Укладено угоду про співробітництво

Укладено угоду про співроб?...

Розвиваючи традиції співробітництва між Національною спілкою краєзнавців України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка з метою дальшого поліпшення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі історії та краєзнавства, зміцнення зв’язків працівників  державних закладів туристсько-краєзнавчого напряму з професорсько-викладацьким складом історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 14 червня 2012 р. було укладено “Угоду   про співробітництво між Київською міською організацією Національної спілки краєзнавців України і кафедрою етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка”.

Київська міська організація НСКУ зобов’язалася: взяти участь у розробці та реалізації програми виробничої історико-краєзнавчої практики для студентів 4 курсу ОКР “бакалавр” історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; визначити бази практики – державні заклади туристсько-краєзнавчого напряму, позашкільної роботи з учнівською молоддю у місті Києві, в яких діють первинні осередки Національної спілки краєзнавців України; cприяти укладанню договорів між ними і Київським національним університетом імені Тараса Шевченка; надавати допомогу у керівництві студентами-практикантами в ході проходження практики, забезпечити організацію та проведення ознайомлювальних екскурсій для студентів-практикантів на базі туристсько-краєзнавчих закладів, розташованих у місті Києві та ін.

Кафедрою етнології та краєзнавства взяті, зокрема, такі зобов’язання: при призначенні керівників історико-краєзнавчої практики від кафедри і факультету надавати пріоритет викладачам – членам Національної спілки краєзнавців України; розвивати і удосконалювати систему підготовки кадрів для галузі краєзнавства (закладів туристсько-краєзнавчого напряму, позашкільної освіти тощо), ширше впроваджувати в лекційні курси, семінарські заняття, виробничу практику новітні теоретичні та методичні розробки, виконані під егідою Національної спілки краєзнавців України; наблизити тематику курсових, дипломних і магістерських робіт студентів, кандидатських і докторських дисертацій викладачів та пошукувачів кафедри до вирішення актуальних проблем історії, теорії, методики і практики краєзнавства, брати участь у наукових, культурно-просвітніх заходах, які проводяться Національною спілкою краєзнавців України та її Київською міською організацією, залучати викладачів та студентів до їх проведення, сприяти наданню на безоплатній основі відповідних приміщень у стінах університету для краєзнавчих заходів, які проводяться за участю викладачів та студентів університету.

Сторони зобов’язалися  також забезпечувати спільні заходи щодо: підготовки навчальних посібників, методичних розробок для студентів з дисциплін етнокраєзнавчого циклу; проводити спільні наукові та науково-практичні конференції і семінари з проблем краєзнавства тощо.

Керівництво Київської міської організації НСКУ впевнене, що реалізація укладеної угоди та проведення історико-краєзнавчої практики в закладах туристсько-краєзнавчого напряму будуть сприяти більш активному залученню студентської молоді до історико-краєзнавчих досліджень, підвищенню інтересу до історії та історико-культурної спадщини столиці, вихованню свідомих громадян нашої країни.

Олександр Гончаров

Додаток ІДодаток ІI

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *