ЧЛЕНИ ПРЕЗИДІЇ НСКУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ БАГАТОВІКОВОЇ ВІЙНИ РОСІЇ З УКРАЇНОЮ: ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ» (В.М.Даниленко, О.Є.Лисенко, Р.В.Маньковська)

17 листопада 2022 р. у відділі екранно-сценічних мистецтв та культурології (ЕСМІК) Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології  імені М. Т. Рильського відбувся круглий стіл «Українська культура в контексті багатовікової війни Росії з Україною: цивілізаційний конфлікт».

Фото

Участь в круглому столі взяли члени відділу ЕКРАННО-СЦЕНІЧНИХ МИСТЕЦТВ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ, а також науковці з інших наукових установ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. Зокрема, взяли участь у круглому столі представники Інституту історії України НАН України, Центру досліджень історико-культурної спадщини України, Національної спілки краєзнавців України та Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Розпочався круглий стіл із доповіді-презентації Мех Н. О., доктора філологічних наук, професора, завідувача відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології (ЕСМІК) «Етос українського народу: ціннісні домінанти культурного простору».

Фото 1

Академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України Г. П. Півторак очолив основний блок доповідей своїм виступом, в якому підняв важливу для українства проблему. Науковець осмислює минуле та пропонує свою розлогу відповідь на питання: «Як росіяни вкрали та присвоїли нашу історію». Ці роздуми набувають особливого значення в умовах сучасних подій.

Фото 2

Після дискусії та жвавого обговорення, були актуальні та змістовні виступи колег-істориків Даниленка В. М., члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора, завідувача відділу історії України другої половини ХХ ст., Інституту історії України НАН України «Сучасна Росія: втрата історії та спроби політичного й культурного реваншу» та Лисенка О. Є., доктора історичних наук, професора, завідувача відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України НАН України  «Глухі  кути»  російської  культури:  погляд  крізь  призму  війни».

Наступний блок доповідей розпочав Найден О. С. член-кореспондент НАН України, доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник відділу ЕСМІК своєю доповіддю «Шаленство ілюзій, химерні сутності… Попередження людям (творчість К. Білокур та М. Приймаченко в світлі сучасних подій)», а після обговорення та відповідей на питання виголосили свої доповіді Юдкін І. М. доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник відділу ЕСМІК «Австрійсько-єврейські німецькомовні українофіли від Весни народів до Голокосту: проблема європейської ідентичності» та Корній Л. П., доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник відділу ЕСМІК «Специфіка українсько-російських контактів у музичній культурі 17-18 ст.: сучасний погляд».

Фото 3

Крім того, були доповіді інших колег. Зокрема, Руда Т. П., доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу ЕСМІК подала свій погляд на «Злам стереотипів, сприйняття культури ворога в умовах війни»; Маньковська Р. В., доктор історичних наук, керівник Центру досліджень історико-культурної спадщини України, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України наголосила на проблемі «Деколонізації суспільної свідомості українців: технології позбавлення тоталітарного спадку».

Потужним блоком на круглому столі були представлені наші кінознавці на чолі з членомкореспондентом НАМ України, завідувачем сектору екранних мистецтв відділу ЕСМІК С. В. Тримбачем. Так, відомий кінознавець виголосив доповідь «Колоніальна спадщина Росії в українському кінематографі: проблеми подолання», чим викликав жваву дискусію та привернув увагу до проблем українського кіно сьогодні, під час ворожої навали з боку північного сусіда.

Інші присутні колеги-кінознавці, історики кіно, зокрема: Росляк Р. В., кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник відділу ЕСМІК з доповіддю «Українське кіно: боротьба за автономію (з досвіду 1920-х рр.)» та Новікова Л. Є. кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу ЕСМІК з доповіддю «Динаміка зміни іміджу України в аудіовізуальному мистецтві ХХІ століття».

Завершила цей блок вчений секретар відділу ЕСМІК, молодший науковий співробітник Волошенюк О. В. своїм виступом про «Мистецьке висловлювання в умовах воєнного конфлікту: фільмографія війни (2014-2022)».

У заключному слові завідувач відділу ЕСМІК Мех Н.О. подякувала всім учасникам заходу й наголосила на важливості та своєчасності піднятих на круглому столі проблем. Громадянський обов’язок академічної спільноти України привертати сьогодні (в умовах воєнного стану) увагу світової наукової громадськості до тривалого цивілізаційного конфлікту, екзистенціальної небезпеки для існування нашої держави поруч з агресивною недоімперією та висвітлювати справжню історію й правдиву візію про Україну в культурному просторі Європі та світу.

За матеріалами  відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології (ЕСМІК) Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології  імені М. Т. Рильського

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *