Інститут модернізації змісту освіти пропонує університетам використовувати підручник “Основи краєзнавства” у навчальному процесі

Основи краєзнавстваРаніше ми повідомляли, що Національна спілка краєзнавців України та Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна підготували і видали підручник для студентів вищих навчальних закладів «Основи краєзнавства».

Інформуємо, що Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” пропонує університетам використовувати підручник “Основи краєзнавства” у навчальному процесі.

Основи краєзнавства: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / кол. авт.; за заг. ред. чл.-кор. НАНУ О. П. Реєнта. — Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. — 276 с.
ISBN 978-966-285-372-8

Зміст підручника “Основи краєзнавства”.

Підручник «Основи краєзнавства» для студентів вищих навчальних закладів уніфікований для всіх спеціальностей, містить сучасні теоретичні та практичні розробки з основних питань краєзнавства. Авторський колектив з урахуванням результатів найновіших наукових досліджень приділив увагу висвітленню науково-методологічних засад краєзнавства, історії розвитку науки, головних напрямів у структурі краєзнавства та впливу краєзнавчих знань на патріотичне виховання молодого покоління. У додатках вміщено навчально-методичний та хрестоматійний матеріал із дисципліни «Основи краєзнавства». Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Колектив авторів складають провідні краєзнавці України, головним чином члени Національної спілки краєзнавців України, голови регіональних організацій. Автором передмови та головою Редакційної колегії є голова НСКУ, член-кореспондент НАН України Олександр Реєнт.

Із підручником можна ознайомитися в бібліотеках Національної спілки краєзнавців України та Харківського національного університету В.Н.Каразіна. Найближчим часом його буде розповсюджено в різних регіонах України.

One thought on “Інститут модернізації змісту освіти пропонує університетам використовувати підручник “Основи краєзнавства” у навчальному процесі”

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *