Премія імені Героя України Михайла Сікорського

Затверджено президією правління НСКУ
18 лютого 2013 року, протокол №1

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Премію імені Героя України Михайла Сікорського
Національної спілки краєзнавців України

 1. Загальноукраїнська Премія імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців України присуджується з 2013 року щорічно окремим діячам за вагомий внесок у дослідження і збереження культурної спадщини України та розвиток музейної справи.

2. Кандидатури на здобуття премії мають право висувати керівні органи Національної спілки краєзнавців України та її регіональних організацій, а також наукові установи, навчальні заклади, музеї, архіви, бібліотеки, громадські об’єднання, редакції засобів масової інформації, в яких діють осередки Спілки.

3. Висунення кандидатів на здобуття премії повинно здійснюватись в умовах високої вимогливості, об’єктивного і аргументованого попереднього вивчення краєзнавчої роботи чи краєзнавчих досліджень, науково-пізнавальний та суспільний рівень яких заслуговує на всеукраїнське визнання.

4. Пропозиції про висунення кандидатур на здобуття премії щорічно надсилаються до Президії правління НСКУ до 20 вересня поточного року. На здобуття премії подаються: клопотання керівних органів Національної спілки краєзнавців України та її регіональних організацій про присудження премії, витяг із протоколу засідання, біографічна довідка кандидата, характеристика краєзнавчої діяльності та творчого доробку, копії документів, що посвідчують нагородження державними і відомчими відзнаками. Матеріали подаються за адресою: 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, Національна спілка краєзнавців України.

5. Рішення про присудження загальноукраїнської Премії імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців України затверджується Президією правління Національної спілки краєзнавців України. Вручення премії здійснюється в жовтні, що приурочено до дня народження М.І.Сікорського (13 жовтня 1923 р.), у межах Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» у м.Переяславі-Хмельницькому (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») в урочистій обстановці, за участю краєзнавчого активу та широкої громадськості, висвітлюється у засобах масової інформації.

6. Особам, які відзначені премією, присвоюється звання «Лауреат Премії імені Героя України Михайла Сікорського» з врученням Диплома, почесного знака і грошової премії у розмірі, визначеному рішенням Президії правління НСКУ. У разі присудження премії кільком краєзнавцям грошова винагорода розподіляється між лауреатами. Почесний знак і Диплом померлого або нагородженого посмертно лауреата Премії імені Героя України Михайла Сікорського передається, як правило, на збереження його родині. Грошова частина премії переходить у спадок за порядком, встановленим цивільним законодавством.

7. Грошовий фонд Премії імені Героя України Михайла Сікорського формується за рахунок членських і добродійних внесків, а також від надходжень госпрозрахункових підприємств і організацій, заснованих Спілкою на правах окремої юридичної особи.