II (ПОЗАЧЕРГОВА) КОНФЕРЕНЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

II (ПОЗАЧЕРГОВА) КОНФЕРЕНЦІЯ...

17 січня 2012 р. в залі засідань Інституту історії України НАН України відбулася II (позачергова) конференція Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України. Конференція була проведена відповідно до рішення грудневого 2011 року Пленуму Національної спілки краєзнавців України й розглянула рекомендовані питання: обрання делегатів від Київської міської організації НСКУ на V (позачерговий) з’їзд НСКУ (Доповідач Гончаров О.П. – голова правління КМО НСКУ); oбговорення та висунення кандидатури на посаду Голови НСКУ та кандидатур до складу Правління і Ревізійної комісії НСКУ від  Київської міської організації НСКУ (Доповідач Маньковська Р.В. – відповідальний секретар  НСКУ, член президії правління КМО НСКУ); про зміни і доповнення до Статуту НСКУ (Доповідач Дмитрук В.І. – член президії правління НСКУ, заступник голови правління КМО НСКУ).

 

ПОСТАНОВА
II (позачергової) конференції Київської міської організації
Національної  спілки краєзнавців України

 

17 січня 2012 року

 

м. Київ

Виконуючи рішення грудневого 2011 року Пленуму Національної спілки краєзнавців України про необхідність проведення V (позачергового) з’їзду НСКУ 23 січня 2012 р., який має розглянути питання обрання голови НСКУ, змін та доповнень до Статуту Спілки тощо, обговоривши  рекомендовані питання конференція ухвалила:

 

1. Обрати делегатів від Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України на V (позачерговий) з’їзд НСКУ у такому складі:

 

1.Аржевітін Станіслав Михайлович – член правління НСКУ, народний депутат України, кандидат економічних наук.
2.Бабенко Павло Валерійович – керівник міжнародних проектів НСКУ.
3.Бабушко Світлана Ростиславівна – завідувач кафедри іноземних мов Інституту туризму ФПУ, доцент, кандидат філологічних наук, відмінник освіти України.
4.Бажан Олег Григорович – голова Ревізійної комісії НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доцент, кандидат історичних наук.
5.Боряк Геннадій Володимирович – член правління НСКУ, завідувач відділу  Інституту  історії України НАН України, доктор історичних наук.
6.Братчук Галина Йосипівна – педагогічний керівник Київського територіального відділення МАН України, заслужений працівник культури України.
7.Вакулишин Сергій Миколайович – заступник голови правління КМО НСКУ, голова Святошинського районного осередку КМО НСКУ, методист Центру позашкільної роботи “Північне сяйво” Св’ятошинської райдержадміністрації, відмінник освіти України.
8.Васильєв Валерій Юрійович – член правління НСКУ, член ревізійної комісії КМО НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, доцент.
9.Вербиленко Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії НСКУ та КМО НСКУ, молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, Відмінник освіти України.
10.Гальченко Сергій Анастасійович – заступник директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації музеїв (ВУАМ), кандидат філологічних наук, заслужений працівник культури України.
11.Голота Надія Степанівна – член правління КМО НСКУ, директор СЗШ № 297 м. Києва.
12.Гончаров Олександр Петрович – член правління НСКУ, голова правління Київської міської організації НСКУ, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
13.Горбик В’ячеслав Олександрович – член правління НСКУ, керівник Центру “Зводу пам’яток історії та культури України” Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук.
14.Григор’єва Тетяна Федорівна – член правління НСКУ, старший науковий співробітник Відділу по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ Головної редколегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”, кандидат історичних наук.
15.Гриценко Лалі Абесаломівна – бухгалтер НСКУ.
16.Денисенко Галина Григорівна – член правління НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
17.Дмитрук Володимир Іванович – член президії правління НСКУ, заступник голови правління КМО НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
18.Іршенко Валентина Михайлівна – член президії правління НСКУ, виконавчий директор Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини ім. Олеся Гончара, заслужений працівник культури України.
19.Казьмирчук Григорій Дмитрович – член правління КМО НСКУ, завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор.
20. Киркевич Віктор Геннадієвич – краєзнавець, літератор, колекціонер, заслужений працівник культури України.
21.Клепак Григорій Олексійович – заступник голови НСКУ, заслужений працівник культури України.
22.Колесник Віктор Федорович – член правління КМО НСКУ, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
23.Кот Сергій Іванович – член правління НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України.  
24.Коцур Анатолій Петрович – член правління КМО НСКУ, завідувач кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
25.Маньковська Руслана Вікторівна – відповідальний секретар НСКУ, член президії правління КМО НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, доцент.
26.Олійник Борис Ілліч – член правління НСКУ, голова правління Українського фонду культури, академік НАН України, Герой України.
27.Омельченко Дмитро Григорович – член президії правління НСКУ,  заступник директора Українського державного центру туризму та  краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки.
28.Подкур Роман Юрійович – член правління НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
29.Попович Сергій Іванович – заступник голови НСКУ, ректор Інституту туризму ФПУ, кандидат історичних наук.
30.Реєнт Олександр Петрович – заступник голови НСКУ, заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
31.Рубльов Олександр Сергійович ¬– член президії правління НСКУ, учений секретар Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук.
32.Руденко Леонід Григорович – член президії правління КМО НСКУ, директор Інституту географії України НАН України, академік НАН України, доктор географічних наук.
33.Семенюк Володимир Євгенійович – голова первинного осередку Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму КМО НСКУ, завідувач краєзнавчого відділу МЦДЮТ.
34.Ситник Анатолій Андрійович – член президії правління НСКУ, член редколегії журналу “Краєзнавство”, заслужений журналіст України.
35.Смолій Валерій Андрійович – член правління НСКУ, директор інституту Історії України НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук.
36.Соловей Людмила Сергіївна – голова первинного осередку Інституту туризму ФПУ, викладач кафедри іноземних мов Інститут туризму ФПУ, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України.  
37.Терес Наталія Володимирівна – заступник голови правління КМО НСКУ, голова Голосіївського осередку КМО НСКУ, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
38.Толочко Петро Петрович – член правління НСКУ, директор Інституту археології НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук.
39.Тронько Лариса Петрівна – голова Фундації імені П.Т.Тронька.
40.Устименко Василь Євдокимович – член правління КМО НСКУ, краєзнавець, лауреат Премії ім. Дмитра Яворницького.
41.Ходаківський Микола Степанович – член президії правління НСКУ,  професор Київського державного інституту декоративного прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука, заслужений працівник культури України.

2. Підтримати рішення грудневого 2011р. Пленуму НСКУ та рекомендувати кандидатуру Реєнта Олександра Петровича – заступника голови НСКУ, заступника директора Інституту історії України НАН України, чл.-кор. НАН України, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера ордена “За заслуги” ІІІ ступеня, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки на посаду Голови Національної спілки краєзнавців України.

3. Рекомендувати V (позачерговому) з’їзду НСКУ від Київської міської організації НСКУ до складу Правління Національної спілки краєзнавців України наступні кандидатури:
1.Аржевітін Станіслав Михайлович – член правління НСКУ, народний депутат України, кандидат економічних наук.
2.Бажан Олег Григорович – голова Ревізійної комісії НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доцент, кандидат історичних наук.
3.Боряк Геннадій Володимирович – член правління НСКУ, завідувач відділу  Інституту  історії України НАН України, доктор історичних наук.
4.Вербиленко Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії НСКУ та КМО НСКУ, молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, Відмінник освіти України.
5.Гончаров Олександр Петрович – член правління НСКУ, голова правління Київської міської організації НСКУ, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
6.Денисенко Галина Григорівна – член правління НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
7.Дмитрук Володимир Іванович – член президії правління НСКУ, заступник голови правління КМО НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
8.Іршенко Валентина Михайлівна – член президії правління НСКУ, виконавчий директор Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини ім. Олеся Гончара, заслужений працівник культури України.
9.Клепак Григорій Олексійович – заступник голови НСКУ, заслужений працівник культури України.
10.Колесник Віктор Федорович – член правління КМО НСКУ, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
11.Кот Сергій Іванович – член правління НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України.  
12.Маньковська Руслана Вікторівна – відповідальний секретар НСКУ, член президії правління КМО НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, доцент.
13.Олійник Борис Ілліч – член правління НСКУ, голова правління Українського фонду культури, академік НАН України, Герой України.
14.Омельченко Дмитро Григорович – член президії правління НСКУ,  заступник директора Українського державного центру туризму та  краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки.
15.Подкур Роман Юрійович – член правління НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.
16.Реєнт Олександр Петрович – заступник голови НСКУ, заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук.
17.Рубльов Олександр Сергійович ¬– член президії правління НСКУ, учений секретар Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук.
18.Ситник Анатолій Андрійович – член президії правління НСКУ, член редколегії журналу “Краєзнавство”, заслужений журналіст України.
19.Смолій Валерій Андрійович – член правління НСКУ, директор інституту Історії України НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук.
20.Толочко Петро Петрович – член правління НСКУ, директор Інституту археології НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук.
21.Тронько Лариса Петрівна – голова Фундації імені П.Т.Тронька.
22.Устименко Василь Євдокимович – член правління КМО НСКУ, краєзнавець, лауреат Премії імені Дмитра Яворницького.
23.Ходаківський Микола Степанович – член президії правління НСКУ,  професор Київського державного інституту декоративного прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука, заслужений працівник культури України.

4. Рекомендувати V (позачерговому) з’їзду НСКУ від Київської міської організації НСКУ до складу Ревізійної комісії Національної спілки краєзнавців України такі кандидатури:         

 

1.    Попович Сергій Іванович (голова комісії) – ректор Інституту туризму ФПУ, кандидат історичних наук.
2.    Григор’єва Тетяна Федорівна (член комісії) – старший науковий співробітник Відділу по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ Головної редколегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”, кандидат історичних наук.
3.    Катаргіна Тетяна Іванівна (член комісії) – старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук.

5. Рекомендувати V (позачерговому) з’їзду НСКУ внести зміни та доповнення до Статуту Національної спілки краєзнавців України (додаються).

Голова правління
Київської міської організації НСКУ                                            О.П. Гончаров

 

Додаток ІДодаток ІI

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *