Звіт про діяльність Хмельницької обласної організації НСКУ за 2012–2016 рр.

Хм.-звітНапередодні проведення чергового VI з’їзду Національної спілки краєзнавців України публікуємо звіт про діяльність Хмельницької обласної організації, яку очолює Баженов Лев Васильович — директор Центру дослідження історії Поділля при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
Варто констатувати, що Хмельницька ОО НСКУ є найчисленнішою серед усіх інших та демонструє найвищі темпи росту кількості членів. 

Звіт про діяльність Хмельницької обласної організації НСКУ та її міських і районних осередків за 2012–2016 рр.

Основні тези звіту:

За останні п’ять років діяльність правління, президії обласної Спілки краєзнавців та її міських і районних осередків була спрямована на розвиток й зміцнення всієї структури організації в світлі реалізації завдань, прийнятих IV (2008) і V (позачерговим) (2012) з’їздами Національної спілки краєзнавців України та ухваленими відповідними змінами Статуту НСКУ, а також базувалася на виконанні рішень Пленумів і засідань Президії правління НСКУ в Києві (2012–2016 рр.), звітно-виборних конференцій Хмельницької обласної організації НСКУ від 26.10.2011 р. та 10.10.2014 р., її пленумів, засідань президії правління, планів роботи правління НСКУ у Києві та обласної Спілки за звітний період, обласної державної «Програми про розвиток краєзнавства на Хмельниччині до 2020 року» (з кінця 2014 р.) у відповідності з чинним законодавством.
Відповідно реалізація цієї нормативної бази здійснювалася в процесі роботи за декількома основними напрямами.

1. Організаційна діяльність
Незважаючи на всі складнощі війни на Сході України та кризові явища в Україні в останні три роки, обласна Спілка краєзнавців продовжувала ритмічно працювати, розвивати краєзнавчий поступ, об’єднувала в своєму складі на засадах Статуту НСКУ створені до 2011 року 22 міських і районних організацій (осередків). Станом на 2012 р. вони об’єднали 198 членів НСКУ, а на 1 січня 2017 р. — 32членів Спілки. Після V з’їзду НСКУ прийом у члени Спілки став проводитися більш прискіпливо. Тому за п’ять років діяльності обласна організація Спілки та її осередки поповнилися всього 126 членами НСКУ.

Найбільш потужними осередками продовжували виступати міські: Кам’янець-Подільська (з 45 членів у 2012 р. — зросла до 54), Хмельницька (з 48 — відповідно до 60 членів), Шепетівська (19 членів); районні організації НСКУ: Хмельницька (30 членів), Віньковецька (22 членів), Старосинявська (20 членів), Славутська (20 членів), Дунаєвецька (16 членів) й інші. Решта 14 міських та районних осередків у своїх лавах мають пересічно по 8–5 членів Спілки. З-поміж них Білогірська, Волочиська, Кам’янець-Подільська, Летичівська, Шепетівська районні осередки з 2012 р. стабільно об’єднують тільки по 5 членів НСКУ. За звітний період вибуло зі складу обласної Спілки за порушення статутних вимог і за власним бажанням 3 особи.

У складі організації є 18 докторів, професорів (з них 9 є академіками АН ВО України, УАІН та інших громадських академій наук), 58 осіб — кандидати наук, доценти, решта – вчителі, краєзнавці, працівники культури та ін.

Структура осередків відповідає вимогам Статуту НСКУ. Всі вони працювали за планами організаційної, науково-дослідної, науково-методичної та видавничої роботи, а також за індивідуальними планами роботи своїх членів на 2012–2016 рр. Найважливіші пункти цих планів увійшли до загального плану роботи обласного правління НСКУ.

Значними подіями в діяльності обласної організації НСКУ та розвитку краєзнавства у 2012–2016 рр. стали наступні:
1. Затвердження сесією Хмельницької обласної ради 26.12.2014 р. «Програми розвитку краєзнавства в Хмельницькій області до 2020 року», яка стала реалізовуватися впродовж 2015–2016 рр.
2. Організована і проведена 10.10.2014 р. третя звітно-виборна конференція обласної Спілки краєзнавців за період від 26.10.2011 р. по 10.10.2014 р., видано брошурою матеріали її роботи.
3. Щорічно проводилися 2 засідання президії та 2 пленуми обласної Спілки за участю представників міських і районних осередків, облдержадміністрації, обласної ради, інших державних установ, на яких розглядалися важливі проблеми, проекти і завдання діяльності організації.
4. Упродовж 2012–2016 рр. п’ять активних подвижників обласної Спілки стали докторами наук, професорами (Завальнюк О.М., Філінюк А.Г., Телячий Ю.В., Маркова С.В., Олійник М.П.), 12 — здобули науковий ступінь кандидатів наук; професори Філінюк А.Г., Конет І.М., Баженова С.Е. обрані академіками Академії наук вищої освіти України, що посилило наукові кадри організації. Майже всі доктори і кандидати наук займаються регіональними дослідженнями України та Поділля-Хмельниччини.
5. З метою координації роботи всіх структур НСКУ на Хмельниччині правлінням видано у 2012–2016 рр. 3–9 випуски науково-краєзнавчого збірника «Краєзнавець Хмельниччини» (ліцензія Міністерства юстиції України КВ № 15871-4343 від 13.11.2009 р.), в яких відображено офіційні матеріали, хроніка краєзнавчого руху, різні аспекти діяльності обласної Спілки, а також містяться наукові статті, рецензії праць членів НСКУ, бібліографія, нариси про ювілярів — подвижників краєзнавства тощо.
6. Упродовж грудня 2014–2016 рр. у світ вийшло 9 випусків (томів) нового періодичного науково-краєзнавчого видання обласної і міської організацій НСКУ «Хмельницькі краєзнавчі студії», які стали популярними серед науковців і краєзнавців України.
7. Видано у 2015 р. завершальний 6-й том документального історико-меморіального видання «Реабілітовані історією. Хмельницька область» (відповідальний редактор обласної редколегії докт. іст. наук., проф. Місінкевич Л.Л. (член обласної президії Спілки). Підготовлено ще 2 томи рукопису видання. Проте Хмельницька обласна рада припинила подальше фінансування цього проекту і розпустила редколегію цього видання, що є прикро.
8. У листопаді 2015 р. голова ревізійної комісії обласної Спілки краєзнавців, учитель Пасічнянської ЗОШ І–ІІІ ст. Русий І.П. призначений головою Стросинявської райдержадміністрації. До його честі він продовжує виконувати обов’язки голови ревізкомісії, бере активну участь у роботі пленумів та обласної президії, всіляко підтримує краєзнавчий рух у своєму районі, сприяє підготовці і виданню краєзнавчих книг про свій край.
9. Окремі члени НСКУ (Вадим Байдич, с. Кузьмин Красилівського району, Петро Болтанюк, Йолтуховський з Кам’янця-Подільського та ін.) понад рік брали участь в АТО на Сході України й благополучно повернулися додому і продовжують активно працювати в Спілці краєзнавців. Члени НСКУ з числа вчителів активно займаються волонтерською діяльністю по допомозі ЗСУ на фронті.
10. Упродовж 2012–2016 рр. 10 членів НСКУ — подвижників, які домоглися найбільших творчих результатів, нагороджені найвищою відзнакою правління НСКУ в Києві — званням «Почесний краєзнавець України» (Бажевич Ю.І., Борисов В.В., Баженов Л.В., Будзей О.В., Баженова С.Е., Гуцал А.Ф., Погорілець О.Г., Місінкевич Л.Л., Трембіцький А.М., Філінюк А.Г.). Крім того, Баженов Л.В., Прокопчук В.С. удостоєні Премії імені академіка П.Т. Тронька.
Подвижники краєзнавства Хмельниччини Адамський В.Р., Прокопчук В.С., Урсу Н.О., Філінюк А.Г. нагороджені Премією обласної організації НСКУ за досягнення в галузі регіональних наукових досліджень імені академіка І.С. Винокура.
Загалом у звітному періоді 36 членів НСКУ Хмельниччини нагороджені президією обласної Спілки Почесними грамотами та Грамотами за активну діяльність на тлі краєзнавства. Понад 12 членів НСКУ удостоєні відзнак Президії НСКУ в Києві, обласної державної адміністрації, обласної ради.
11. Хмельницька обласна організація і особливо Хмельницька міська організація НСКУ систематично і часто використовують ефіри телерадіокомпанії «Поділля» (обласне телебачення і радіо) для виступів, репортажів, підготовки тематичних програм, рубрик з питань розвитку краєзнавства на Хмельниччині, для висвітлення історичних аспектів, до пам’ятних подій, ювілеїв тощо.
12. У 2012–2015 рр. президія обласної спілки краєзнавців здійснювала щорічно публікацію брошурами річних звітів про діяльність Хмельницької обласної організації НСКУ та її осередків і поширювала їх серед членів правління та в осередках для інформування про стан справ в обласній спілці.

2. Науково-дослідна робота
Упродовж 2012–2016 рр. під егідою обласної Спілки та її осередків, у співпраці з вищими і загальноосвітніми закладами, установами культури, в містах і селах Хмельниччини проведені науково-краєзнавчі або науково-практичні конференції, круглі столи, симпозіуми, читання, презентації міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівня, як головна форма зібрань членів НСКУ для їх звіту про результати наукових досліджень, а, головне, для обміну досвідом, зміцнення між собою дружніх і творчих зв’язків. Водночас проведення цих зібрань було приурочено до різних пам’ятних дат та ювілеїв в історії України.

Загалом, за останні п’ять років проведено на Хмельниччині 123 науково-практичні і науково-краєзнавчі зібрання, у тому числі 86 конференцій, з яких 10 міжнародні, 3 симпозіуми, 28 круглих столів та 6 читань. За результатами їх роботи опубліковано 82 наукових збірників матеріалів, які залишили вагомий слід у поділлєзнавстві та історичній науці.

Водночас члени НСКУ залучені згідно щорічних творчих науково-дослідних планів роботи обласної Спілки краєзнавців та її осередків до створення та видання краєзнавчої літератури (поділлєзнавчих монографій, книг, брошур, путівників, довідників, наукових збірників, археографічних збірників, навчальних посібників для потреб вищої і загальноосвітньої школи, біобібліографічних покажчиків, перевидання раритетних краєзнавчих творів тощо). Упродовж 2012–2016 рр. спостерігається тенденція до щорічного збільшення показників видань краєзнавчої літератури, що є позитивним фактом і свідченням активізації творчої діяльності обласної Спілки краєзнавців. Лише дещо зменшені показники за 2016 рік, але це пояснюється тим, що загальний звіт про роботу за цей рік тільки готується, не всі осередки ще подали свої інформації, тому це лише попередні показники.

Загальна кількість усіх форм і типів видань по обласній Спілці краєзнавців за останні п’ять років становить 393 позиції, що суттєво поповнило бібліотеку «Подоліку».  З-поміж 99 виданих наукових збірників праць у 2012–2016 рр. більшість (82 найменувань) складають збірники за матеріалами конференцій, симпозіумів, круглих столів та читань. Упродовж 2012–2016 рр. за участю обласної Спілки краєзнавців та її осередків видано 29 археографічних збірників з різних аспектів історії Поділля-Хмельниччини, які є важливим внеском в розробку джерелознавства для подальших наукових досліджень регіону. У 2012–2016 рр. педагогами членами обласної Спілки краєзнавців видано 41 навчальний посібник і підручник для потреб загальноосвітньої і вищої школи Хмельниччини.

3. Зв’язки і співпраця обласної Спілки краєзнавців
У 2012–2016 рр. найбільш тісна співпраця здійснювалася з Вінницькою обласною організацією НСКУ (її голова, доктор історичних наук С.Д.Гальчак). За ці роки проведено більше 10-ти спільних міжнародних і всеукраїнських конференції на території Вінниччини та Хмельниччини, в яких співголовами оргкомітетів були голови обох обласних Спілок (наприклад, IV і V Могилів-Подільські науково-краєзнавчі конференції та такі ж — Хмільницька, Мурованокуриловецька, Барська тощо на Вінниччині, Перша Віньковецька науково-краєзнавча конференція на Хмельниччині тощо). Міцні зв’язки встановленні з Товариством дослідників Волині, обласними спілками в Луцьку, Черкасах, Чернівцях та ін.

4. Матеріальна база обласної Спілки краєзнавців
Головний офіс організації продовжує знаходитися на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (32301, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14, кімн. 15). Він забезпечений офісною технікою та інтернет-зв’язком, має солідну бібліотеку краєзнавчих видань та її бібліографічний каталог. Опорними пунктами діяльності обласної організації Спілки є обласна універсальна наукова бібліотека, гуманітарно-педагогічна академія, Державний архів Хмельницької області, Хмельницький інститут МАУП, обласний краєзнавчий музей у м. Хмельницькому та національний університет імені Івана Огієнка, державний історичний музей заповідник у Кам’янці-Подільському, Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» у смт Меджибожі, державні і громадські музеї, бібліотеки в містах і районах області.

Членські внески спілчани вносять, на жаль, не зовсім організовано. Щороку від усіх осередків обласної організації поступає пересічно 50–60 відсотків від загального потрібного обсягу внесків. Тому обласна Спілка щорічно оперує коштами 15–16 тис. грн. Витрата і надходження членських внесків регламентується щорічно затвердженими пленумами обласної організації кошторисами під контролем її ревізійної комісії.

Основними недоліками та упущеннями Хмельницької обласної організації НСКУ та її осередків є:

  • проблеми із збором членських внесків;
  • малочисельність складу низки районних і міських організацій, яка може призвести до їх реорганізації (об’єднання, розформування та ін.);
  • недостатня координація роботи президії обласної Спілки з осередками на місцях, особливо малочисельними;
  • далеко не всі осередки на місцях вчасно подають звіти про свою річну діяльність, що ускладнює висвітлення їх роботи у загальних звітах обласної організації Спілки;
  • недостатнє використання інтернет-ефіру для інформації про діяльність обласної Спілки. Поки основна увага приділена своїм періодичним збірникам, в яких належно висвітлюється багатогранна робота організації.

Голова Хмельницької обласної організації НСКУ
докт. іст. наук, проф. Л.В. Баженов

Відповідальний секретар
Хмельницької обласної організації НСКУ
А.Г. Роздобудько

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *