Львівська обласна організація

Голова правління:
Литвин Микола Романович — директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Місцезнаходження юридичної особи:
вулиця Козельницька, 4, Львів, Львівська область, Україна;
e-mail: lviv_nsku@ukr.net

Новини Львівської обласної організації