Сумська обласна організація

Організований краєзнавчий рух на землях нинішньої Сумщини розпочався у 1927 року з утворенням Конотопського товариства краєзнавців. Протягом 1930—1950-х років були репресовані історики Ф.Ернст і В.Юркевич, археологи М.Макаренко, М.Рудинський та П.Смолічев, архівісти П.Москаленко, К.Стороженко і М.Росинський, мистецтвознавці Н.Онацький і С.Таранушенко, керівні та наукові працівники краєзнавчих музеїв А.Афанасьєва, І.Галюн, М.Ернст, О.Малиношевський, П.Михно, О.Поплавський, М.Семенчик та ін. краєзнавці, пов’язані із Сумщиною.

Через відсутність власних наукових кадрів тривалий час краєзнавчими студіями переймалися поодинокі музейні працівники, журналісти та краєзнавці-аматори (В.Воліс, І.Лисий, Г.Петров, П.Сапухін, Ф.Сахно, Б.Ткаченко, Г.Хвостенко та ін.),  діяльність яких носила публіцистичний характер і була обмежена цензурою.

27 березня 1990 р. в роботі Першого установчого Всеукраїнського краєзнавчого з’їзду взяли участь і представники Сумської області. 19 січня 1996 р. було зареєстровано Конотопське товариство Всеукраїнської спілки краєзнавців, індивідуальне членство в лавах Спілки набули ще кілька мешканців області. У квітні 1990 р. на базі Сумського державного педагогічного інституту ім.А.С.Макаренка відбулася Перша Сумська обласна науково-краєзнавча конференція. З 1994 року такі заходи проводяться кожні два роки. Вагомими досягненнями у першій половині 1990-х років стала поява актуальних наукових статей музейних працівників Л.Сапухіної, Ш.Акічева, В.Кравченка, викладачів Б.Корогода і Г.Корогод, В.Піскун, В.Макарової та Л.Макарової, співробітниці обласного держархіву Л.Покидченко.

24 квітня 2010 р. в актовому залі Сумської обласної наукової універсальної бібліотеки відбулася Установча конференції Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.
Конференція затвердила Положення, обрала Ревізійну комісію та Правління в складі О.Корнієнка (голова), О.Вовка (відповідальний секретар), С.Дегтярьова, Г.Іванущенка, В.Цибки. На кінець 2014 р. обласний осередок НСКУ об’єднував 35 членів. З них 12 осіб мають наукові ступені, 4 краєзнавця за вагомий внесок у збереження історико-культурної спадщини відзначені державними нагородами, а ще 4 — відзнаками НСКУ. За результатами ІІІ-ї звітно-виборчої конференції обласної організації НСКУ, що відбулася 31 серпня 2013 року обрано новий склад Правління в особі Корнієнка Олега Миколайовича (голова), Цибки Веніаміна Івановича (заступник голови), Вовка Олександра Володимировича (відповідальний секретар), Дегтярьова Сергія Володимировича, Звагельського Віктора Борисовича, Кисельова Олександра Івановича та Подоляки Надії Степанівни.

У мережі Інтернет створено «Сумський історичний портал», а в рамках громадського проекту «Книга Памяти Украины 1941-1945» — пошуково-інформаційна база жертв Другої світової війни. Значний обсяг з генеалогічних і джерелознавчих досліджень здійснює Фонд «Алгоніка», очолюваний В. Цибкою — членом НСКУ, головою обласної організації Спілки архівістів України. Надається практична допомога відділу краєзнавства Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, відділенню Національного центру «Мала академія наук України».
У Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за участю Сумської ОО НСКУ проводяться щорічні конференції. Зусиллями членства створюються обласні томи науково-документальних серій «Звід пам’яток історії і культури України», «Реабілітовані історією» та «Книги пам’яті України», виходять наукові часописи «Сумська старовина» та «Сумський історико-архівний журнал», щорічні краєзнавчі збірники, окремі краєзнавчі видання (понад 650 найменувань) та публікації в місцевій і центральній періодиці.

Голова правління: Корнієнко Олег Миколайович — голова ГО “Сумська обласна ветеранська спілка добровольців, учасників бойових дій та інвалідів війни”, заступник директора Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.

Склад правління: Артюх В’ячеслав Олексійович, Вовк Олександр Володимирович, Дегтярьов Сергій Іванович (заступник голови правління орг-ції), Кисельов Олександр Іванович, Корнієнко Олег Миколайович, Михайліченко Микола Анатолійович (відповідальний секретар орг-ції), Цибка Веніамін Іванович

Місце знаходження юридичної особи: вулиця Бельгійська, 9, Суми, Сумська область, Україна.

E-mail:  sumy.regiment@gmail.com

Новини Сумської обласної організації