Одеська обласна організація

В Одеському відділенні Національної спілки краєзнавців України (далі НСКУ) 32 члена, з яких 11 в Ізмаїльській філії. Активна співпраця проводиться з краєзнавцями Балтського, Кодимського, Миколаївського районів Одещини. Краєзнавча робота в Одесі і області визначається розмаїттям напрямів і підходів. Кожний наступний рік вона розпочинається з продовження програм чи проектів, розрахованих на тривалий термін реалізації, і виконання нових, актуальних на часі завдань.Слід зазначити, що низка освітніх і наукових закладів, громадських просвітницьких організацій міста і області, які не є членами НСКУ, також приділяють увагу краєзнавчим дослідженням, що поглиблює і розширює поле краєзнавчої сфери, однак предметом нашої презентації є діяльність лише членів Одеського відділення НСКУ, що відображена у щорічних планах роботи і звітах про виконання запланованих завдань.

Члени Одеського відділення НСКУ з 2008 року здійснюють краєзнавчу роботу за кількома напрямами. Такий підхід дозволяє охоплювати максимально широкий спектр діяльності, оптимально використовувати доступні і ефективні форми і методи роботи, вводити до наукового обігу нові матеріали досліджень, що дає змогу використовувати їх у навчально-виховному процесі, підготовки профільних методичних розробок, та науково-популярних видань, важливих для укріплення української ідентичності, визначати актуальні для регіонального історичного краєзнавства проблеми,  організовувати і проводити науково-практичні конференції, різноманітні етнографічні свята та конкурси.Найбільш дієвими як за обсягами залучення громадськості до проведення краєзнавчих заходів, так і за важливістю отриманих результатів стали напрями: науково-дослідницький, організаційно-методичний, робота з шкільною і студентською молоддю, освітньо-просвітницька робота через співпрацю з засобами масової інформації, співпраця з закордонними організаціями і установами.

Місцезнаходження юридичної особи: Єлісаветинська вул. 12, Одеса, Одеська, Україна, 65000.

Голова Правління: Кушнір В’ячеслав Григорович — голова правління Одеської обласної організації НСКУ, декан історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор історичних наук, доцент.
E-mail: v_kushnir@ukr.net

Новини Одеської обласної організації