Херсонська обласна організація

Херсонська обласна організація НСКУ діє в Херсонській області з 1995 р. Протягом 2009-2014 років вона об’єднувала у своїх лавах викладачів Херсонського національного технічного університету, Херсонського державного університету, Херсонського державного аграрного університету, Херсонської державної морської академії, Херсонського юридичного інституту Харківської національної академії Внутрішніх справ, Херсонської філії Європейського університету, Чорноморського державного університету імені Петра Могили, співробітників Державного архіву Херсонської області, Херсонського обласного краєзнавчого музею, Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України, вчителів загальноосвітніх шкіл Херсонської області, журналістів, приватних підприємців, пенсіонерів. До складу обласної організації входять один доктор історичних наук, професор та дев’ять кандидатів історичних наук, доцентів/старших наукових співробітників.

Обласна організація співпрацює з Управлінням культури Херсонської обласної державної адміністрації, державним архівом Херсонської області, Херсонським обласним краєзнавчим музеєм, Херсонським художнім музеєм імені Олексія Шовкуненка, відділом краєзнавства і відділом наукової інформації та бібліографії Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, із Херсонською академією неперервної освіти, Херсонським обласним центром туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, громадською організацією Центр живої історії та реконструкції «Олешьє».

Херсонська ОО НСКУ взяла участь в організації наукових конференцій:
— Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційні процеси країн Чорноморсько-Балтійського регіону» / Південний осередок ІУАД імені М.С.Грушевського НАН України (Миколаїв, 17–18 вересня 2009 р.). 60 учасників: 12 зарубіжних (Польща, Угорщина), з них – Генеральний консул Республіки Польща в Одесі, 4 dr. hab. (Варшавський університет, Поморська академія в Слупську, Університет Миколая Коперника в Торуні), 7 dr. (Архів Польської Академії наук м.Варшава, Університет Адама Міцкевича в Познані, Академія Яна Длугоша в Ченстохові, Поморська академія в Слупську, Університет Миколая Коперника в Торуні, Русинський дослідний інститут у Будапешті); 48 учасників з України (серед них 11 докторів іст. наук, 22 канд. наук) від наукових інституцій м. Києва (Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України; Інститут політології і етнополітики імені І.Ф.Кураса), вищих навчальних закладів Києва, Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Івано-Франківська, Маріуполя, Миколаєва, Ніжина, Одеси, Павлограда, Рівного, Сімферополя, Харкова, Херсона, Чернівців.
— Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: діяльність, джерела та дослідження» / Південний осередок Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України (Ялта, 11–15 червня 2010 р.). 65 учасників: 10 зарубіжних (Молдова, Німеччина, Польща, Росія, США), серед них 4 доктора іст. наук, 6 канд. іст. наук із Академії Яна Длугоша в Ченстохові, Жешувського і Опольського університетів, Східноєвропейського державного інституту в Перемишлі, Придністровського державного університету імені Т. Г. Шевченка в Тирасполі, Уральського технічного університету–УПІ в Єкатеринбурзі, Німецько-українського наукового об’єднання в ФРН, Дослідницького центру української та російської еміграції в США; 55 учасників з України, серед них 13 докторів наук, 22 канд. наук від наукових інституцій м. Києва (Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України), вищих навчальних закладів Дніпропетровська, Запоріжжя, Івано-Франківська, Ірпеня, Кам’янця-Подільського, Києва, Кременчука, Кривого Рогу, Луцька, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Черкас, Чернівців.
— Міжнародна наукова конференція «Діяльність архівних установ по дослідженню та публікації писемних джерел з історії України, міжнародних відносин та всесвітньої історії» / Південний осередок Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України (Ялта, 10 червня 2011 р.). 62 учасника: 8 зарубіжних (Білорусь, Молдова, Польща, Словаччина), серед них 5 докторів наук, 3 канд. наук з Білоруського державного університету в Мінську, Придністровського державного університету імені Т.Г.Шевченка в Тирасполі, Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Університету Миколая Коперника в Торуні, Варшавського і Опольського університетів, із м. Пряшів; 54 учасника з України, серед них 6 докторів іст. наук, 29 канд. наук від наукових інституцій Києва (Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства), держархіву Херсонської обл., вищих навчальних закладів Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Ірпеня, Києва, Мелітополя, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Сімферополя, Сум, Харкова, Херсона, Тернополя, Умані, Чернівців.

Члени Херсонської ОО НСКУ проводили евристичну роботу в архівах, музеях, бібліотеках Республіки Польща, Російської Федерації, Республіки Білорусь, України. Результати дослідження історії краю висвітлювалися у доповідях на міжнародних (в Республіці Польща, Російській Федерації, Республіці Білорусь, Україні), всеукраїнських, регіональних наукових конференціях, публікувалися у наукових збірниках, журналах, періодичній пресі.

Херсонські краєзнавці проводять активну просвітницьку роботу: ведуть блоги, проводять екскурсії, беруть участь у радіопередачах, телепрограмах, у масово-просвітницьких заходах.

КЕРІВНИЦТВО
(обрано у 2019 р.)

Голова Херсонської обласної організації НСКУ:

  • Макієнко Олексій Анатолійович — голова Херсонської обласної організації НСКУ, доцент кафедри туризму Херсонського державного університету, кандидат історичних наук, доцент.
    E-mail: olex.makienko@gmail.com

Склад Правління:

  • Яровий Вадим Федорович, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ХДУ, доктор економічних наук (відповідальний секретар);
  • Сінкевич Ірина Юріївна, заступник начальника відділу використання інформації документів Державного архіву Херсонської області;
  • Нагрибельний Ярослав Анатолійович, декан факультету судноводіння Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук;
  • Добровольська Вікторія Анатоліївна, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук.

Новини Херсонської обласної організації