Набуття членства

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Заява на вступ у Національну спілку краєзнавців України (додаток 1)
Анкета члена Національної спілки краєзнавців України (додаток 2)
Облікова картка члена Національної спілки краєзнавців України (додаток 3)
Відомість про сплату вступних внесків (додаток 4)
Відомість про сплату членських внесків (додаток 5)

Порядок прийому в члени НСКУ

Затверджено Президією Правління
Національної спілки краєзнавців України
29 лютого 2012 р., протокол №1
(Із змінами, внесеними згідно з рішенням Президії НСКУ
від 26 вересня 2018 р., протокол №3)

 ПОЛОЖЕННЯ
про порядок прийому в члени
Національної спілки краєзнавців України

 1. Членство в Національній спілці краєзнавців України може бути лише індивідуальним і фіксованим.
 2. Членом Спілки можуть бути громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства, яким виповнилося 18 років, і які визнають положення Статуту Спілки, здійснюють дослідження в галузі культури, історії, краєзнавства, фольклору та етнографії України, а також пам’яткоохоронну, музейну, туристичну, бібліотечну, природоохоронну діяльність та оприлюднюють їх результати.
 3. Національна спілка краєзнавців України зобов’язана ознайомити претендента зі Статутом НСКУ і порядком прийому в члени Спілки.
 4. Прийом до Спілки здійснюється на підставі письмової заяви претендента з рекомендаціями 3 членів Спілки, котрі перебувають у ній не менше 2 років (додаток 1), автобіографії, анкети поданого зразка з переліком особистого краєзнавчого доробку (додаток 2), 3 кольорових фото (3,5х4,5 см).
 • Автобіографія має містити наступні обов’язкові реквізити: прізвище, ім’я, по-батькові в називному відмінку; дата, місце народження; відомості про навчання; відомості про трудову діяльність; відомості про громадську роботу; короткі відомості про склад сім’ї; дата і підпис.
 • В анкеті прізвище, ім’я і по батькові записуються друкованими літерами.
 1. Вступні документи подаються до первинного осередку Спілки, а за його відсутності – до Правління місцевої чи регіональної організації, звідки, після позитивного розгляду, за поданням голови регіональної організації надсилаються до Президії Спілки.
 • Комплект вступних документів подається із супровідним листом на ім’я голови Спілки, в якому вказуються прізвища, імена і по-батькові, посади та місця роботи всіх претендентів.
 • Відповідальність за якісну підготовку документів покладається на голів регіональних організацій.
 • Президією не розглядатимуться неналежно оформлені вступні документи претендента. Обов’язковою вимогою розгляду особової справи претендента є наявність повного комплекту вступних документів.
 • За відсутності регіональної організації вступні документи подаються до Президії Спілки.
 1. Рішення про прийняття до Спілки нових членів ухвалюється Президією або Правлінням Спілки. Часом вступу в члени Спілки вважається день засідання Президії або Правління, на якому ухвалено відповідне рішення.
 2. Новим членам Спілки вручається членський квиток встановленого зразка за підписом Голови Спілки та членський значок. Облікові картки у форматі А5 (додаток 3) в 2-х примірниках із фото заповнюються в апараті Спілки. Прізвище, ім’я і по-батькові в облікових картках записуються друкованими літерами.
 3. Усі документи нового члена Спілки та один примірник облікової картки передаються до регіональної організації і підлягають відповідальному зберіганню. Копії цих документів передаються до місцевої організації та первинного осередку, на адресу яких було подано заяву на вступ до Спілки.
 • Другий примірник облікової картки зберігається в апараті Спілки, зафіксована в ній інформація заноситься до електронної бази даних членів Спілки.
 1. Члени Спілки сплачують одноразовий вступний та щорічні членські внески, які фіксуються у членському квитку та відомостях про сплату внесків (розміри внесків визначаються рішенням Правління Спілки). Вступний та щорічні членські внески нових членів сплачуються одночасно з поданням комплекту вступних документів.
 • Відомості про сплату вступних внесків (додаток 4) разом із вступними внесками подаються в бухгалтерію Спілки. Копії відомостей про сплату вступних внесків зберігаються в регіональних організаціях.
 • Відомості про сплату членських внесків (додаток 5) разом із членськими внесками залишаються в регіональних організаціях. Копії відомостей про сплату членських внесків щорічно подаються в бухгалтерію Спілки. Розміри членських внесків можуть встановлюватися Правлінням регіональної організації, але не більші за визначені Правлінням Спілки. Правління регіональних організацій можуть розробляти критерії та встановлювати диференційований підхід до сплати членських внесків.
 • Своєчасна сплата вступного та членських внесків є обов’язком кожного члена Спілки.
 • При виході або виключенні з числа членів Спілки вступний і членські внески не повертаються.

5 thoughts on “Набуття членства”

 1. Хотів би вступити до організації, але не знаю, хто окрім голови регіональної Харківської організації є членом, щоб отримати рекомендації

  1. Доброго дня. Зверніться до керівництва Харківської обласної організації, впевнені, Вам допоможуть у вирішенні цього питання і за наявності підстав нададуть потрібні рекомендації.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *