Миколаївська обласна організація

Краєзнавчий рух на Миколаївщині має давні й усталені традиції. Після створення Українського Комітету краєзнавства, миколаївські пошановувачі історії рідного краю відразу підключилися до краєзнавчого руху. Серед них — Василь Фідровський, Феодосій Камінський, Микола Лагута, Сергій Цвєтко, Олександр Яната й інші. В.Фідровський очолював Миколаївський інститут народної освіти й брав активну участь у краєзнавчому русі. У 1926 році вийшов з друку краєзнавчий збірник «Миколаївщина» за його авторства і редакції, вийшли друком перша (1927) та друга (1930) книги наукових записок. Очолював комісію для вивчення історії революційних подій у краї. До науково-дослідної роботи залучав молодих науковців та студентів. Створив і керував на громадських засадах музеєм революції, при якому відкрили бібліотеку-читальню. Вийшли друком великі колективні розробки за редакції професора Фідровського «Сторінки боротьби», «1905 рік на Миколаївщині», «Жовтень на Миколаївщині», «Наваль у 1905 році», путівник по музею. Ф.Камінський працював завідуючим секції музейно-екскурсійної роботи Політпросвіту (1921-1923), директором Миколаївського історико-археологічного музею (1923-1929). У цей період у музеї було створено товариство «Друзів музею», члени якого активно допомагали в екскурсійно-лекційній роботі, приймали участь в археологічних розвідках узбережжя Бузького лиману (1926-1927), розкопках в Ольвії.

З початком сталінських репресій панівна більшість миколаївських краєзнавців була безпідставно звинувачена у буржуазному націоналізмі й страчена та засуджена.

Новий період історії краєзнавства Миколаївщини пов’язаний з проведенням за ініціативи д.і.н., проф. П.М.Тригуба Всеукраїнської краєзнавчої конференції (жовтень 1989 р.), що була присвячена 200-річчю від заснування м.Миколаєва. На конференції були розроблені комплексні плани краєзнавчих досліджень, для реалізації яких потрібно було об’єднати всі краєзнавчі сили України.
На хвилі демократичних перетворень, національного піднесення суспільства 27 березня 1990 року у Києві відбувся Перший Всеукраїнський краєзнавчий з’їзд, який мав статус установчого для Всеукраїнської спілки краєзнавців (далі ВСК) — повноправної спадкоємиці традицій, впроваджених свого часу Українським комітетом краєзнавства. Відповідно до затвердженого з’їздом Статуту, основним завданням діяльності ВСК було виховання у громадян почуття національної самосвідомості, глибокої поваги до історії, культури, мови, традицій українського народу, а також інших народів, пов’язаних з ним своєю долею, шанобливе ставлення до скарбів рідної природи та культури.

На виконання рішень зазначеного з’їзду у Миколаєві було проведено Установчу конференцію Миколаївського обласного осередку ВСК, яка відбулася 11 червня 1991 р. В ній взяли участь 56 краєзнавців із обласного та районних центрів. Було обрано правління у складі 5 осіб на чолі з доктором історичних наук, професором Петром Микитовичем Тригубом, який на той час очолював кафедру історії СРСР та УРСР на історичному факультеті Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Бєлінського (МДПІ). Активістами спілки стали науковці історичного факультету на чолі із деканом Олександром Білюком та Державного архіву Миколаївської області на чолі з директором Клавдією Восьмірко.

У роботі Миколаївського осередку протягом 1990-х років активну участь брали професори П.М.Тригуб, І.І.Федьков, доценти І.С.Павлік, О.В.Білюк, В.М.Шевельов, В.Ф.Кондрашов, Ю.С.Гребєнніков, О.П.Хаєцький, І.О.Смирнов, старші викладачі О.О.Дмитренко, О.О.Захарченко, В.М.Ходяков та ін.
На сьогодні, Миколаївський осередок НСКУ нараховує 28 осіб, це, головним чином, науковці Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, Державного архіву Миколаївської області, окремі вчителі й інші ентузіасти краєзнавчої справи, які вносять свій посильний внесок у загальну справу вивчення історії рідного краю.

Важливий результат роботи — краєзнавчі видання. За роки роботи Миколаївського осередку Спілки було опубліковано більше 50 монографій лише членами спілки, а загалом краєзнавцями Миколаївщини видано більше 500 монографій і брошур. Крім того, краєзнавцями Миколаївщини було видано у різних наукових, науково-популярних, громадсько-політичних та інших періодичних виданнях більше 5000 статей. Значна увага науковцями краю приділялася написанню історії населених пунктів, промислових та аграрних підприємств, культурно-освітніх установ. Так, О.Дмитренко, В.Кондрашовим, Н.Рижевою, І.Павліком, П.Тригубом, О.Хаєцьким, В.Шевельовим підготовлені нариси історії 15 сіл, колективних сільськогосподарських підприємств та установ. Серед них необхідно відзначити такі ґрунтовні нариси: сіл Семенівка, Костянтинівка, Воєводське, Новокрасне, Агрономія, Садове Арбузинського района, Зелений гай Вознесенського району, Радсад, Ольшанське, Ковалівка, Степове Миколаївського району, Калинівка і Пересадівка Жовтневого району, Баштанка (радгосп імені Комінтерна) Баштанського району, Мостове, Шляхове Доманівського району, Михайлівка Веселинівського району та низка інших. Вчені Регіонального центру надали допомогу підприємствам та установам в організації місцевих краєзнавчих музеїв (музей Миколаївського технікуму залізничного транспорту, етнографічний музей в Інституті історії і права МНУ, музей суднобудівного заводу імені 61 Комунара (І.С.Павлік), народний музей радгоспу-заводу «Радсад» (І.С.Павлік) тощо).

У 2011 р. змінилося керівництво Миколаївського осередку Національної спілки краєзнавців України. На установчій конференції 21 червня 2011 р., що проходила у Миколаївському центрі екскурсій, краєзнавства і туризму краєзнавчої молоді на зміну беззмінному керівнику Миколаївської обласної організації д.і.н., професору Тригубу Петру Микитовичу прийшли молоді науковці: д.і.н., професор Олександр Петрович Тригуб (голова), директор державного архіву Миколаївської області д.і.н. Лариса Леонідівна Левченко (заступник голови), к.і.н. Віктор Олександрович Погромський (вчений секретар).

Голова Правління:
Тригуб Олександр Петрович — завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, доктор історичних наук, професор.

Місцезнаходження юридичної особи:
вулиця Декабристів, 25, Миколаїв, Миколаївська область, Україна
Для листування: а/с 5, Миколаїв, 54007

E-mail: mk.nsku@ukr.net, alextrigub@ukr.net

Офіційний сайт