Вийшла друком монографія Руслани Маньковської “Музеї України в суспільно-історичних викликах ХХ — початку ХХІ століть”

Маньковська_Cover - ДеревоВийшла друком монографія першого заступника голови НСКУ, старшого наукового співробітника Інституту історії України НАН України, Заслуженого працівника культури України, кандидата історичних наук Руслани МАНЬКОВСЬКОЇ — “Музеї України в суспільно-історичних викликах ХХ – початку ХХІ століть”.

Маньковська Р. В. Музеї України в суспільно-історичних викликах ХХ — початку ХХІ століть. — Львів: Простір М, 2016. — 408 с.

Cover - ДеревоУ дослідженні музей розглядається як суспільний організм. Авторка висвітлює актуальні теоретичні питання музеології у контексті новітньої соціокультурної парадигми, аналізує історичний процес взаємодії музею і суспільства, простежує роль і місце музею в суспільному розвитку впродовж ХХ — початку ХХІ століть. На широкій джерельній базі дослідниця розкриває наслідки політичних репресій тоталітарного режиму в музейній галузі, відзначає внесок українських діячів науки і культури, громадських інституцій, окремих подвижників у збереження національної спадщини народу, окреслює роль музеїв у краєзнавчій діяльності.
Для музеєзнавців, істориків, культурологів, фахівців пам’яткоохоронної справи, а також широкого кола зацікавлених питаннями української історії та культури.

Mankovska R. Museums of Ukraine in Societal and Historic Challenges of the 20th-early 21st Centuries. — Lviv: Prostir M., 2016. – 408 p.
A museum is considered as a public organism in this monograph. The author reveals the actual theoretical issues of museology within the context of innovative socio-cultural paradigm; analyzes the historical process of interaction between the museum and the society; traces the role and the place of the museum in the societal development during the 20th — early 21st centuries. Using a wide range of literature resources, the scholar shows the sequences of the totalitarian regime political repressions in the museum sphere; underlines the contribution of Ukrainian science and culture figures, public institutions, some activists in preserving the national heritage; defines the role of museums in the local lore activity.
The book is for museum researchers, historians, culture figures, specialists in protecting and preserving landmarks and monuments as well as for those who are interested in Ukrainian history and culture.

Науковий редактор монографії — член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук В.М.Даниленко; рецензенти: доктори історичних наук, професори С.В.Гаврилюк, І.О.Демуз та В.П.Капелюшний.

12“Виразно проводить думку про суспільнотворчу роль музеїв, їх гуманітарну місію Руслана Маньковська у представленій книзі «Музеї України в суспільно-історичних викликах ХХ — початку ХХІ ст». Наукові праці історика в царині українського музейництва добре відомі серед істориків, музейників, фахівців музейної та пам’яткоохоронної справи. 12Проблеми, до яких звертається музеєзнавець, торкаються нагальних питань теоретичного та практичного змісту, висвітлюють історичні аспекти розвитку музейної справив ХХ — початку ХХІ ст. Міждисциплінарний підхід у дослідженні музейництва дозволив автору поглибити бачення змісту музею  і розглянути його в системі соціогуманітарних наук. Науковець враховуючи сучасні тенденції та набутки світового музеознання, творчо розвиває їх на українському досвіді. Теза Руслани Маньковської про можливості музею не лише зберігати досягнення людства та трансполювати їх у суспільний простір, але й впливати на нього через формування суспільної свідомості, є сучасною і актуальною для музейної галузі країни” — вказав у передмові до видання Олександр РЕЄНТ, голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України.

З книгою можна ознайомитися в бібліотеці Національної спілки краєзнавців України або бібліотеці Інституту історії України НАН України.

2 thoughts on “Вийшла друком монографія Руслани Маньковської “Музеї України в суспільно-історичних викликах ХХ — початку ХХІ століть””

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *