Звіт про діяльність Хмельницької обласної організації НСКУ у 2017 р.

Звіт про діяльність правління та осередків Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців Україниу 2017 р.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ЗВІТУ:

Звіт Хмельницької ОО НСКУ за 2017Вступ

 У 2017 році діяльність правління, президії обласної Спілки краєзнавців та її міських і районних осередків була спрямована на розвиток й зміцнення всієї структури організації в світлі реалізації завдань, прийнятих ІV (2008) і V (позачерговим) (2012) та VI (січень 2017 р.) з’їздами Національної спілки краєзнавців України та ухваленими відповідними змінами Статуту НСКУ, а також базувалася на виконанні рішень останніх Пленумів і засідань Президії правління НСКУ в Києві (2016-2017 рр.), звітно-виборних конференцій Хмельницької обласної організації НСКУ від 26. 10. 2011 р. та 10.10 2014 р., її квітневого (2017) Пленуму, планів роботи правління НСКУ у Києві та обласної Спілки на 2017 рік. Головною інновацією для розвитку нормативної бази і практичної сторони діяльності всієї структури обласної організації НСКУ стали реалізація виконання обласної «Програми розвитку краєзнавства в Хмельницькій області до 2020 року», а також реалізація рішень VI з’їзду Національної спілки краєзнавців України (січень 2017 р.).

Відповідно виконання вищеназваних програм, постанов, планів здійснювалося в процесі роботи за такими основними напрямами:

Організаційна діяльність

У 2017 році, обласна Спілка краєзнавців продовжувала ритмічно працювати, розвивати краєзнавчий поступ, об’єднувала в своєму складі на засадах Статуту НСКУ 22 міських і районних відділень (організацій, осередків), які сукупно згуртували навколо себе 336 членів НСКУ. Найбільш потужними осередками виступали міські Кам’янець-Подільська (59 членів, з них 14 докторів наук, професорів, 30 кандидатів наук, доцентів), Хмельницька (62 членів, з них 7 докторів наук, професорів, 28 кандидатів наук, 34 освітян, 19 працівників культосвітніх установ, 2 священнослужителя), районні організації НСКУ Хмельницька (30 членів-учителів), Старосинявська (20 членів), Славутська (20 членів), Шепетівська міська організація НСКУ (19 членів), Дунаєвецька (16 членів), Чемеровецька (11 членів) й інші. Решта 13 міських та районних відділень у своїх лавах мають пересічно по 8-5 членів Спілки. З-поміж них Летичівська та Ярмолинецька районні осередки поки об’єднують тільки по три-чотири члени НСКУ. Правління обласної Спілки дієво співпрацює на практиці з місцевими краєзнавцями-аматорами та освітянами, які поки не є членами НСКУ. У 2017 р. вибули зі складу членів обласної Спілки краєзнавців: 2 особи у зв’язку із виїздом на проживання в інші регіони України, 3 особи у зв’язку із смертю (професор Рибак І.В., доцент Суровий А.Ф. /Кам’янець-Подільська міська організація НСКУ/, Г.К. Медведчук /Хмельницька міська організація НСКУ/.

Структура всіх осередків відповідає вимогам Статуту НСКУ. Всі вони працювали за планами організаційної, науково-дослідної, науково-методичної та видавничої роботи, а також за індивідуальними планами роботи своїх членів на 2017 рік. Найважливіші пункти цих планів увійшли до загального плану роботи обласного правління НСКУ.

Значними подіями в діяльності обласної організації НСКУ та розвитку краєзнавства у 2017 р. стали:

 1. Робота правління, президії обласної Спілки краєзнавців та її осередків по реалізації у 2017 р. затвердженої сесією Хмельницької обласної ради 26.12.2014 р. «Програми розвитку краєзнавства в Хмельницькій області до 2020 року».
 2. Делегація обласної Спілки краєзнавців у складі 5 осіб (Л.В. Баженов, Блажевич Ю.І., Завальнюк О.М., Прокопчук В.С., Місінкевич Л.Л.) взяли участь у роботі 27 січня 2017 року VI з’їзду Національної спілки краєзнавців України.
 3. Упродовж 2017 року відбулися одне розширене засідання Президії (лютий 2017 р.), розширене засідання Пленуму (квітень 2017 р.) та звітно-виборна конференція обласної Спілки краєзнавців (10 жовтня 2017 р.).
 4. Під час роботи четвертої звітно-виборної конференції обласної Спілки краєзнавців 10 листопада 2017 р., яка проходила за вимогами нової редакції Статуту НСКУ, заслухано і обговорено звіт про діяльність обласної обласної організації НСКУ за останні три роки (2014–2017 рр.), звіт ревізійної комісії, відбулися вибори нового складу правління, президії, ревізійної комісії терміном на п’ять років (вимога нового Статуту НСКУ затвердженого на VIз’їзді Cпілки) та ін.
 5. Президією обласної Спілки краєзнавців здійснені організаційні заходи по забезпеченню роботи науково-краєзнавчої експедиції Національної спілки краєзнавців України 30–31 жовтня 2017 року в Старосинявському, Летичівському і Старокостянтинівському районах Хмельницької області з вивчення стану історико-культурної спадщини та впровадження краєзнавства в систему шкільної освіти, яка була присвячена 80-річчю створення Хмельницької області.
 6. З метою координації роботи всіх структур НСКУ на Хмельниччині правлінням видано у березні 2017 р. 10-й випуск свого друкованого органу – науково-краєзнавчого збірника «Краєзнавець Хмельниччини».
 7. Упродовж 2017 р. у світ вийшло 10-й, 11-й та 12-й випуски (томи) нового періодичного науково-краєзнавчого видання обласної і Хмельницької міської організації НСКУ «Хмельницькі краєзнавчі студії».
 8. Сім членів НСКУ обласної Спілки у 2016 році стали: 1  – доктором історичних наук (Скрипник А.Ю.), 2 – професорами (С.В. Маркова, М.П. Олійник), 4 – кандидатами історичних наук, дисертації яких були пов’язані з історичною регіоналістикою та історією Поділля.
 9. У 2017 р. Хмельницькою міською організацією НСКУ засновано для подвижників краєзнавства власну Премію імені Євгена Назаренка (відомого у 1980-ті роки – на початку ХХІ ст. краєзнавця Хмельниччини).
 10. У червні 2017 р. за ініціативи президій обласної та Хмельницької міської організацій НСКУ було організовані установчі збори представників православного духовенства, науковців і краєзнавців, які заснували нову громадсько-краєзнавчу інституцію – Хмельницький обласний церковно-історичний комітет.
 11. Упродовж 2017 року під егідою обласної Спілки краєзнавців на Хмельниччині у містах і районах відбулися конференції та круглі столи, при- свячені 100-річчю Української революції 1917–1921 рр., 85-річчю трагедії геноциду голодомору 1932–1933 років в Україні та Хмельниччині, 80-річчю розгулу політичних репресій в Україні, 90-річчя виходу в світ першого числа журналу «Краєзнавство» та ін.
 12. 22 лютого 2017 р. у м. Хмельницькому після конкурсного відбору вперше відбулося нагородження новою спільною Премією імені подільського письменника і краєзнавця Василя Баженова обласних організацій Національних спілок письменників і краєзнавців України.
 13. Обласна Спілка та її відділення НСКУ приділяють увагу популяризації нинішніх подвижників краєзнавства, які є членами НСКУ.
 14. У 2017 р. відомі діячі краєзнавчого руху Хмельниччини, члени НСКУ, доктори наук, професори Завальнюк О.М. удостоєний Почесної Грамоти Кабінету Міністрів України, Урсу Н.О. – Почесної Грамоти Верховної Ради України, Копилов С.А. – Грамоти Верховної Ради України (Кам’янець-Подільська міська організація НСКУ).
 15. Наприкінці травня 2017 року вперше на Хмельниччині було організовано відзначення професійного свята Дня краєзнавця України.

До традиційних недоліків у роботі обласної Спілки краєзнавців та її осередків слід віднести: 1) продовження практики затримки більшості районних і міських відділень обласної Спілки з подачею в грудні поточного року  своїх звітів про роботу. В основному такі звіти поступають до президії обласної організації у січні-лютому наступного року, що не дає змоги подати докладнішу інформацію про їх діяльність у загальному звіті обласного правління НСКУ. Тільки Хмельницька і Кам’янець-Подільська міські організації НСКУ (відповідно голови к.і.н., доц. Ю.І. Блажевич, к.і.н, доц. О.Б. Комарніцький) своєчасно і належно звітуються про свою роботу; 2) До 25 грудня лише п’ять міських і районних організацій розрахувалися за внески за 2017 рік. Інші осередки подадуть внески у січні-березні 2018 р. 3) У 2017 р. з-за безвідповідальності керівників продовжують залишатися на межі самоліквідації Шепетівська міська, Волочиська та Чемеровецька районні організації Спілки. Хоча зусиллями президії обласної Спілки вдалося стабілізувати ситуацію, але й досі не розв’язана проблема з обранням відповідальних голів цих та інших осередків; 4) не вирішена проблема створення інтернет-сайту обласної Спілки та співробітництва з інтернет-сайтом правління НСКУ в Києві (відсутній працівник, який щоденно працював би над заповненням сайту); 5) з вини обласної влади (держадміністрація і обласна рада) ніяк не вирішуються проблеми фінансування проекту створення і видання «Енциклопедії Хмельниччини», термін виконання якого закінчується у 2020 році.

Науково-дослідна робота

У звітному році науково-дослідна робота обласної Спілки та її міських і районних відділень була спрямована на науково-організаційну участь, залучення всіх членів НСКУ, науковців, краєзнавців-аматорів у справі підготовки та відзначення таких актуальних для суспільства історичних подій в Україні і на Хмельниччині: 1) відзначення 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. 2) 85-річчя геноциду-голодомору 1932–1933 рр. в Україні та на Хмельниччині; 3) 80-річчя розгулу політичних репресій в Україні; 4) 500-річчя Реформації у Європі; 5) 400-річчя міста Славути Хмельницької області та інших ювілеїв міст і сіл області; 6) відзначення ювілеїв відомих композиторів Ференца Ліста, Миколи Леонтовича, пов’язаних життям та творчістю з Поділлям; 7) відзначення обласною Спілкою ювілеїв нині діючих подвижників краєзнавства, членів НСКУ В.С. Степанкова, Ю.І. Блажевича, С.Е. Баженової, О.М. Завальнюка, В.В. Борисова та ін.

Основна увага правління обласної Спілки краєзнавців та в її складі міських і районних організацій у 2017 р. приділялась залученню членів НСКУ до науково-дослідної роботи з регіоналістики Поділля-Хмельниччини, підготовці і виданню ними монографій, науково-популярних книг, буклетів, покажчиків, статей з різних аспектів історії, культури і природи краю, а також впровадженню результатів наукових і науково-методичних досліджень в освіту Хмельниччини та видання науково-краєзнавчої літератури.

У 2017 році на Хмельниччині було проведено за неповними даними 87 значних і малих різнотематичних наукових зібрань за організаційною участю правління обласної Спілки, її міських і районних відділень, з них тільки у місті Хмельницькому було проведено 43 (з них 3 міжнародні, 10 всеукраїнські, 12 регіональні науково-практичні конференції, 10 тематичні круглі столи, 8 читання). Стільки ж було проведено в м. Кам’янці-Подільському, решта в інших містах Хмельниччини. До звіту включено 29 наукових форумів, конференцій, круглих столів, читань, які безпосередньо присвячені актуальним проблемам історії, культури, природи Поділля-Хмельниччини і залишили вагомий слід у краєзнавстві регіону. Даємо їх коротку характеристику:

Разом з тим, члени НСКУ Хмельниччини взяли участь у 2017 р. у понад 70 наукових міжнародних, всеукраїнських, регіональних форумах, конференціях, симпозіумах, круглих столах, читаннях в інших областях і регіонах України та в зарубіжжі.

У 2017 р. найбільше брали участь в організації на Хмельниччині й частково Вінниччині міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, круглих столів, читань з науково-краєзнавчої тематики, були головами, відповідальними редакторами, секретарями, членами оргкомітетів та редколегій виданих збірників за результатами  роботи цих зібрань керівники і члени обласної організації НСКУ Л.В. Баженов, О.Г. Погорілець, І.В. Западенко, О.М. Завальнюк, С.А. Копилов, С.М. Єсюнін, В.А. Захар’єв, О.Б. Комарніцький, С.В. Маркова, В.А. Дубінський, Ю.І. Блажевич, І.О. Старенький, А.Г. Філінюк, В.Г. Байдич, Л.Г. Білий та ін.

У 2017 р. членами НСКУ Кам’янець-Подільської міської організації краєзнавців опублікова но 478 статей, у т.ч. 87 статей у фахових журналах і наукових збірниках,  322 – в інших наукових виданнях, 19 – у закордонних виданнях, які мають пересічнозагальний обсяг 239,5 друк. аркушів. Найбільше опублікували праць і статей члени НСКУ: І.М. Конет (22), Завальнюк О.М. (30) Баженов Л.В. (25), Комарніцький О.Б. (32), Філінюк А.Г. (26),  Прокопчук В.С. (21) тощо.

Членами Хмельницької міської організації НСКУ опубліковано наукових статей 340, загальний обсяг 170,друк. арк. Найбільше надрукували статей члени Спілки Трембіцький А.М (28)., Єсюнін С.М. (26), О.П. Григоренко (25) Ю.І. Блажевич (20), С.В. Маркова, П.Я. Слободянюк, Л.А. Іваневич, В.А. Захар’єв, В.С. Мороз і т.д.

На жаль, уже традиційно більша половина міських і районних відділень ще не встигли подали точних даних про свої публікації за 2017 рік. Орієнтовно пересічно всі осередки опублікували по 10-15 статей нарисів у збірниках та переважно в місцевих газетах. Так, члени Дунаєвецької районної організації вмістили в місцевій газеті «Дунаєвецький вісник» 17 краєзнавчих статей (найбільше опублікував голова осередку Спілки Володимир Оліфер). Разом пересічно опубліковано 153 краєзнавчих публікацій, загальний обсяг 66,0 др. арк. Всього опубліковано статей у 2017 р. 971 із загальним обсягом 476, 1 др. арк.

Отже, загальний обсяг усіх видань обласної Спілки краєзнавців становить у 2017 році : окремих видань  – 78, статей – 971, загальний обсяг – 1907,4 друк. аркушів.

Окреслені показники були б значно більшими, якщо б міські і районні відділення НСКУ своєчасно подали до правління обласної Спілки звіти про виконану роботу, у т.ч. науково-дослідну за 2017 рік.

Наукові експедиції

Важливою стороною діяльності обласної Спілки краєзнавців та її осередків традиційно є їх участь в організації та проведенні науково-краєзнавчих експедицій з дослідження археології, етнології, фольклористики, мистецтвознавства, стану збереження та популяризації історико-культурної спадщини Хмельниччини. Зокрема, впродовж літнього сезону 2017 року на території Старого міста Кам’янця-Подільського спільно працювали дві стаціонарні археологічні експедиції, які вивчали середньовічні пам’ятки.

Упродовж липня 2017 р. була проведена фольклорно-етнологічна експедиція філологічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з вивчення населених місць Середнього Подністров’я.

За участю Летичівського районного осередку НСКУ у 2017 р. реалізовувався проект «Летичівщина – мій рідний край», серцевиною якого стала діяльність експедиції вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл з дослідження істричного минулого району та його населених пунктів.

Значною подією на Хмельниччині та діяльності обласної Спілки краєзнавців стало проведення 30–31 жовтня 2017 року науково-краєзнавчої експедиції правління НСКУ в Старосинявський, Летичівський і Старокостянтинівський райони цієї області  з метою вивчення стану збереження та використання історико-культурної спадщини цього краю та ознайомленням з розвитком шкільного краєзнавства в системі місцевої освіти.

Науково-методична робота

Вагоме місце в діяльності обласної Спілки краєзнавців у 2017 р. займала праця членів НСКУ по впровадженню регіональних досліджень в систему навчання і виховання вищих та загальноосвітніх навчальних закладів освіти України, в першу чергу Хмельниччини, забезпечення її підручниками, навчальними посібниками, методичними розробками та рекомендаціями з краєзнавства.

Водночас члени НСКУ – науковці вишів Хмельниччини видали у 2017 р. орієнтовно 42 навчальних підручників, посібників та методичних розробок з тих дисциплін, що вони викладають.

Члени НСКУ вчителі міських і районних відділень спілки зосередили увагу на здійсненні науково-методичної роботи для потреб освіти та краєзнавства.

Дієво продовжує працювати на Хмельниччині територіальне відділення Малої академії наук. Її очолює член НСКУ, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор І.М. Шоробура. Зокрема, у 2017 р. до керівництва написанням старшокласниками конкурсних робіт для МАН залучено понад 120 вчителів шкіл області – переважно членів НСКУ, а також рецензентів, експертів, членів журі – з професорсько-викладацького складу ВНЗ та вчителів області.

Вагоме місце в діяльності обласної Спілки краєзнавців є залучення до екскурсій і туризму молоді, через які вона має змогу глибше пізнати й наочно ознайомитися з історичним, культурним, духовним надбанням своєї держави та рідного краю.

Досить плідно і творчо працювали у 2017 р. клуби «Краєзнавець» при обласній універсальній науковій бібліотеці (керівник – голова Хмельницької міської організації Спілки Блажевич Ю.І.) та при Деражнянській районній центральний бібліотеці (керівник – голова Деражнянського осередку Спілки Стецюк Ю.А.).

У плані популяризації та просвітництва на прикладах регіональної історії, культури та природи міськими та районними організаціями НСКУ використовуються засоби обласного й місцевого радіомовлення та телебачення. Так, Хмельницька міська організація упродовж 2017 р. широко використовувала краєзнавчі та інші популярні програми-студії обласного радіо та телебачення «Поділля-Центр» та «33-й канал» Готували програми члени НСКУ Блажевич Ю.І (голова міської Спілки), Єсюнін С.М., Байдич В.Г., В.В. Галатир, Ю.В. Олійник та ін. За їх участю проведено 10 телеефірних передач, а також по обласному радіо FM 104,6 10 радіопередач для населення обласного центру і області з актуальних проблем історії, пам’яткознавства, архівознавства, краєзнавства, культури тощо.

Упродовж року потужно працював Інтернет-сайт «Кам’янець-Подільський історичний», на сторінках якого публікувалися матеріали статті з історії міста, які готували учні шкіл та студенти ВНЗ міста. У квітні 2017 р. запущено експериментальний сайт в інтернет-мережі – Хмельницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України, в якому відображена хроніка діяльності обласної Спілки краєзнавців. Розробка цього сайту продовжується.

Упродовж 2017 року зміцнилася співпраця обласної Спілки з Державним архівом Хмельницької області.

Базовою опорою діяльності обласної Спілки в науково-дослідній, науково-методичній та видавничій роботі залишається Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті. У 2017 р. обласна Спілка краєзнавців і Центр дослідження історії Поділля спільно організовували і проводили 12 міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій та круглих столів, брали участь у виданні монографій, книг, наукових збірників, друкували періодичні збірники «Краєзнавець Хмельниччини», «Хмельницькі краєзнавчі студії», «Наукові записки Центру Мархоцькознавства» тощо.

Участь обласної Спілки краєзнавців та її осередків у громадсько-політичному житті держави та Хмельниччини

Краєзнавчий рух, його авангард – обласна організація НСКУ – нерозривно зв’язані з суспільно-політичним життям держави та її подільського регіону, а вся її організаційна, наукова, науково-методична та видавнича діяльність спрямована на національно-культурну розбудову єдиної України.

а) Співпраця обласної Спілки з органами влади

В цьому контексті у 2017 р. обласна організація Спілки та в її складі міські і районні осередки прагнули зміцнити співпрацю з місцевими органами влади для розвитку конструктивності своєї діяльності.

Важливою подією в житті обласної Спілки стало призначення наприкінці листопада 2015 р. Президентом України П. Порошенком головою Старосинявської державної райдержадміністрації члена НСКУ, голову ревізійної комісії обласної організації краєзнавців, вчителя історії Пасічнянської ЗОШ-НВК цього ж району Ігоря Петровича Русого. Головою районного осередку НСКУ плідно працює завідувач відділу освіти, культури, молоді та спорту Летичівської райдержадміністрації Світлана Анатоліївна Коржик. У такому ж плані активно працює депутат Старокостянтинівської міської ради, директор ЗОШ № 8 цього ж міста Тетяна Михайлівна Скрижевська, з 2009 р. голова Старокостянтинівської міськройонної організації НСКУ.

Наведемо приклад співпраці з владою Кам’янець-Подільської міської організації НСКУ. Осередок гідно представлений в органах місцевого самоврядування. Його голова О.Б. Комарніцький є членом архітектурно-містобудівної ради, а також комісії із встановлення меморіальних знаків виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (членом цієї ж комісії є О.В. Будзей). Член НСКУ Г.Б. Ківільша входить до складу координаційної ради з туризму міськвиконкому, А.Б. Задорожнюк  і С.В. Трубчанінов – геральдичної комісії. Також плідно працював у 2017 р. у складі топонімічної комісії при Кам’янець-Подільському міськвиконкомі член НСКУ О.В. Будзей.

Члени НСКУ задіяні в роботі топонімічних комісій у м. Шепетівці, Ізяславі, Старокостянтинові, Білогір’ї, Полонному, Славуті та ін.

Варто відзначити, що належно налагоджена співпраця Президії обласної організації НСКУ з Хмельницькою обласною державною адміністрацією та обласною радою, департаментами освіти та культури, з меріями міст Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Старокостянтинова тощо.

б) Співпраця з територіальними громадами

Важливою формою співпраці з місцевими органами влади є участь представників правління обласної організації та осередків НСКУ у справі налагодження контактів і зв’язків з новоутвореними згідно закону України «Про децентралізацію в Україні» територіальними громадами на Хмельниччині. Прикладом може слугувати діяльність у цьому напрямі Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», що в Летичівському районі, та його осередку членів НСКУ. Зокрема, тут шляхом виборів утворилася потужна територіальна громада, яка об’єднала навколишні села з центром у смт. Меджибіж. Така ж спіпраця налагоджена з Сатанівською територіальною громадою Городоцького району, що дозволило організувати у травні 2017 р. Першу міжнародну науково-практичну конференцію «Сатанів : вагоме минуле, динамічне сьогодення, впевнене майбутнє» і видати збірник праць за результатами її роботи.

в) Участь членів обласної Спілки у волонтерському русі

Події неоголошеної війни на Сході України 2014–2017 рр. та боротьба за єдину і неподільну Україну також позначилися на діяльності обласної Спілки краєзнавців України, члени якої співпереживають і знаходять можливості волонтерської підтримки Збройних Сил держави на фронтах АТО, для гідного вшанування живих і полеглих з Україну Героїв на Хмельниччині.

Упродовж 2015–2017 рр. ряд членів НСКУ міст і районів Хмельниччини взяли участь у волонтерському патріотичному русі з метою допомоги фронту. Яскравим прикладом є діяльність Дунаєвецької районної організації НСКУ, яка підтримала почин членів осередку та співпрацюючи з іншими громадськими організаціями зібрала і передала бійцям АТО 15 тис. грн. З цією ж метою було організовано спільно з товариством «Просвіта»і дано у 10 селах Дунаєвеччини благодійні концерти.

За участю вчителів – членів НСКУ у навчальних закладах Хмельниччини поширилося залучення учнів до участі в конкурсах малюнків, оберегів, написання листів бійцям АТО. У школах утворені і діють волонтерські загони, проводяться зустрічі з учасниками бойових дій на сході України – воїнами АТО. В цьому добре відзначилася діяльність Летичівської, Славутської, Ізялавської та інших районних організацій НСКУ. За участю Летичівського осередку Спілки відкрито меморіальні плити воїнам – героям антитерористичної операції на сході України.

Отже, після завершення роботи VI з’їзду НСКУ правління і президія Хмельницької обласної організації Спілки та її осередки домоглися у 2017 р. успішного виконання планів роботи, а в низці пунктів їх перевиконання. Незважаючи на кризу та війну на Сході України, обласна Спілка зі своїми осередками  працювала стабільно, динамічно, розбудовувалася, організовано провела звітно-виборну конференцію, забезпечила належні умови та роботу проведення в Хмельницьку область науково-краєзнавчої ексаедиції правління Національної спілки краєзнавців 30–31 жовтня 2017 р., втілювала інноваційні форми роботи, закладала основи для поступу краєзнавства на наступні роки.

Голова Хмельницької обласної організації НСКУ
Л.В. Баженов

Відповідальний секретар
В.Р. Адамський

16 січня 2018 р.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *