Звіт про діяльність Київської міської організації НСКУ за 2015 р.

Повний звіт Київської міської організації НСКУ за 2015 р.

Узагальнений огляд звіту:

І. Організаційна діяльність:
Протягом звітного періоду на належному рівні підтримувалось внутрішнє діловодство та облік членів організації, збір членських внесків, звітність Київської міської організації НСКУ.
Загальна кількість членів КМО НСКУ становить 165 осіб.
Президією правління здійснювалось інформаційне наповнення офіційного веб-сайту НСКУ матеріалами про заходи, які проводилися міською організацією. Члени президії правління КМО НСКУ організовували та брали участь в усіх заходах, які проводилися Спілкою, пленумах та засіданнях президії правління НСКУ, які відбувалися як у Києві, так і в інших містах України:
27 травня 2015 р. участь у роботі Урочистого пленуму правління НСКУ, присвяченого 100-річчю від дня народження П.Т. Тронька та 90-річчю НСКУ, який відбувся в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна;
28 травня 2015 р. участь у підготовці та проведенні науково-краєзнавчої експедиції «Пам’ятні місця Слобожанщини Героя України, академіка Петра Тронька»;
13 липня 2015 р. організація та участь в урочистостях з нагоди вручення Премії імені академіка Петра Тронька НСКУ (Національна спілка краєзнавців України);
13 жовтня 2015 р. участь у ІV Всеукраїнському історико-культурологічному форумі «Сікорські читання» (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди);
10 листопада 2015 р. організація та участь в урочистостях з нагоди вручення Премії імені Дмитра Яворницького НСКУ (Національна спілка краєзнавців України).

ІІ. Краєзнавчі заходи, присвячені відзначенню100-річчя від дня народження академіка Петра Тронька:
10 лютого 2015 р. члени КМО НСКУ: голова Спілки, член-кореспондент НАН України Реєнт О.П., заступник генерального директора з наукової роботи Національної історичної бібліотеки України Смілянець С.І., голова правління Київської міської організації НСКУ Гончаров О.П., виступили на зібранні, де розглядався план основних заходів Спілки щодо відзначення у 2015 році 90-річчя НСКУ та 100-річчя Героя України, академіка Петра Тронька;
25 лютого 2015 р. Комісія з питань найменувань при Київському міському голові підтримала та вирішила винести на засідання Київради звернення Національної спілки краєзнавців України щодо перейменування вулиці Лауреатської у Голосіївському районі (з продовженням її до вулиці Академіка Заболотного) на честь Героя України, почесного громадянина міста Києва Петра Тронька;
9 червня 2015 р. Комісія з питань найменувань при Київському міському голові підтримала надання безіменному проїзду від вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі до Національного музею народної архітектури та побуту України найменування «вулиця академіка Тронька» та рекомендувала Київському міському голові внести відповідне подання до Київської міської ради;
члени Київської міської організації НСКУ взяли активну участь в організації та роботі Всеукраїнської наукової конференції «Особистість в українській історії: погляд крізь віки (до 100-річчя з дня народження академіка НАН України П.Т. Тронька)», яка відбулася 6 листопада 2015 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
в «Українському історичному журналі» (2015. № 4) В.А. Смолій та О.П. Реєнт опублікували статтю «Улюбленець Долі (До 100-річчя від дня народження академіка НАН України, Героя України П.Т. Тронька)»; низку статей, присвячених П.Т. Троньку, було опубліковано членами КМО НСКУ в журналі «Краєзнавство» № 3/4 за 2015 рік у рубриці «До 100-річя від дня народження Петра Тронька» (Смолій В.А., Реєнт О.П., Маньковська Р.В., Дмитрук В.І.); до 100-річчя від дня народження академіка НАН України П. Т. Тронька приурочений збірник наукових статей «Регіональна історія України» (2015. Вип. 9);
Київська міська організація НСКУ ініціювала створення в Музеї історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка виставки «Я тобою, Україно, живу»;
у червні 2015 р. виставку до 100-річчя від дня народження Петра Тронька «Краєзнавство в душі моїй» відкрито у приміщенні Національної спілки краєзнавців України;
члени КМО НСКУ брали участь у прес-конференціях, радіопрограмах, прем’єрних показах фільмів, присвячених 90-річчю Національної спілки краєзнавців України та 100-річчю від дня народження академіка Петра Тронька.

ІІІ. Науково-дослідна, видавнича та науково-популяризаційна робота:
Члени Київської міської організації НСКУ є засновниками видавництв, головами та членами редколегій різних наукових видань, членами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, беруть активну участь у редагуванні наукових праць та навчальних посібників. Так, Гримич М. В. засновниця і директор видавництва «Дуліби», що спеціалізується на виданні сучасної української літератури і наукової продукції етнологічного та краєзнавчого спрямування; Дмитренко М.К. засновник, видавець і головний редактор часопису «Народознавство», Коцур В.П. головний редактор збірника наукових статей «Часопис української історії», Реєнт О.П. головний редактор журналу «Краєзнавство», Руденко Л.Г. головний редактор «Українського географічного журналу», Смолій В.А. головний редактор «Українського історичного журналу».
Члени організації видали у 2015 р. понад 30 окремих наукових та науково-популярних праць (монографії, навчальні посібники, брошури), а також активно друкують свої праці у періодичних виданнях, зокрема у спілчанському науковому журналі «Краєзнавство», де за 2015 р. (№1/2, №3/4) опубліковано 20 статей і матеріалів.
Члени КМО НСКУ взяли участь в організації і роботі низки наукових конференцій: Міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету 2015» (21–22 квіт. 2015 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка); V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Київ і кияни у соціокультурному просторі XIX XX століть: європейський цивілізаційний вимір» (27 травня 2015 р., Київський університет імені Бориса Грінченка); Всеукраїнській науковій конференції «Особистість в українській історії: погляд крізь віки (до 100-річчя з дня народження академіка НАН України П.Т. Тронька)» (6 листопада 2015 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України» [III Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька] (12 листопада 2015 р., Національна історична бібліотека України) та ін.
Членами організації проведено низку презентацій наукових та науково-популярних видань. Члени КМО НСКУ беруть активну участь у діяльності молодих вчених, роботі з молоддю.

ІV. Робота в галузі освітянського краєзнавства:
Київська міська організація Національної спілки краєзнавців України у своїй діяльності у звітному періоді значну увагу приділяла студентській молоді. Так, викладачами кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка членами КМО НСКУ у 2015/2016 н. р. розроблені і читаються нові курси для студентів магістратури нової спеціалізації «Туризмознавство історичне»: «Туристичне краєзнавство» (Гончаров О.П.), «Києвознавство» (Терес Н.В.) та ін. Активно працює над розробкою теоретико-методологічних проблем туристичного краєзнавства та удосконаленням викладання туристсько-краєзнавчих дисциплін член КМО НСКУ, член правління НСКУ, завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України Попович С.І. Значну увагу цим питанням приділяють члени осередку КМО НСКУ в Київському університеті туризму, економіки і права.
21 травня 2015 р. Маньковська Р.В. взяла участь у зустрічі зі студентами київських вищих навчальних закладів, яка відбулась у рамках програми «Вшануємо Тараса Шевченка» в приміщенні Національного музею літератури України.
Київська міська організація НСКУ продовжувала брати активну участь в організації історико-краєзнавчої практики для студентів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Значну роботу краєзнавчо-туристського спрямування здійснює осередок КМО НСКУ в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(голова Сацький П.В.).
Київська міська організація НСКУ у 2015 р. продовжувала співробітництво з організаціями та установами позашкільного краєзнавчого напряму, зокрема з Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (член КМО НСКУ заст. директора з навчально-виховної роботи Омельченко Д.Г.) та Київським центром дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання (колишній МЦДЮТ), де діє потужний осередок КМО НСКУ на чолі з Семенюком В.Є. завідувачем краєзнавчого відділу). Активно працює осередок КМО НСКУ у Центрі позашкільної роботи Святошинського району «Північне сяйво». Київська міська організація НСКУ співпрацювала з Науковим товариством студентів та аспірантів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

V. Співробітництво з музеями й бібліотеками, культурно-просвітницька діяльність членів організації:
7-8 лютого 2015 р. члени Київської міської організації НСКУ взяли активну участь в організації і проведенні благодійної культурної акції (фестивалю) «Мистецьке коло», яка відбулася в Музеї Івана Гончара. 12 березня 2015 р. на ім’я Київського міського голови Кличка В.В. направлено офіційний лист з пропозиціями Київської міської організації НСКУ до «Програми розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у мешканців міста Києва на 2015 2017 роки» в частині розвитку культури та виховання історичної пам’яті.
Низку виставок на основі матеріалів з приватної колекції члена президії правління КМО НСКУ, краєзнавця, літератора і колекціонера Киркевича В.Г. у звітний період влаштовано у музеях столиці. 16 травня 2015 р., напередодні Міжнародного дня музеїв, з ініціативи членів КМО НСКУ Братчук Г.Й. почесного краєзнавця України, заслуженого працівника культури України та Маньковської Р.В. заступника голови Спілки, Національна спілка краєзнавців України у селі Богданівка Яготинського району Київської області організувала і провела за підтримки Київської обласної державної адміністрації, Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», Яготинського історичного музею свято «Катеринин день. Мистецтво жити на землі», присвячене 115-й річниці від дня народження геніальної української художниці Катерини Білокур, 90-річчю заснування Національної спілки краєзнавців України та 100-річчю від дня народження академіка П. Т. Тронька. 16 червня 2015 р. у 115-річчя від дня народження геніальної української художниці Катерини Білокур члени КМО НСКУ взяли участь у відкритті виставки «Катерина Білокур. Хочу бути художником!» в Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал». У Музеї історії Святошинського району (ЦПР Святошинського району «Північне сяйво») протягом року працювала нова тематична виставка (завідувач музею – член правління КМО НСКУ, Почесний краєзнавець України Вакулишин С.М.).
У звітному періоді продовжувалось співробітництво Київської міської організації НСКУ з бібліотеками Києва, зокрема, Державною науковою архітектурно-будівельною бібліотекою імені В.Г. Заболотного (ДНАББ), яка здійснює значну краєзнавчу роботу.

VI. Участь у процесах формування громадянського суспільства:
Члени Київської міської організації НСКУ беруть участь у процесах формування громадянського суспільства. Так, членами Громадської ради при Державній архівній службі України є: Клепак Г. О. (голова Громадської ради), Васильєв В. Ю. (заступник голови), Подкур Р. Ю. Дмитрук В. І. член Науково-експертної ради при Укрдержархіві. Протягом року вони брали участь у спільних засіданнях Громадської та Науково-експертної рад при Державній архівній службі України, інших заходах, які проводилися Державною архівною службою України, зокрема, 9 липня 2015 р. у відкритій зустрічі зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та громадськістю на тему: «Збережена пам’ять відкрите суспільство» (Дмитрук В.І., Подкур Р.Ю.) [Державна архівна служба України]. Реєнт О.П. (голова), Маньковська Р.В. (відповідальний секретар), Дмитрук В.І., Омельченко Д.Г., Рубльов О.С., Смолій В.А., Андрущенко В.П., Боряк Г.В., Толочко П.П. члени Міжвідомчої координаційної ради з питань краєзнавства при Президії НАН України. Терес Н.В. член комісії з питань найменувань при Київському міському голові. Маньковська Р.В. взяла участь в нараді з вирішення проблемних питань національних творчих спілок, яка відбулася 6 лютого 2015 р. в Міністерстві культури України під головуванням заступника міністра Р. Карандєєва.
Члени Київської міської організації НСКУ брали участь у парламентських слуханнях на теми: «Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні» (Бабушко С.Р., Бонь О.І., Братчук Г.Й., Дмитрук С.А., Маньковська Р.В., Попович С.І., Соловей Л.С.) [Верховна Рада України, 11 березня 2015 р.], «Правове забезпечення реформи освіти в Україні» (Дмитрук В.І., Дмитрук С.А., Маньковська Р.В.) [Верховна Рада України, 9 грудня 2015 р.]. Гончаров О.П. взяв участь у громадських слуханнях щодо перейменування «Київського національного музею російського мистецтва» в «Київський національний музей «Галерея Терещенків» (вересень 2015 р., Київський національний музей російського мистецтва).
Члени організації брали участь у громадському обговоренні щодо перейменування вулиць Києва (липень-серпень 2015 р., онлайн голосування на сайті КМДА), у підписанні петиції щодо заборони незаконної забудови берега Дніпра (листопад 2015 р.) тощо.
Ряд членів організації очолюють чи працюють у керівних органах громадських організацій політичного спрямування, наукових товариств та творчих спілок, є засновниками благодійних фондів тощо.

Повний звіт Київської міської організації НСКУ за 2015 р.

 

 

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *