Звіт про діяльність Сумської обласної організації НСКУ за 2012–2016 рр.

Пропонуємо ознайомитися зі звітом діяльність Сумської обласної організації НСКУ за 2012–2016 рр., яку очолює Корнієнко Олег Миколайович — командир  відділення  ОЗСП«Азов» в/ч 3057, Національна гвардія України.

Сумська_звіт_титулЗвіт про діяльність Сумської ОО НСКУ за 2012–2016 рр.

  1. Організаційна робота

Станом на листопад 2016 р. Сумська обласна організація Національної спілки краєзнаців України (далі – СОО НСКУ) об’єднує 32 члени, 7 із яких вступили до Спілки протягом 2012–2016 рр. Нажаль, за зазначений час померло троє членів організації (Гагін В.І., Кобизький І.І., Левенець А.І.). Серед членів обласного осередку НСКУ – 2 доктори історичних наук, 1 доктор філологічних наук, 5 кандидатів історичних наук, 1 кандидат філософських наук, 2 кандидати філологічних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 1 кандидат наук із соціальних комунікацій.

За результатами IV-ї звітно виборчої конференції СОО НСКУ, що відбулася 12.11.2016 р., було обрано наступний склад керівництва:
– голова Правління СОО НСКУ – Корнієнко Олег Миколайович (з літа 2015 р. відбув добровольцем на фронт, зараз – у лавах ОЗСП «Азов» в/ч 3057 Національної гвардії України, Донецька область);
– заступник голови Правління СОО НСКУ – доктор істричних наук Дегтярьов Сергій Іванович;
– відповідальний секретар СОО НСКУ – кандидат історичних наук Михайліченко Микола Анатолійович;
– члени Правління СОО НСКУ: Артюх В’ячеслав Олексійович, Вовк Олександр Володимирович, Дегтярьов Сергій Іванович, Кисельов Олександр Іванович, Корнієнко Олег Миколайович, Михайліченко Микола Анатолійович, Цибка Веніамін Іванович;
– члени Ревізійної комісії СОО НСКУ: Голуб Тетяна Василівна, Грінка Олександр Олександрович, Зарко Юрій Васильович.

Власного приміщення на даний час організація не має, конференції, засідання Правління та інші заходи проходять в приміщеннях бібліотек або вищих навчальних закладів м. Суми.

  1. Взаємодія з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування

Головним результатом співпраці із зазначеними органами стала підготовка членами СОО НСКУ (Корнієнко О.М.) переліку об’єктів міської та обласної топоніміки, що мали бути змінені відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». СОО НСКУ ініціювала й провела відповідні громадські слухання. Розроблені пропозиції стали основою для зміни назв населених пунктів області, затверджених розпорядженням Голови Сумської обласної державної адміністрації № 253-ОД від 19.05.2016 р., а також лягли в основу внесених змін до місцевої топоніміки міст і сіл. Членами СОО НСКУ взято активну участь в роботі комісій органів місцевого самоврядування з перейменування вулиць населених пунктів області (особливо плідно – мм. Білопілля й Суми).

З огляду на процес декомунізації, починаючи з лютого 2014 р. членами СОО НСКУ за участю представників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також із залученням громадськості та засобів масової інформації області було проведено низку круглих столів, присвячених обговоренню актуальних питань.

Члени Правління СОО НСКУ протягом звітного періоду включалися до складу числених комісій і робочих груп, утворених органами державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, пов’язаних з питаннями історії, краєзнавства та культурно-просвітницької життя Сумської області.

При Сумському державному університеті створений і діє Науково-дослідний центр історичного краєзнавства, котрий очолює заступник голови СОО НСКУ доктор історичних наук Дегтярьов С.І.

  1. Наукові публікації членів організації та видавнича діяльність

За звітний період членами спілки здійснено понад 400 публікацій, серед яких більше 20 монографій, історичних нарисів, словників, путівників. Серед головних праць варто виокремити наступні:
Близнюк А.М., Подоляка Н.С. Почесні громадяни міста Суми. – 3-є вид., перероб. і доп. / А.М. Близнюк, Н.С. Подоляка. – Суми: СВС «Панасенко І.М.», 2015. – 168 с.
Борис Кирилович Мигаль: спогади, документи, матеріали / [Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна]; [уклад.: В.М. Власенко та ін.; відп. ред. С.І. Посохов ]. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 119 с.
Власенко В.М. Уродженці Сумщини – учасники Української революції 1917–1921 рр. – Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2016. – 200 с.
Гагін В.І. Буринщина: історія медицини / В.І. Гагін. – Суми: ПКП «Еллада S», 2015. – 112 с.
Гагін В.І. Буринь: воєнне лихоліття і відродження: документально-історичний нарис. – Суми: «Ярославна», 2013. – 96 с.
Гагін В.І. Нариси історії землі Буринської: Документально-історичний нарис / В.І. Гагін. – Суми: «Ярославна», 2014. – 246 с.
Гагін В.І. Нариси історії землі Буринської: документально-історичний нарис. Кн. 2 / В.І. Гагін. – Суми: «Ярославна», 2015. – 308 с.
Гагін В.І. Нариси історії землі Буринської: документально-історичний нарис. Кн. 3 / В. І. Гагін. – Суми: ПКП «Еллада S», 2015. – 104 с.
Дегтярьов С.І. Цивільне чиновництво України у кінці ХVIII – першій половині ХІХ ст.: монографія / С.І Дегтярьов. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2014. – 472 с.
Іванущенко Г.М. Сумчани в боротьбі за волю: 10 біографій / Г. Іванущенко. – Київ: Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2015. – 192 с.
Інакодумство на Сумщині. Збірник документів та матеріалів (1955–1990) / Упорядники: Артюх В.О., Іванущенко Г.М., Садівничий В.О. – Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2012. – 300 с.
Каталог друкованої продукції 1861–1917 рр., створеної друкарнями Сумського краю: (Матеріали до бібліографічного репертуару). – Вид. 2-е, змін. і доп. / Укладач Н.С. Подоляка. – Суми: СВС «Панасенко І.М.», 2016. – 136 с.
Корнієнко О.М. Лексикон доби козаччини 17-18 століття: застарілі слова, військові, побутові та релігійні терміни, запозичені одиниці з етимологічними коментарями та тлумаченнями [за текстами історичних пам’яток]. – Київ: ДП «НВЦ “Пріоритети”», 2013. – 240 с.
Кудинов Д.В. Історія символіки міста Суми / Д.В. Кудінов. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2013. – 60 с.: іл. – (Сер. «Сумські сторінки»).
Кудинов Д.В. Мирополье: Исторический очерк / Д.В. Кудинов. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2012. – 268 с.
Кудинов Д.В. Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901-1906 гг.: региональное измерение: монография / Д.В. Кудинов. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – 160 с.
Кудінов Д.В. Селянський рух Наддніпрянської України в 1900 – лютому 1917 роках: історіографія проблеми / Д.В. Кудінов. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2014. – 352 с.
Подоляка Н. Писанням утверджені. З історії книги  та книгодрукування на Сумщині: навч. посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю «видавнича справа та редагування» / Н. Подоляка. – Суми: СВС «Панасенко І.М.», 2013. – 208 с.
Розвиток банківської справи на Сумщині (середина ХІХ – початок ХХ ст.): монограф. / за заг. ред. канд. екон. наук С.В. Тихенка; [уклад.: С.В. Тихенко, Г.І. Корогод, О.І. Кисельов]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 166 с.
Суми. Запрошуємо до знайомства: Путівник / авт. тексту Д.В. Кудінов, кер. проекту І.О. Дяденко, В.К. Шейко; ред. М.Л. Охріменко. – К.: Фолігрант, 2013. – 169 с.
Сумський державний університет: історія і сучасність: 1948–2013 СумДУ – 65 / гол. ред. А.В. Васильєв; Відп. за вип.: В.Б. Звагельський, В.О. Садівничий. – 2-ге вид, переробл. – Суми : СумДУ, 2013. – 152 с.
Vadim Guzun, Valeriy Vlasenko. Anchetat de SMER?: asul SSI ?i liderul emigra?iei ucrainene din Rom?nia ?n dosarele SBU, 1944-1947 [Enquired by SMERSH: The Aceofthe SSI and the Leader of Ukrainian Emigration Romaniaanthe SBU files, 1944-1947]. – Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2016, 730 pagini.

Члени СОО НСКУ (Власенко В.М., Вовк О.В., Іванущенко Г.М., Корнієнко О.М., Федоренко І.Г.) активно долучалися до роботи над обласним томом науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». За звітний період вийшли томи цього видання:
Реабілітовані історією. Сумська область: у 27-ми т.: у 3-х кн. Кн. 2 / Упоряд.: О.Г. Бажан, О.М. Рубанов, І.Г. Федоренко. – Суми: Мрія-1, 2013. – 756 с.;
Реабілітовані історією. Сумська область: у 27-ми т.: у 3-х кн. Кн. 3. Ч. 1 / Ред.кол.: І.С. Боршош, О.М. Корнієнко, І.Г. Федоренко та ін. – Суми: Мрія-1, 2015. – 496 с.

До 200-річчя Т.Г. Шевченка в рамках проекту НСКУ «Краєзнавча Шевченкіана» організацією підготовлено матеріали, присвячені перебуванні Кобзаря на землях нинішньої Сумщини та вшануванню його пам’яті.

У рамках меморіального проекту «Пам’ять героїв», направленого на поіменне вшанування уродженців і мешканців Сумщини, що загинули в ході нинішньої російсько-української війни, членом НСКУ та НСЖУ Голуб Т.О. взято найактивнішу участь у підготовці та створенні друкованого мартирологу «Героям слава. Книга пам’яті героїв АТО. Сумська область» [Героям Слава. Книга пам’яті героїв АТО. Сумська область / Авт. проекту – Є. Положій. – Суми: ВБ «Еллада», 2016. – 112 с.].

У 2016 році, відповідно до обласної «Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2016 рік», СОО НСКУ було надане цільове фінансування з обласного бюджету для публікації видань краєзнавчого характеру. Наразі в процесі друку перебувають наступні видання:
Власенко В.М. Уродженці Сумщини – учасники української революції 1917–1921 рр. – 200 с.;
Збірник краєзнавчо-публіцистичних матеріалів Конотопщини / Упор.: Шалівська З. – 200 с.;
Іванущенко Г.М. ОУН-УПА на Сумщині. – Т. 1. – 168 с.;
Іванущенко Г.М. ОУН-УПА на Сумщині. – Т. 2. – 248 с.;
Іванущенко Г.М. Сумчани в боротьбі за волю. – 192 с.;
Інакодумство на Сумщині (1955–1990) / Упор.: Артюх В., Іванущенко Г., Садівничий В. – 300 с.;
Корнієнко О.М. Зброя, спорядження і символіка козацького війська. – 252 с.;
Корогод Г.І. Село Лікарське в контексті історії Слобідської України. – 200 с.;
Повстанський рух 20-х – 30-х років ХХ століття на Сумщині. Збірн. док-тів / Упор.: Іванущенко Г.М. – 340 с.;
Сумський козацький полк в документах і матеріалах / Упор.: Корнієнко О.М. – 270 с.;
Сумський краєзнавчий збірник. – 372 с.;
Ткаченко Б.І. Погром. – 372 с.;
Українська революція 1917-1920 рр. в листівках та газетах: Альбом / Упор.: Іванущенко Г.М. – 88 с.;
Українське відродження 1917-1920 років на Сумщині. Збірн. док-тів / Упор.: Іванущенко Г.М. – 280 с.

  1. Періодичні видання.

Член СОО НСКУ кандидат філологічних наук Звагельський В.Б. був головним редактором всеукраїнського наукового історичного журналу «Сумська старовина», до складу редколегії котрого належать члени НСКУ доктор історичних наук Гуржій О.І. та кандидат історичних наук Власенко В.І.

Заступник голови СОО НСКУ доктор історичних наук Дегтярьов С.І. є членом редакційних колегій 12 всеукраїнських та міжнародних наукових журналів, у 4-х з яких – головний редактор. Журнали спеціалізуються на виданні досліджень з історичної та краєзнавчої проблематики.

Крім того, за участю голови СОО НСКУ Корнієнка О.М. було видано спецвипуск наукового ілюстрованого журналу «Пам’ятки України: історія та культура» (№ 4, квітнень 2014), присвячений історії Сум, в котрому з 6 статей 4 були написані власне ним [https://issuu.com/culture.ua/docs/pu_4_2014_web_skor]. Засновниками журналу від середини 2014 року є Міністерство культури України та Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька.

  1. Електронні ресурси: сайти, блоги, бази даних та ін.

Протягом звітного періоду продовжувалося плідне наповнення матеріалами сайту історико-краєзнавчої тематики «Сумський історичний портал», створеного членами СОО НСКУ. На даний час його головним редактором є Артюх В.О. [Режим доступу: http://history.sumynews.com]. Сайт користується великою популярністю у відвідувачів і має свою сторінку в соціальній мережі Facebook [Режим доступу: https://www.facebook.com/history.sumynews/].

У рамках всеукраїнської громадської ініціативи продовжується робота електронного ресурсу «Книга памяти Украины 1941–1945. Электронная база данных», покликаного вшанувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні. [Режим доступу: http://www.memory-book.com.ua]. Співкоординатором проекту по Сумській області є голова СОО НСКУ Корнієнко О.М. Крім поточної пошукової діяльності за звітний період було завершено переведення в текстовий електронний формат обласних томів науково-документальної серії книг «Книги Пам’яті України» та «Книга Скорботи України», створено електронну базу даних загиблих мешканців і уродженців Сумської області з включеням додаткової інформації з альтернативних джерел, а також відбувалося її перманенте уточнення. Крім того ведеться робота з обліку воїнів Радянської армії, що загинули протягом 1941–1943 рр. й поховані на території Сумщини.

Член СОО НСКУ, голова Сумської обласної організації Спілки архівістів України Цибка В.І. започаткував електронний ресурс (інтернет-шпальта) «З минулого Сумщини». З огляду на 16-річний досвід активної праці у місцевих, вітчизняних й іноземних архівах, він періодично оприлюднює цікаві архівні джерела краєзнавчого характеру [Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bwuxrfek1PyxQjBOaGhrTmpjMDA/view ].

Почесний краєзнавець України Іванущенко Г.І., співзасновник Центру досліджень визвольного руху, член вченої ради Центру досліджень визвольного руху, на даний протягом звітного періода працює архівістом Української Інформаційної Служби у Лондоні, де упорядковує та публікує архівні документи української еміграції, пов’язані з визвольним змаганням. Під орудою Іванущенка Г.М. створено електронний ресурс «Архів Організації Українських Націоналістів. Українська Інформаційна Служба – Лондон», де й публікуються зазначені унікальні матеріали. [Режим доступу: http://ounuis.info/index.php ]

Член правління СОО НСКУ Подоляка Н.С. з 2016 р. редагує блог «Сумщина / видавнича Sumy Publishing», в якому регулярно висвітлює новини книговидання Сумщини та України, а також приділяється увага публікаціям електронних ресурсів, присвячених історії та культурі регіону. За підсумками 2016 року з часу від започаткування блогу (26.10.2016 р.) було опубліковано 240 повідомлень та 56 статей на сторінках. Блог відвідали 3849 читачів із різних країн світу. [Режим доступу: http://nadechdasum.blogspot.com/ ].

Електронний варіант меморіального проекту «Пам’ять героїв», направленого на поіменне вшанування уродженців і мешканців Сумщини, що загинули в ході нинішньої російсько-української війни, підготовленого за участю члена СОО НСКУ Голуб Т.О., був використаний при формуванні загальноукраїнського меморіального електронного ресурсу «Книга Пам’яті полеглих за Україну» [Режим доступу: http://memorybook.org.ua/regions/sumska.htm ].

  1. Популяризація історичних знань через засоби масової інформації.

Члени організації (Артюх В.А., Власенко В.І., Вовк О.В., Іванущенко Г.М., Корнієнко О.М., Кудінов Д.В., Цибка В.І. та ін.) на постійній основі є учасниками теле- і радіопередач на краєзнавчу тематику, що транслюються Сумською обласною державною телерадіокомпанією (нині телерадіокомпанія «UA. Суми») та місцевими радіостанціями FM-діапазону. Крім того, спільно з керівництвом Сумської ОДТРК започатковано медійний проект «50 видатних людей Сумщини», в межах якого підготовлено два науково-популярних фільми, присвячених видатним історичним персоналіям області.

Протягом звітного періоду члени організації активно долучалися до тематичних програм Сумського медіа-порталу «SumyNews» та Агенції промоції «Суми» Сумської міської ради, котрі регулярно транслювалися в Інтернеті.

  1. Експозиційно-виставкова діяльність.

Члени СОО НСКУ приділяють активну увагу експозиційно-виставковій діяльності. Так, Кисельов О.І. заснував і очолив Народний музей народних ремесел та побуту Слобожанщини (с. Косівщина Сумського району). Часницький М.М. організував і очолює на громадських засадах Музей історії євреїв Глухівщини (м. Глухів). Гуцан С.І. у 2014 р. заснував і утримує власним коштом музей приватної колекції «Музей Моїх Захоплень» (м. Суми), де експонуються предмети на історико-археологічну тематику. Музей примітний тим, що експонатів можна торкатися, вимірювати, фотографуватися з ними. У музеї зберігається колекція фотографій ХІХ – початку ХХ століття (близько 2000 одиниць). Членом СОО НСКУ Гуцаном С.І. також організовано низку виставок «Перша світова. Приватна колекція» (2014), «Скіфи та інші. Археологія, фото, відео», «Спогади мого міста» (2016) та інші. Відповідальний секретар СОО НСКУ Михайліченко М.А. на основі власної колекції організував експозицію, присвячену подіям Української революції 1917–1921 рр., розміщену в музеї історії Сумського національного аграрного університету.

Активна наукова і просвітницька робота членів СОО НСКУ відзначена нагородами і відзнаками: почесним званням України «Заслужений працівник культури України» (Кисельов О.І.), званням «Почесний краєзнавець України» (Іванущенко Г.М.), Премією імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України (Звагельський В.Б.), Грамотою Національної спілки краєзнавців України (Гагін В.І.).

Звіт про діяльність Сумської ОО НСКУ за 2012–2016 рр.

Голова Сумської обласної організації
Національної спілки краєзнавців України
Корнієнко Олег Миколайович

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *