олексійович — віце-президент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 • Рубльов Олександр Сергійович — учений секретар Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник культури України.
 • Савченко Григорій Петрович — голова Київської обласної організації НСКУ, професор кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, професор.
 • Скавронський Павло Степанович — голова Житомирської обласної організації НСКУ, директор Музею історії міста Бердичева.
 • Смолій Валерій Андрійович — академік-секретар Відділення історії, філософії і права НАН України, директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 • Телячий Юрій Васильович — перший проректор з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник культури України.
 • Тронько Лариса Петрівна — членкиня Київської міської організації НСКУ, кандидатка технічних наук.

Члени правління:

 • Аржевітін Станіслав Михайлович — голова Ради Асоціації українських банків, завідувач кафедри банківської справи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, Заслужений економіст України.
 • Бабенко Олег Олександрович — голова Кіровоградської обласної організації НСКУ, директор Державного архіву Кіровоградської області.
 • Баженов Лев Васильович — голова Хмельницької обласної організації НСКУ, директор Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, професор кафедри всесвітньої історії К-ПНУ, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 • Бондаренко Геннадій Васильович — голова Волинської обласної організації НСКУ, професор кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 • Букет Євген Васильович — головний редактор газети «Культура і життя», голова Київського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Шевченка.
 • Булаєвська Наталія Іванівна — заступниця голови Ради Київської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії і культури, Заслужена працівниця культури України.
 • Великочий Володимир Степанович — декан Факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, член-кореспондент Академії туризму України, доктор історичних наук, професор.
 • Вербовий Олексій Вікторович — доцент кафедри історії України для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент.
 • Головко Микола Леонтійович — завідувач кафедри освіти дорослих Інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 • Делеган Михайло Васильович —  голова Закарпатської обласної організації НСКУ, заступник директора з наукової роботи Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького, кандидат історичних наук.
 • Денисенко Галина Григорівна — старша наукова співробітниця Центру досліджень історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України, кандидатка історичних наук.
 • Денисенко Олена Володимирівна — голова Запорізької обласної організації НСКУ, адвокатеса.
 • Добржанський Олександр Володимирович — голова Чернівецької обласної організації НСКУ, декан Факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 • Жив’юк Андрій Анатолійович — голова Рівненської обласної організації НСКУ, керівник науково-редакційної групи книг “Реабілітовані історією. Рівненська область”, доцент кафедри історії Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат історичних наук, доцент.
 • Коляда Ігор Анатолійович — професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 • Корнієнко Олег Миколайович — голова Сумської обласної організації НСКУ, голова ГО “Сумська обласна ветеранська спілка добровольців, учасників бойових дій та інвалідів війни”, заступник директора Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.
 • Костюк Степан Володимирович — голова Тернопільської обласної організації НСКУ, директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею.
 • Кочергін Ігор Олександрович — голова Дніпропетровської обласної організації НСКУ, професор кафедри історії та політичної теорії ДВНЗ “Національний гірничий університет”, доктор історичних наук, доцент.
 • Куделко Сергій Михайлович — голова Харківської обласної організації НСКУ, директор Центру краєзнавства імені академіка П.Т.Тронька Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник культури України.
 • Курило Віталій Семенович — голова Луганської обласної організації НСКУ, Народний депутат України (2006–2019), голова Вченої ради ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 • Кушнір В’ячеслав Григорович — голова Одеської обласної організації НСКУ, декан історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 • Лисенко Олександр Євгенович — завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 • Литвин Микола Романович — голова Львівської обласної організації НСКУ, керівник Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 • Макієнко Олексій Анатолійович — голова Херсонської обласної організації НСКУ, доцент кафедри туризму Херсонського державного університету, кандидат історичних наук, доцент.
 • Михайлуца Микола Іванович завідувач кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету, доктор історичних наук, професор.
 • Москалюк Микола Миколайович — професор історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка, доктор історичних наук, професор.
 • Неліна Тетяна Вікторівна — директорка Фастівського державного краєзнавчого музею (до 28.11.2020).
 • Подкур Роман Юрійович — старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, голова Національної комісії з реабілітації, кандидат історичних наук, Заслужений працівник культури України.
 • Попович Сергій Іванович — доцент кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат історичних наук.
 • Романько Валерій Іванович — голова Донецької обласної організації НСКУ, доцент кафедри історії та теорії літератури Донбаського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Терес Наталія Володимирівна — доцентка кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидатка історичних наук, доцентка.
 • Тригуб Олександр Петрович — голова Миколаївської обласної організації НСКУ, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор історичних наук, професор.
 • Шафаренко Анатолій Миколайович — депутат Обухівської районної ради, доктор історичних наук.

Ревізійна комісія:

 • Вєтров Ігор Георгійович — голова ревізійної комісії НСКУ, проректор з навчально-методичної роботи гуманітарних факультетів Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 • Вербиленко Галина Анатоліївна — молодша наукова співробітниця Інституту історії України НАН України.
 • Катаргіна Тетяна Іванівна — старша наукова співробітниця Інституту історії України НАН України, кандидатка історичних наук.
 • Лазуренко Валентин Миколайович — проректор з гуманітарно-виховних питань Черкаського державного технологічного університету, академік Академії наук вищої освіти України, доктор історичних наук, професор.
 • Сигидин Михайло Васильович — заступник декана факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доцент кафедри історії України і методики викладання історії.