28 травня — Всеукраїнський день краєзнавства

0528_Krayeznavstvo

З метою поглиблення дослідження та популяризації історії, культури, мови, звичаїв і традицій українського народу, репрезентації практичних здобутків у цьому напрямку; залучення до вивчення та пізнання рідного краю широких верств населення; підвищення суспільної уваги до діяльності краєзнавців; поглиблення співпраці з державними органами влади, закладами культури та освіти, науковими установами, громадськими організаціями зацікавленими у розвитку краєзнавства VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України, який відбувся 23 січня 2017 року, прийняв рішення про встановлення ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ КРАЄЗНАВСТВА та його щорічне відзначення 28 травня.

День краєзнавства

У цей день 1925 року в місті Харкові розпочалася І Всеукраїнська конференція з краєзнавства під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства.
Саме від цього дня, який вважається офіційною датою інституціоналізації вітчизняного краєзнавчого руху, веде відлік своєї історії Національна спілка краєзнавців України.

До цього часу різні культурно-освітні та наукові організації відзначали День краєзнавства в різні дати, тому НСКУ звертається до них, а також усієї громадськості України із пропозицією долучитися до відзначення Всеукраїнського дня краєзнавства 28 травня, а органи влади — розглянути питання щодо затвердження його на державному рівні. 

Список літератури про І Всеукраїнську конференцію з краєзнавства 1925 р.:

1. Белецкая В. Первая Всеукраинская краеведческая конференция // Известия Центрального бюро краеведения. — 1925. — №3. — С.122?123.
2. Богусевич Ф. Підсумки І Всеукраїнської конференції краєзнавства // Вісник Одеської Комісії краєзнавства при Всеукраїнській академії наук. — 1925. — Ч.2?3. — С.6?7.
3. Всеукраинское совещание по краеведению // Харьковский пролетарий. — 1925. — 30 мая.
4. Конференция по краеведению // Коммунист. — 1925. — 30 мая.
5. Лазарис А. 1-а Всеукраїнська конференція краєзнавства // Шлях освіти. — 1925. — №5?6. — С.251?254.
6. Лазарис А. До підсумків І-ої Всеукраїнської краєзнавчої конференції // Культура і побут. — 1925. — №18. — 14 червня.
7. Перша Всеукраїнська конференція краєзнавства // Життя і революція. — 1925. — №6?7. — С.109?110.
8. Проблема краєзнавства й принципи краєзнавчої роботи: резолюції Всеукраїнської краєзнавчої конференції, що відбулася 28?31 травня в Харкові // Культура і побут. — 1925. — №21. — 7 червня.
9. Криворотченко М. Чергові завдання Українського комітету краєзнавства // Краєзнавство. — 1927. — №1. — С.2?5.
10. Звіт Українського комiтету краєзнавства на 1 січня 1929 року // Краєзнавство. — 1928. — №6/10. — С.90?96.
11. Левицький М. До скликання Всеукраїнського краєзнавчого з’їзду Краєзнавство. — 1929. — №3/10. — С.1?4.
12. Данилюк Ю. Український комітет краєзнавства: склад та діяльність // Історія України: маловідомі імені, події, факти. — К., 2001. — Вип. 13. — С.193?207.
13. Прокопчук В. Перша Всеукраїнська краєзнавча конференція та її рішення (до 80-річчя Українського комітету краєзнавства) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія: Історія. — Х., 2005. — №701. — Вип.37. — С.263?274.
14. Прокопчук В.С. Під егідою Українського комітету краєзнавства. — Кам’янець-Подільський, 2004. — 311 с.
15. Бездрабко В. Часопис «Краєзнавство» та краєзнавча справа в Україні (кінець 1920-х — початок 1930-х рр.): Монографія. — К., Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2005. — 224 с.
16. Тронько П., Прокопчук В. Український комітет краєзнавства: історія становлення й наслідки діяльності // Краєзнавство. — 2010. — №1?2. — С.76?96.
17. Бездрабко В. Часопис «Краєзнавство» 1920?1930-х рр.: ювілейні роздуми // Краєзнавство. — 2012. — №2. — С.6?22.