Премія імені академіка Петра Тронька

Затверджено правлінням НСКУ
29 травня 2012 року
(Із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління НСКУ
від 12.07.2013 р., протокол №1)

 П О Л О Ж Е Н Н Я
про Премію імені академіка Петра Тронька

Національної спілки краєзнавців України

1. Загальноукраїнська Премія імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України присуджується з 2013 року щорічно окремим краєзнавцям за вагомий внесок у справу вивчення, дослідження і популяризації історико-культурних і природних багатств рідного краю.

2. Кандидатури на здобуття премії мають право висувати керівні органи Національної спілки краєзнавців України та її регіональних організацій.

3. Висунення кандидатів на здобуття премії повинно здійснюватись в умовах високої вимогливості, об’єктивного і аргументованого попереднього вивчення краєзнавчої роботи чи краєзнавчих досліджень, науково-пізнавальний та суспільний рівень яких заслуговує на всеукраїнське визнання.

4. Пропозиції про висунення кандидатур на здобуття премії щорічно надсилаються до Президії правління НСКУ до 20 квітня поточного року. На здобуття премії подаються: клопотання керівних органів Національної спілки краєзнавців України та її регіональних організацій про присудження премії, витяг із протоколу засідання, біографічна довідка кандидата, характеристика краєзнавчої діяльності та творчого доробку, копії документів, що посвідчують нагородження державними і відомчими відзнаками. Матеріали подаються за адресою: 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, Національна спілка краєзнавців України.

(П. 4. із змінами, внесеними згідно з рішенням Правління НСКУ від 12.07.2013 р., протокол №1)

5. Рішення про присудження загальноукраїнської Премії імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України затверджується Президією правління Національної спілки краєзнавців України. Вручення премії здійснюється в липні, що приурочено до дня народження П.Т.Тронька (12 липня 1915 р.), на окремому заході Національної спілки краєзнавців України в урочистій обстановці, за участю краєзнавчого активу та широкої громадськості, висвітлюється у засобах масової інформації.

6. Премія присуджується за номінаціями:
– за висвітлення науково-краєзнавчої та громадської діяльності академіка Петра Тронька (дослідження проблем історії міст і сіл України, теоретичного та практичного краєзнавства);
– за науково-організаційну та просвітницьку діяльність в краєзнавстві (проведення конференцій, круглих столів, лекцій, семінарів, читань, експедицій, краєзнавчих заходів і проектів, популяризація краєзнавства працівниками наукових, освітянських, туристичних, бібліотечних, архівних установ, засобів масової інформації);
– за внесок у музейну та пам’яткоохоронну справу: діяльність у сфері  збирання, збереження та охорони історико-культурної спадщини України;
– за видання краєзнавчої літератури: монографій, нарисів, описів, путівників, довідників, окремих публікацій, циклів статей тощо.

7. Особам, які відзначені премією, присвоюється звання «Лауреат Премії імені академіка Петра Тронька» з врученням Диплома, почесного знака і грошової премії у розмірі 500 грн. за кожну номінацію. У разі присудження премії однієї номінації кільком краєзнавцям грошова винагорода розподіляється між лауреатами. Почесний знак і Диплом померлого або нагородженого посмертно лауреата Премії імені академіка Петра Тронька передається, як правило, на збереження його родині. Грошова частина премії переходить у спадок за порядком, встановленим цивільним законодавством.

8. Грошовий фонд Премії імені Петра Тронька формується за рахунок членських і добродійних внесків, а також від надходжень госпрозрахункових підприємств і організацій, заснованих Спілкою на правах окремої юридичної особи.