Збірник матеріалів конференції “Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності”

Конф. Укр. краєзнВийшов друком збірник матеріалів XIV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності», присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського, яка відбулася 25 листопада 2016 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

Вміщені у виданні матеріали структуровано на чотири групи:
– теоретико-методологічні засади наукового краєзнавства в контексті сучасної соціогуманітарної парадигми;
– українська Франкіана та історико-краєзнавчі візії Михайла Грушевського;
– історичні постаті в українському краєзнавстві;
– проблематика сучасних краєзнавчих досліджень.

Збірник рекомендовано до друку Президією Національної спілки краєзнавців України, протокол №2 від 29 травня 2017 року.

Загальну редакцію збірника здійснив Реєнт О.П. – голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України.

Редакційна колегія:
Андрусишин Б.І. – доктор історичних наук, Борисенко В.Й. – доктор історичних наук, Вєтров І.Г. – кандидат історичних наук, Дмитрук В.І. – кандидат історичних наук, Зубченко С.П. – кандидат історичних наук, Маньковська Р.В. – кандидат історичних наук, Милько В.І. – кандидат історичних наук, Сушко О.О. – доктор історичних наук, Чернега П.М. – доктор історичних наук.

Упорядники:
Дмитрук В.І. – старший науковий співробітник відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, відповідальний секретар НСКУ;
Маньковська Р.В. – старший науковий співробітник відділу історії України другої половини ХХ століття Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, заступник голови НСКУ;
Милько В.І. – науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук, прес-секретар НСКУ.

Із книгою можна ознайомитися у бібліотеці Національної спілки краєзнавців України.

 Зміст збірника:

Інформаційне повідомлення

8

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВОГО КРАЄЗНАВСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ПАРАДИГМИ

Олександр Реєнт
Науково-методологічні аспекти сучасного краєзнавства

10

Олександр Гончаров
Про місце краєзнавства в системі новітніх наукових напрямів і дисциплін 

15

Галина Денисенко, Олена Денисенко
Краєзнавство як засіб формування історичної пам’яті українського народу 

22

Володимир Дмитрук
Програма розвитку краєзнавства: регіональний рівень реалізації

31 

Володимир Милько
Репрезентація українського краєзнавства у веб-просторі: на прикладі сайту та фейсбук-сторінки НСКУ 

40

 УКРАЇНСЬКА ФРАНКІАНА ТА ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ВІЗІЇ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО: КРАЄЗНАВЧИЙ ВИМІР

Богдан Гаврилів, Михайло Косило
Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Франка

49

Руслана Маньковська
Іван Франко і становлення українського музейництва наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 

67

Тамара Сидоренко
«Мусимо навчитися чути себе українцями…». Актуальність ідей Івана Франка в контексті національного виховання молоді 

77

Володимир Підгірний
Діяльність Михайла Грушевського у Кам’янці-Подільському (1919 р.) 

92

Неля Світлик
Закарпатські візії Михайла Грушевського

97

Степан Борчук
Михайло Грушевський і українські енциклопедично-краєзнавчі проекти початку ХХ ст.

 104

 ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ В УКРАЇНСЬКОМУ КРАЄЗНАВСТВІ

Сніжана Поковба
Етнографічна та краєзнавча діяльність П. Чубинського: історіографічний огляд

 113

Євген Букет
Едвард Леопольд Руліковський – перший краєзнавець Київщини 

 127

Світлана Дмитрук
Роль особистості в організації краєзнавчого руху 20-х рр. ХХ ст. в Україні: Олександр Яната 

 136

Ірина Петренко
Давня і середньовічна історія Полтавщини у науковому доробку краєзнавця Віри Жук (1928–2008) 

 148

Валерій Романько
Основні форми вшанування пам’яті Михайла Петренка у культурно-освітній діяльності краєзнавців Донеччини

 157

 ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНИХ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сергій Добржанський
Система управління повітовими містами Правобережної України наприкінці ХІХ ст.

 164

Валерій Левченко
Проблемно-тематичні пріоритети напрямів краєзнавчих досліджень на Одещині в 1920–1940-х рр.

 173

Лілія Чорна
Повсякдення літературного процесу у 1920-х рр. у Києві та Харкові 

 187

Тетяна Курінна
Топоніми Мліїва: церковна історія минувшини і сьогодення

 201

Микола Федоришин
Культурно-археологічний центр «Пересопниця»: музейна комунікація та її результати

 208

Лариса Гайда
Музеї навчальних закладів України у викликах доби 

 217

Сергій Кот
Актуальні проблеми збереження пам’яток сакральної архітектури в Україні

 227

Олександра Коломієць
Київські печерні монастирі ХІ-ХІІІ ст.

 236

Рекомендації конференції

243

Відомості про авторів 

246

Бібліографічні відомості:
Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності. Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського, м. Київ, 25 листопада 2016 р. / За заг. ред. О.П.Реєнта . – Київ: Українські пропілеї, 2017. – 250 с.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *