Журнал “Краєзнавство”

Kraeznavstvo_1_1993Засновано у 1927 році Українським комітетом краєзнавства.

Репресований у 1930 році.

Відроджений 1993 року з ініціативи Національної спілки краєзнавства України.

ISSN/ISBN: 2222-5250

Журнал зареєстровано Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 1722 від 06.12.1995 р.)

Постановою президії ВАК України № 05/2 від 27.05.2009 р. журнал внесено до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук за спеціальностями “Історичні науки” (Бюлетень ВАК України. 2009. № 8).

Адреса редакції:
01001, м. Київ-1, вул. М. Грушевського, 4, к. 212, тел.: 278-02-38, 279-13-88.
E-mail: kraeznavstvo@ukr.net, bazhanclio@ukr.net

Головний редактор:
РЕЄНТ Олександр Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук.
Перший заступник головного редактора:
БАЖАН Олег Григорович, кандидат історичних наук
Заступники головного редактора:
АНДРУСИШИН Богдан Іванович, доктор історичних наук
САВЧУК Віктор Олексійович, кандидат історичних наук
Члени редколегії:
БАЖЕНОВ Лев Васильович, доктор історичних наук
БАКІРОВ Віль, академік НАН України, доктор соціологічних наук
ГОНЧАРОВ Олександр Петрович, кандидат історичних наук
ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук
ДМИТРУК Володимир Іванович, кандидат історичних наук
ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, доктор історичних наук
ЗВАГЕЛЬСЬКИЙ Віктор Борисович, кандидат філологічних наук
ЗІНЧЕНКО Віктор Анатолійович, кандидат історичних наук
КЛЕПАК Григорій Олексійович
КОПИЛОВ Сергій Анатолійович
, доктор історичних наук
ЛИСЕНКО Олександр Євгенович, доктор історичних наук
ЛИТВИН Микола Романович, доктор історичних наук
МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна, кандидат історичних наук
НЕПОМНЯЩИЙ Андрій Анатолійович, доктор історичних наук
РАФАЛЬСЬКИЙ Олег Олексійович, член-кореспондент НАПН України, доктор історичних наук
РУБЛЬОВ Олександр Сергійович, доктор історичних наук
САВЧЕНКО Григорій Петрович, кандидат історичних наук
СМОЛІЙ Валерій Андрійович, академік НАН України, доктор історичних наук
ЧУХЛІБ Тарас Васильович, доктор історичних наук
ШВИДЬКО Ганна Кирилівна, доктор історичних наук

Друкований орган Національної спілки краєзнавців України, видається з 1993 р. як відроджений часопис «Краєзнавство» 1927–1930 років. У 1993–2011 рр. головним редактором був голова Національної спілки краєзнавців України, академік НАН України, Герой України П.Т.Тронько.
У журналі публікуються статті, присвячені історії краєзнавчого руху в Україні, галузям краєзнавства, збереженню, використанню, популяризації пам’яток історії та культури, теорії та практиці українського музейництва, пам’яткознавства та туристичної справи, питанням історичної регіоналістики, мікроісторії та історії повсякденності, видатним постатям, висвітлюються сучасні краєзнавчі події.

Журнал має постійні рубрики: «Літопис українського краєзнавства», «Історія міст і сіл України: історико-теоретичні проблеми вивчення», «Краєзнавство в особах», «Музейництво в Україні: історія та проблеми сучасного розвитку», «Вітчизняне пам’яткознавство: традиції, досвід, перспективи», «Історія України у світлі регіональних досліджень», «Церковно-історичне краєзнавство: витоки та сучасний дискурс», «Національна спілка краєзнавців України: панорама сучасного життя» та інші.

ПОВНОТЕКСТОВІ ВИПУСКИ ЖУРНАЛУ:

Краєзнавство,   2016 р.,     №3/4     (№96/97)

Краєзнавство,    2016 р.,    №1/2      (№94/95)

Краєзнавство,    2015 р.,    №3/4      (№92/93)

Краєзнавство,    2015 р.,    №1/2      (№90/91)

Краєзнавство,    2014 р.,    №3/4      (№88/89)

Краєзнавство,    2014 р.,    №2           (№87)

Краєзнавство,    2014 р.,    №1           (№86)

Краєзнавство,    2013 р.,    №4           (№85)

Краєзнавство,    2013 р.,    №3           (№84)

Краєзнавство,    2013 р.,    №2           (№83)

Краєзнавство,    2013 р.,    №1           (№82)

Краєзнавство,    2012 р.,    №4           (№81)

Краєзнавство,    2012 р.,    №3           (№80)

Краєзнавство,    2012 р.,    №2           (№79)

Краєзнавство,    2012 р.,    №1           (№78)

Краєзнавство,    2011 р.,    №4           (№77)

Краєзнавство,    2011 р.,    №3           (№76)

Краєзнавство,    2011 р.,    №2           (№75)

Краєзнавство,    2011 р.,    №1           (№74)

Краєзнавство,    2010 р.,    №4           (№73)

Краєзнавство,    2010 р.,    №3           (№72)

Краєзнавство,    2010 р.,    №1/2      (№71/70)

Краєзнавство,    2009 р.,    №3/4      (№69/68)

Краєзнавство,    2009 р.,    №1/2      (№67/66)

Краєзнавство,    2008 р.,    №1/4      (№65/62)

Краєзнавство,    2006 р.,    №1/4      (№61/58)

Краєзнавство,    2005 р.,    №1/4      (№57/54)

Краєзнавство,    2003 р.,    №1/4      (№53/50)

Краєзнавство,    2002 р.,    №1/4      (№49/46)

Краєзнавство,    2001 р.,    №1/4      (№45/42)

Краєзнавство,    2000 р.,    №1/2      (№41/40)

Краєзнавство,    1999 р.,    №1/4      (№39/36)

Краєзнавство,    1995 р.,    №1/4      (№35/32)

Краєзнавство,    1994 р.,    №1/4      (№31/28)

Краєзнавство,     1993 р.,    №1          (№27)

Краєзнавство,    1930 р.,     №1/5     (№26/22)

Краєзнавство,    1929 р.,     №3/10   (№21/15)

Краєзнавство,     1929 р.,    №1/2     (№14/13)

Краєзнавство,     1928 р.,    №6/10  (№12/8)

Краєзнавство,     1928 р.,    №5         (№7)

Краєзнавство,     1928 р.,    №4          (№6)

Краєзнавство,     1928 р.,    №2/3     (№5)

Краєзнавство,     1928 р.,    №1          (№4)

Краєзнавство,      1927 р.,    №3          (№3)

Краєзнавство,      1927 р.,    №2          (№2)

Краєзнавство,     1927 р.,    №1          (№1)