Наші партнери

Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені Олеся Гончара

ГО «Вікімедіа Україна»
(меморандум про співпрацю)

ГО «Гільдія професійних екскурсоводів та гідів-перекладачів»
(меморандум про взаємодію)

ГО «Фонд відновлення залізничної спадщини України»
(меморандум про взаєморозуміння та співпробітництво)

Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»

Державна архівна служба України
(угода про співпрацю)

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Інститут історії України НАН України

Інформаційне агентство «RegioNews»

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді»
(угода про науково-освітнє партнерство та співпрацю)
(угода про співпрацю)

Мала академія наук України

Музей історії міста Києва
(угода про співпрацю)

Музей Лесі України

Науково-дослідний інститут українознавства
(угода про співпрацю)

Національна історична бібліотека України

Національний заповідник «Хортиця»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Сумський історико-архівний журнал
(угода про спільне заснування наукового журналу “Сумський історико-архівний журнал”)
(додаткова угода №1 до угоди про спільне заснування наукового журналу “Сумський історико-архівний журнал”)

Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді

ГО «Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору» (HREC in Ukraine)
(Меморандум про партнерство та співробітництво)

Центральний державний історичний архів України, м.Київ (ЦДІАК України)

Центр краєзнавства імені академіка Т.П.Тронька Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Центр медичного краєзнавства Харківського національного медичного університету
(угода про науково-практичне співробітництво)

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
(угода про співпрацю)