ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ

Міністерство Olvia_forum_signосвіти і науки України
Національна спілка краєзнавців України
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Миколаївське відділення Інституту історії України НАН України
Південний осередок Інституту української археографії імені М. С. Грушевського НАН України
Науково-дослідний інститут «Полоністики»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародного наукового симпозіуму «Українська державність: історичний, краєзнавчий і міжнародний аспекти» (До 25-ї річниці незалежності України)» в рамках міжнародної науково-практичної конференції «ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ» – 2016.
Метою симпозіуму є дослідження тематики, пов’язаної державотворчими процесами в Україні.

Проведення симпозіуму заплановано на червень 2016 р. (Україна, Миколаїв).

Орієнтовні напрямки роботи симпозіуму:
Історія української державності.
Роль краєзнавства та історичної регіоналістики в державотворчих процесах на теренах України.
Видатні особистості українського державотворення.
Україна у міжнародних відносинах і зовнішній політиці.
Досвід державотворення європейських країн.
До 90-ї річниці загибелі Симона Петлюри.

Заплановано проведення «круглого столу», присвяченого 25-й річниці незалежності України.
У рамках симпозіуму передбачається робота секцій за вищевказаними напрямками. Детальний перелік секцій буде сформовано за результатами розгляду заявок учасників. Заявки на участь у конференції та матеріали виступу приймаються до 1 лютого 2016 р.
Робочі мови: українська, російська, білоруська, польська, англійська.
До початку роботи симпозіуму планується публікація наукових доповідей учасників у фахових виданнях «Історичний архів» та «Чорноморський літопис».

З питань участі в симпозіумі звертатися до: д.і.н, професора Сінкевича Євгена Григоровича (+38 050-8205726); д.і.н. професора Котляра Юрія Вадимовича (+38 0972623825).

Вимоги до публікацій:
Матеріали виступів направляти на адресу електронної пошти e.sinkevych@gmail.com, в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Поля: верхнє – 20, нижнє – 20, ліве – 20, праве – 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому кутку: прізвище й ініціали – заголовними буквами; науковий ступінь і вчене звання, місце роботи або навчання, посада, місто. У лівому верхньому кутку: УДК. Назва – по центру, заголовними буквами. Список літератури надається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках. Обсяг матеріалу представленого у такому вигляді, повинен бути до 12 сторінок. Обов’язково подати резюме українською, російською (до 500 знаків) і англійською мовою (до 2000 знаків) і ключові слова (5-7). Також прізвище автора і назву статті англійською мовою. Увага! Статті оформлені з відхиленням від вимог не будуть прийняті до публікації.

Організаційний внесок для безпосередніх учасників 500 грн., для заочної участі – 450 грн. (у вартість входить друк статті у фаховому виданні «Чорноморський літопис», програма симпозіуму, організаційні витрати, культурна програма). Друк статті у фаховому збірнику «Історичний архів», внесеному до бази даних Копернікус 600 грн. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання наукового збірника усім заочним учасникам з України з коштів оргвнеску (учасникам з інших держав за тарифом Укрпошти).

Учасники симпозіуму повинні до 1 лютого 2015 р. відправити на адресу електронної пошти e.sinkevych@gmail.com:
– заявку на участь у симпозіумі (зразок додається);
– текст статті;
– відскановану копію чека про переказ організаційного внеску.

ЗАЯВКА
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів доповідь
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Науковий ступінь і вчене звання
Місце роботи
Поштова адреса, телефон (обов’язково)
Електронна адреса (обов’язково)
Секція наукової доповіді
Тема наукової доповіді

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *