Львівська обласна організація

Голова правління:
Литвин Микола Романович — керівник Центру дослідження українсько-польських відносин та сектор наукових та інформативних видань Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Місцезнаходження юридичної особи:
вулиця Козельницька, 4, Львів, Львівська область, Україна;
e-mail: lviv_nsku@ukr.net

Новини Львівської обласної організації