Харківська обласна організація

Організація створена у 1991 р. на базі міського клубу «Краєзнавець», який діє при Харківській державній бібліотеці імені В.Г.Короленка з 1978 р. Основні напрямки роботи: наукова та просвітницька, а також викладацька.

Наукове краєзнавство Слобожанщини продовжує традиції, що були закладені Д.І.Багалієм, М.Ф.Сумцовим, М.І.Яворським та іншими видатними діячами вітчизняної науки, і плідно розвивається у вищих навчальних закладах, бібліотеках, архівах та музеях Харкова та Харківської області. У 2008–2012 рр. харківське відділення Спілки очолював проф. І.Є.Саратов, з 2012 р. – проф. С.М.Куделко.
Традиційно члени обласної організації НСКУ беруть активну участь у наукових конференціях та краєзнавчих читаннях: Слобожанських, Каразінських, Сумцовських, Багаліївських, Бекетовських, Короленківських та ін., які проходять щорічно на базі харківських музеїв, вузів, бібліотек.

Особливо слід відзначити конференції молодих вчених, які проводяться в ХНУ ім. В.Н.Каразіна, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, ХДАК та інших навчальних закладах. Декілька років у ХНПУ ім. Г.С.Сковороди існує краєзнавчий центр (керівник – М.П.Маслов), який щорічно проводить наукову конференцію «Краєзнавство і учитель». Співробітники Центру приймали участь у Міжнародній науковій конференції «Лесь Курбас в контексті світової та вітчизняної культури», ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону» (Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини», Фестивалі науки в ХДНБ ім. В.Г.Короленка, засіданнях «круглих столів», присвячених 70-річчю визволення Харкова та Харківської області, України від німецько-фашистських загарбників.

За останні роки у вищих навчальних закладах захищено біля 20 кандидатських дисертацій краєзнавчої спрямованості.

Державний архів Харківської області спільно з краєзнавцями у 2007 році започаткував інформаційне видання «Харківський архівіст». Крім того, продовження має проект «Слобожанські родоводи», який на 2014 рік має близько 12 видань. Наприклад, «Переписные книги города Харькова 1667, 1669 гг.» (2009), «Сметные книги города Чугуева 1692–1695 гг.» (2010). Наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка продовжує видавати серії бібліографічних покажчиків «Повернені імена» та «Краєзнавці Слобожанщини», започатковано серію «Науковці України». За звітний період вийшли біобібліографічні покажчики, присвячені Яру Славутичу, Миколі Хвильовому (2-е вид.), Олексі Слісаренку, Софії Шоломовій, Михайлу Красикову, Сергію Куделку, Валентині Ярошик та ін. Плідно працюють краєзнавці у редколегіях наукових збірників. Здійснюється підготовка до перевидання Харківського тому багатотомної «Історії міст і сіл». Останнім часом вийшло з друку близько 150 матеріалів з краєзнавства: книги, журнальні та газетні публікації.

Активну участь краєзнавці беруть у роботі музеїв (державних та приватних), поповнюють їх експозиції новими матеріалами, виступають з лекціями. Краєзнавці, також, беруть участь у різноманітних історичних реконструкціях, що проводяться осередками, які діють при музеях, вищих та середніх навчальних закладах, та ін.

Велику роботу краєзнавці проводять по дослідженню місцевої топоніміки, по поверненню історичних назв вулицям міста, беруть участь у роботі комісії з питань топоніміки, що діє при Харківському міськвиконкомі, ведуть картотеку старих і нових назв вулиць, виступають у місцевих ЗМІ.
Продовжується робота в громадських клубах «Краєзнавець» (при ХДНБ ім. В.Г.Короленка, театрально-музичній бібліотеці ім. К.С.Станіславського, Будинку вчених та ін.).

Голова правління: Куделко Сергій Михайлович — голова правління Харківської обласної організації НСКУ, директор Центру краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник культури України.

Місце знаходження юридичної особи:
майдан Свободи, 6, Харків, Харківська область, Україна;
e-mail: kharkiv.nsku@ukr.net

Новини Харківської обласної організації