Кодекс професійної етики

Затверджено

Рішенням правління

Національної спілки краєзнавців України

12 червня 2009 року, протокол № 2

 

К О Д Е К С

професійної етики краєзнавця

1. Члени Національної спілки краєзнавців України, як професійні творчі працівники,  у своїй діяльності  дотримуються  Конституції України, законів України „Про професійних творчих працівників і творчі спілки”,  „Про об?єднання громадян” та інших законодавчих актів України, Статуту національної спілки краєзнавців України та Кодексу професійної етики краєзнавця.

2. У своїй науково-дослідницькій роботі краєзнавець зобов?язаний дотримуватись наукових підходів, всебічного розгляду обраних тем чи проблем та об?єктивного і достовірного їх викладу.  Краєзнавець є активним поборником професійного вивчення минулого рідного краю, активного використання документальної та джерельної бази, попередніх напрацювань вітчизняних та зарубіжних учених.

Краєзнавцем не може бути дослідник, котрий  вивчає історію вибірково чи фрагментарно, у своїх поглядах піддається кон?юнктурним впливам, спотворює істинний перебіг досліджуваних подій, не гребує догоджанням поверховим псевдонауковим догмам та політичним замовленням.

3. Краєзнавець повинен  знати, активно захищати і  пропагувати правдиву історію власного народу та рідного краю,  бережливо ставитись до пам?яток історії та культури, національних парків та природних скарбів України, національних святинь, на місцевому рівні постійно цікавитись станом їх збереження, не оминати без уваги жодного факту їх руйнування,  знищення, умисного або неумисного пошкодження,  вживати усіх законних заходів до їх належного утримання чи збереження.

4. Члени Спілки повинні бездоганно володіти державною мовою України, всіляко запроваджувати і захищати її у повсякденному житті, гордитись своєю мовою, культурою, історією.

5. Краєзнавець зобов?язаний безкорисливо служити обраній творчій справі,  жертвувати власними інтересами в ім?я спільної справи, проявляти  скромність, працелюбність та наполегливість, гідно нести високе звання літописця рідного краю.

6. Член Національної спілки краєзнавців України має бути взірцем інтелігентності, ерудиції, шанобливого ставлення до  історії, культури, мови та релігії інших національностей, які своєю долею пов?язані з Україною.

7. Професійний краєзнавець має  на високому суспільному рівні самовідданою працею доводити свою приналежність до професійної творчої спілки з національним статусом, в усіх державних та громадських установах гідно представляти професійні інтереси Спілки в цілому та окремих  осередків і їх членів.

Кожен з тих, хто належить до лав Національної спілки краєзнавців України, повинен пам?ятати про свою особисту високу місію у справі духовного відродження української нації, про надзвичайне довір?я ідейних соратників по Спілці та відповідальність перед майбутніми поколіннями українців.

8. Патріотизм, професійність, принциповість, послідовність, незламність духу та наполегливість мають бути визначальними рисами кожного краєзнавця. Члени Національної спілки краєзнавців України мають володіти важливими професійними навичками талановитого організатора і переконливого співбесідника, здібного ватажка, який уміє організувати оточуючих на важливі для українського суспільства справи.

9. Кожен член Спілки зобов?язаний розвивати краєзнавчий рух України, ретельно і турботливо підбирати здібних краєзнавців для нового поповнення Національної спілки, надавати постійну увагу обдарованій молоді, зміцнювати і захищати авторитет своєї професійної творчої організації, налагоджувати та підтримувати партнерські зв?язки з іншими національними творчими спілками.

10. Порушення чи нехтування положеннями Кодексу професійної етики краєзнавця, завдання моральної шкоди діловій репутації та авторитету Національної спілки краєзнавців України з боку окремих членів, їх персональні справи повинні ретельно і всебічно розглядатись на засіданнях Ревізійної комісії або Комісії з професійної етики правління НСКУ.

За їх висновками та з врахуванням тяжкості провини можуть ставитись питання про виключення згадуваних осіб з членів Національної спілки краєзнавців України та доведення інформації про це до громадськості.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *