Збірник матеріалів “Форум краєзнавців Донеччини” у вільному доступі

Форум обкладинка1За результатами проведення 15 травня 2020 року “Форуму краєзнавців Донеччини, присвяченого 30-річчю діяльності Донецької обласної організації НСКУ, надруковано збірник доповідей учасників.

Повнотекстовий варіант збірника

Форум краєзнавців Донеччини. Доповіді учасників / за ред. Н.Р.Темірової. Вінниця-Слов’янськ: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 220 с.

Укладанням займалася професор Донецького національного університету імені Василя Стусачлен НСКУ Надія Темірова. Видання рекомендовано до друку Вченою радою факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Зміст

ВСТУПНЕ СЛОВО
Проблеми організації краєзнавчої діяльності
РОМАНЬКО В.І. Краєзнавство Донеччини: 30 років пошуків
БАЖЕНОВА О.В. Основні напрямки історико-краєзнавчої роботи на Донеччині
ЛИСАК Т.К. Краєзнавча робота як одна із важливих складових освітнього процесу
ЧЕРЕВАТЕНКО Т.С. Екологічні проєкти як метод формування свідомості сталого розвитку у школярів Донеччини
БОНДАРУК В.І. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії
ШИНКАРЕНКО І.В. Проблеми взаємовідносин історичного краєзнавства та шкільного курсу історії України
СОКОЛОВА Г.І. Роль історико-краєзнавчих конференцій у збереженні історичної пам'яті та формуванні національної ідентичності
ДОКАШЕНКО В.М., ДОКАШЕНКО Г.П. Краєзнавчі студії в освітньому процесі вищої школи
КОЛГАН О.В. Валерій Романько – фундатор національного краєзнавства в донбаському державному педагогічному університеті
СОЛОВАР В.В. До проблеми краєзнавства в освітньому процесі зі студентською молоддю
Донеччина біля своїх витоків
МАКАРОВА Н.Г. Знахідки монет Золотої Орди в межиріччі Казенного Торця і Кривого Торця біля м.Дружківки Донецької області
ОТЗЕМКО О.В. Єврейський мандрівник на теренах Північного Приазов?я
КУЛІШОВ М.В. Археологічні дослідження О.В.Терещенко середини XIX ст. як джерело з топоніміки Бахмутського краю (до історії заснування Зайцева-Микитівки)
ЗАГНІТКО А.П., КЛИМЕНКО Н.Б. Історія заселення Донеччини як важливий чинник формування особливостей східностепових українських говірок
ЖУК В.С. Колонізація Середнього Подінців’я Донеччини в XIV–XVII ст.: початок, причини, етапи
ФОТИНА Н.Ю. Первые факты заселения войсковой слободки Нижний Лиман в отражении биографии священника Стефана Келебердинского
БАМБУЛЯ С.О. Святогірській Успенський чоловічий монастир крізь призму спогадів і творів літератури і мистецтва ХІХ ст.
ДОВЖУК І.В. Умови праці та забезпечення медичною допомогою гірників Донбасу на зламі ХІХ–ХХ ст.
ПЯТНИЦЬКОВА І.В. До питання робітничої кооперації Донеччини кінця ХІХ – початку ХХ ст.
ШАНДРА І.О. Підприємницькі ініціативи в освіті Донбасу на початку ХХ ст.
Люди та події Донеччини у драматичному ХХ ст.
МЄДВЄДЄВ А.В. Донбаська революція. «Білі плями» в історії України
ЗАДУНАЙСЬКИЙ В.В. Військові хитрості повстанців під проводом В.Білаша в бойових сутичках 25 травня 1918 р. у Маріупольському повіті
БОЖКО Р.П. Маріупольський міський народний університет часів Української революції
МАРТИНЧУК І.І. Національний фактор адміністративно-територіальної реформи 1924–1932 рр. у Донбасі
ПРИЛИПКО Р.Д. Соціальний захист робітників Донбасу у сфері охорони здоров’я у 1920-х рр.
БУТ О.М. Нове осмислення руху новаторів Донбасу 1930-х: поглиблене прочитання джерел проти брудного спотворення
БРИВКО М.В. Биківнянський мартиролог: донецький слід (Погорєлов Дмитро Іпатійович)
БОГУНЕНКО В.О. Монопрофільні міста Донбасу в містобудівній стратегії кінця 1920-х – першої половини 1950-х рр.
КОНЦУР В.В., КОНЦУР М.М. Формування культури пам’яті через спогади репатріантів Донбасу (на матеріалах Артемівського (Бахмутського) району Донецької області)
СТУКАНОВА Ю.Р. Організаційне оформлення творчих установ у Донецькому регіоні в 1950–1960-ті рр.
ЛАВРУТ О.О. Будення учительства Донеччини у 1980-х рр.: усні історії
ЛИСАК Т.К., ЛИСАК Л.К. Видатні люди села Прелесне
ПІШВАНОВА Т.Г. Українська капела бандуристів з Детройта: культурні зв’язки з Донеччиною. 1991 рік
МЄЛЄКЄСЦЕВ К.І. Використання досвіду влади Донецької області та Донецького національного університету в українсько-польських відносинах
Пам’яттєвий простір Донеччини
ЗАГНІТКО А.П. Окрилля слова: виміри сучасного загальнодержавного мовного діалогу
ТЕМІРОВА Н.Р. Про що промовляють монументи Донецька?
ДУБЯГА А.П. Проблема збереження пам'ятників археології в зоні військового конфлікту на сході України
ЩЕРБАТЮК В.С., КОЧУКОВА Н.І. Альманах «Євшан» і «Горбачуківські студії» як осередки культурно-просвітницького руху на Донеччині
ЩИБРЯ Л.І. Історичні назви від завойовника
ЛУКОВЕНКО С.П. Проблеми подолання впливу радянської історіографії в краєзнавчих дослідженнях
РОМАНЦОВ В.М., РОМАНЦОВА Н.І. Студії з історії українського Приазов’я на сторінках «Вісника МДУ. Серія історія. Політологія» (2015–2019 рр.)

Повнотекстовий варіант збірника

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *