Вийшов друком збірник матеріалів “Форум краєзнавців Донеччини”

Форум обкладинка1До Словянська з Вінниці надійшов тираж матеріалів “Форуму краєзнавців Донеччини”.

Укладанням займалася професор Донецького національного університету імені Василя Стуса, член НСКУ Надія Темірова. Незважаючи на карантин, в режимі онлайн провели конференцію та видали її матеріали – для членів НСКУ – безкоштовно.

Проведений захід та саме видання приурочені до 30-річчя від часу заснування Донецької обласної краєзнавчої організації (січень, 1990).

Колган і РоманькоНа світлині: викладачі Донбаського державного педагогічного університету, члени НСКУ доценти Олена Колган та Валерій Романько (голова Донецької обласної організації НСКУ) презентували матеріали Форуму у Словянську – у своєму рідному виші.

Краєзнавці Донеччини продовжують досліджувати й популяризувати історію рідного краю, писати історію міст і сіл.

Форум краєзнавців Донеччини. Доповіді учасників / За ред. Н.Р.Темірової. Слов’янськ, 2020. 211 с.

Редакційна колегія:

  • Отземко О.В., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса
  • Пятницькова І.В., заступник декана з наукової роботи факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки
  • Романько В.І., голова правління Донецької обласної організації НСКУ, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри російської мови та літератури Донбаського державного педагогічного університету
  • Темірова Н.Р., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса (головний редактор)
  • Швидкий С.М., проректор з науково-педагогічної роботи Донбаського державного педагогічного університету, доктор історичних наук, доцент кафедри української мови та літератури.

Видання рекомендовано до друку Вченою радою факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, протокол № 10 від 22 квітня 2020 р.

Зміст

ВСТУПНЕ СЛОВО
Проблеми організації краєзнавчої діяльності
РОМАНЬКО В.І. Краєзнавство Донеччини: 30 років пошуків
БАЖЕНОВА О.В. Основні напрямки історико-краєзнавчої роботи на Донеччині
ЛИСАК Т.К. Краєзнавча робота як одна із важливих складових освітнього процесу
ЧЕРЕВАТЕНКО Т.С. Екологічні проєкти як метод формування свідомості сталого розвитку у школярів Донеччини
БОНДАРУК В.І. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії
ШИНКАРЕНКО І.В. Проблеми взаємовідносин історичного краєзнавства та шкільного курсу історії України
СОКОЛОВА Г.І. Роль історико-краєзнавчих конференцій у збереженні історичної пам'яті та формуванні національної ідентичності
ДОКАШЕНКО В.М., ДОКАШЕНКО Г.П. Краєзнавчі студії в освітньому процесі вищої школи
КОЛГАН О.В. Валерій Романько – фундатор національного краєзнавства в донбаському державному педагогічному університеті
СОЛОВАР В.В. До проблеми краєзнавства в освітньому процесі зі студентською молоддю
Донеччина біля своїх витоків
МАКАРОВА Н.Г. Знахідки монет Золотої Орди в межиріччі Казенного Торця і Кривого Торця біля м.Дружківки Донецької області
ОТЗЕМКО О.В. Єврейський мандрівник на теренах Північного Приазов?я
КУЛІШОВ М.В. Археологічні дослідження О.В.Терещенко середини XIX ст. як джерело з топоніміки Бахмутського краю (до історії заснування Зайцева-Микитівки)
ЗАГНІТКО А.П., КЛИМЕНКО Н.Б. Історія заселення Донеччини як важливий чинник формування особливостей східностепових українських говірок
ЖУК В.С. Колонізація Середнього Подінців’я Донеччини в XIV–XVII ст.: початок, причини, етапи
ФОТИНА Н.Ю. Первые факты заселения войсковой слободки Нижний Лиман в отражении биографии священника Стефана Келебердинского
БАМБУЛЯ С.О. Святогірській Успенський чоловічий монастир крізь призму спогадів і творів літератури і мистецтва ХІХ ст.
ДОВЖУК І.В. Умови праці та забезпечення медичною допомогою гірників Донбасу на зламі ХІХ–ХХ ст.
ПЯТНИЦЬКОВА І.В. До питання робітничої кооперації Донеччини кінця ХІХ – початку ХХ ст.
ШАНДРА І.О. Підприємницькі ініціативи в освіті Донбасу на початку ХХ ст.
Люди та події Донеччини у драматичному ХХ ст.
МЄДВЄДЄВ А.В. Донбаська революція. «Білі плями» в історії України
ЗАДУНАЙСЬКИЙ В.В. Військові хитрості повстанців під проводом В.Білаша в бойових сутичках 25 травня 1918 р. у Маріупольському повіті
БОЖКО Р.П. Маріупольський міський народний університет часів Української революції
МАРТИНЧУК І.І. Національний фактор адміністративно-територіальної реформи 1924–1932 рр. у Донбасі
ПРИЛИПКО Р.Д. Соціальний захист робітників Донбасу у сфері охорони здоров’я у 1920-х рр.
БУТ О.М. Нове осмислення руху новаторів Донбасу 1930-х: поглиблене прочитання джерел проти брудного спотворення
БРИВКО М.В. Биківнянський мартиролог: донецький слід (Погорєлов Дмитро Іпатійович)
БОГУНЕНКО В.О. Монопрофільні міста Донбасу в містобудівній стратегії кінця 1920-х – першої половини 1950-х рр.
КОНЦУР В.В., КОНЦУР М.М. Формування культури пам’яті через спогади репатріантів Донбасу (на матеріалах Артемівського (Бахмутського) району Донецької області)
СТУКАНОВА Ю.Р. Організаційне оформлення творчих установ у Донецькому регіоні в 1950–1960-ті рр.
ЛАВРУТ О.О. Будення учительства Донеччини у 1980-х рр.: усні історії
ЛИСАК Т.К., ЛИСАК Л.К. Видатні люди села Прелесне
ПІШВАНОВА Т.Г. Українська капела бандуристів з Детройта: культурні зв’язки з Донеччиною. 1991 рік
МЄЛЄКЄСЦЕВ К.І. Використання досвіду влади Донецької області та Донецького національного університету в українсько-польських відносинах
Пам’яттєвий простір Донеччини
ЗАГНІТКО А.П. Окрилля слова: виміри сучасного загальнодержавного мовного діалогу
ТЕМІРОВА Н.Р. Про що промовляють монументи Донецька?
ДУБЯГА А.П. Проблема збереження пам'ятників археології в зоні військового конфлікту на сході України
ЩЕРБАТЮК В.С., КОЧУКОВА Н.І. Альманах «Євшан» і «Горбачуківські студії» як осередки культурно-просвітницького руху на Донеччині
ЩИБРЯ Л.І. Історичні назви від завойовника
ЛУКОВЕНКО С.П. Проблеми подолання впливу радянської історіографії в краєзнавчих дослідженнях
РОМАНЦОВ В.М., РОМАНЦОВА Н.І. Студії з історії українського Приазов’я на сторінках «Вісника МДУ. Серія історія. Політологія» (2015–2019 рр.)

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *