Звіт про діяльність Луганської обласної організації НСКУ за 2017 р.

Основні тези звіту Луганської обласної організації НСКУ про діяльність у 2017 р.:

Звіт Луганської ОО - 2017Організаційна діяльність:

– 20 квітня 2017 р. засідання Правління Луганської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.
Порядок денний: Затвердження плану роботи ЛОО НСКУ на 2017 р., обговорення статей, розроблених членами ЛОО НСКУ про Луганську область до Енциклопедії сучасної України, обговорення пропозиції голови Правління ЛОО НСКУ В.С. Курила щодо долучення організації до проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанська беседа – 10. Актуальні питання лінгвоекології» та XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції імені Віктора Ужченка «Образне слово Луганщини».

– 22 грудня 2017 р. засідання Правління Луганської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Порядок денний: Затвердження звіту Правління за 2017 р., затвердження плану роботи ЛОО НСКУ на 2018 р., обговорення пропозиції голови Правління ЛОО НСКУ В.С. Курила щодо проведення у квітні 2018 р. щорічної науково-практичної конференції «Луганщина: краєзнавчі розвідки».

Краєзнавчі заходи, в яких ЛОО НСКУ була організатором або співорганізатором.

– Проведення Регіональної науково-практичної конференції «Луганщина: краєзнавчі розвідки».

– Робота членів ЛОО НСКУ над статтею про Луганську область до Енциклопедії сучасної України.

– Участь в якості головного експерта члена Правління ЛОО НСКУ О.В. Набоки у науково-пізнавальному заході, присвяченому 100-річчю бою під Крутами, що відбувся у Луганській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Горького (м. Старобільск).

– Участь членів Правління ЛОО НСКУ А.В. Бадера та О.В. Набоки у телемості, присвяченому сторіччю акту Злуки УНР та ЗУНР. Телеміст об’єднав навчальні заклади різних регіонів України: Станиці-Луганської, Старобільськ, Маріуполь, Київ, Львів, Рівне.

– Сприяння у проведенні обласних етапів літературних конкурсів імені Петра Яцика та імені Тараса Шевченка.

– Сприяння організації заходів, присвячених Дню пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років у Коледжі ЛНУ імені Тараса Шевченка та Старобільському гуманітарно-педагогічному коледжі.

– Сприяння в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанська беседа – 10. Актуальні питання лінгвоекології».

– Виступ заступника голови Правління ЛОО НСКУ А.В. Бадера на університетському інтернет-радіо «Хвиля», присвяченого Дню Гідності та соборності.

– Участь членів ЛОО НСКУ у Круглому столі «Операція «Захід», що відбувся у Луганському обласному краєзнавчому музеї (м. Старобільськ).

– Публічна лекція члена Правління ЛОО НСКУ О.В. Набоки у Луганському обласному краєзнавчому музеї (м. Старобільськ), присвячена 500-річчю реформації.

– Публічна лекція члена Правління ЛОО НСКУ О.В. Набоки «Теорія фронтиру» для студентів ЛНУ імені Тараса Шевченка.

– Участь членів ЛОО НСКУ у заході «ЛітБум», що відбувся у Луганській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Горького (м. Старобільськ).

– Регулярні виступи заступника голови Правління ЛОО НСКУ А.В. Бадера на телеканалі «ЛОТ».

– Сприяння організації екскурсії делегації студенів ЛНУ імені Тараса Шевченка по історичних пам’ятках м. Ужгород.

– Сприяння в організації та проведенні ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції імені Віктора Ужченка «Образне слово Луганщини».

– Участь заступника голови Правління ЛОО НСКУ А.В. Бадера у презентації проекту «Картування міста Старобільськ».

– Сприяння в організації та проведенні у ЛНУ імені Тараса Шевченка комплексу заходів, присвячених «Дню вишиванки».

– Організація студентських наукових читань секції «Історія України. Історичне краєзнавство».

– Нагородження грамотою ЛОО НСКУ учня Старобільської гімназії за здобутки у вивченні історії рідного краю.

– Сприяння в організації та проведенні Х Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Творчість Тараса Шевченка в контексті доби».

– Участь членів ЛОО НСКУ у заходах Старобільського району, присвячених дню народження Тараса Шевченка.

– Сприяння проведенню заходів у ЛНУ імені Тараса Шевченка, присвячених 203-й річниці із дня народження Т.Г. Шевченка.

– Участь членів ЛОО НСКУ в організації та проведенні в м. Старобільськ публічної лекції журналіста Вахтанга Кіпіані, головного редактора Інтернет-видання „Історична правда”.

– Участь заступника голови Правління ЛОО НСКУ А.В. Бадера в VI з’їзді Національної спілки краєзнавців України.

Друковані видання, опубліковані протягом 2017 року за участю ЛОО НСКУ:

Протягом 2017 р. вийшли друком наступні публікації членів та осіб, які тісно співпрацюють з ЛОО НСКУ:

Бадер А.В. Донбасс. Вклад региона в прошлое и будущее Украины [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://farwater.net/farwater/donbass-vklad-regiona-v-proshloe-i-budushhee-ukrainy/

Бадер А.В. Розвиток технічних ВНЗ Донбасу в середині 1950-х – середині 1980-х рр. // Луганщина: краєзнавчі розвідки: Матеріали регіональної науково-практична конференції (20 квітня 2017 р.). – Старобільськ, 2017. – С. 15–20.

Бадер А.В., Забудкова О.А.. Мельник І.Г., Гусєва Н.В. Луганськ // Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=58955

Бублик О., Грицина К. Роль і значення педагогічних династій в освітньо-виховному процесі та у формуванні громадянської позиції молоді (на прикладі педагогічних династій Старобільщини) // Луганщина: краєзнавчі розвідки: Матеріали регіональної науково-практична конференції (20 квітня 2017 р.,). – Старобільськ, 2017. – С. 20–27.

Волошинова М. О. Назви посуду для варіння їжі в українських східнослобожанських говірках // Лінгвістика: зб. наук. пр. – Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016. – № 2(35). – С. 66–76.

Глуховцева К.Д. Обрядовий та звичаєвий діалектний текст в українських східнослобожанських говірках // Мова і міжкультурна комунікація: зб. наук. пр. – Вип. І. – Полтава: ПУЕТ, 2017. – С. 167–177.

Глуховцева К.Д. Тавтологія в українських східнослобожанських говірках // Лінгвістика: зб. наук. пр. – Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. – № 1(36). – С.69–78.

Забудкова О.А. Монополістичні тенденції в соляній промисловості Криму та Донбасу в кінці ХІХ – на початку ХХ століття // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 4. – С. 88–93.

Кисельова О.О., Велігоша В.В. Антропогенний рельєф Луганської області: чинники утворення та екологічні наслідки // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми та сучасні вектори розвитку геодезії, землеустрою, кадастру, ГІС та природокористування (м. Одеса, 15–16 червня 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 53–56.

Корчагіна О.В. Проблемно-тематичні особливості німецької окупаційної преси на теренах Ворошиловградщини у 1942–1943 рр. // Матеріали ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 147–151.

Курило В.С. Основні етапи історії Луганщини // Луганщина: краєзнавчі розвідки: Матеріали регіональної науково-практична конференції (20 квітня 2017 р.). – Старобільськ, 2017. – С. 5–11.

Мельник І.Г. Динамічні аспекти розвитку великих міст України // Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19–20 вересня 2017 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 216 с. – С. 106–109.

Мельник І.Г. Міські поселення Луганщини: нові виклики на фоні старих проблем (С. 121–143) у колективній монографії // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін за ред. Костянтина Мезенцева, Ярослава Олійника, Наталії Мезенцевої. – Київ; Вид-во Фенікс, 2017 р. – 438 с.

Мельник І.Г., Токаренко А.М. Щодо типології сільських поселень (на прикладі Білокуракинського району Луганської області) // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5–6 жовтня 2017 р. / [За загальною редакцією І. Пилипенка, Д. Мальчикової] – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 304 с. – С. 155–158.

Набока А.В. Великий перелом. Голодомор 1932–1933 годов на Луганщине [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://farwater.net/farwater/velikij-perelom-golodomor-1932-1933-godov-na-luganshhine/

Набока А.В. Карл Густав Гаскойн. Шотландский след в модернизации луганского края [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://farwater.net/farwater/karl-gustav-gaskojn-shotlandskij-sled-v-modernizacii-luganskogo-kraya/

Негодяєва С.А. Фольклорний код Луганщини в соціокультурному вимірі (на матеріалі досліджень літературно-краєзнавчої експедиції) // Слобожанська бесіда: матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. (м. Старобільськ, 9 листопада 2016 р.) / ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»; за ред. проф. Глуховцевої К.Д. – Вип. 9. – Старобільськ, 2016.  – С. 194–200.

Примак І.С. Становище селянства Старобільського та Біловодського повітів в період колективізації // Луганщина: краєзнавчі розвідки: Матеріали регіональної науково-практична конференції (20 квітня 2017 р.). – Старобільськ, 2017. – С. 65–69.

Ульянова К.М., Смитаніна О.В. Першопочатки пресової діяльності в Україні: регіональний підхід до вивчення // Регіональні ЗМІ України: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали інтернет-конференції / відп. ред. Галич А.О. – Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 43–48.

Шевцова Є.С. Меценатська діяльність середини ХІХ – початку ХХ ст. як приклад якісної зміни соціально-культурного життя повітового містечка Старобільськ // Луганщина: краєзнавчі розвідки: Матеріали регіональної науково-практична конференції (20 квітня 2017 р.). – Старобільськ, 2017. – С. 73–80.

 Кількість членів організації на грудень 2017 р.

– Загальна кількість членів організації на грудень 2017 р. – 67 осіб.

Звіт про діяльність Луганської ОО НСКУ у 2017 р.

Голова Правління Луганської обласної організації
Національної спілки краєзнавців України
Курило В.С.

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *